Kaleidoskop - vel overstått festival fra SV-fakuletet

SV-fakultetet arrangerte Kaleidoskop for første gang denne uken. En flott festivaldag med godt innhold på Sølvberget.

Published Sist oppdatert

Kaleidoskop - en møteplass for UiS og regionen

Kaleidoskop er en festival med mål om å etablere en møteplass for universitetet og regionen. Et tettpakket festivalprogram fra SV-fakultetet gjorde festivalen engasjerende og informativ.

Bilde fra paneldebatt. Seks mennesker på en scene
Fra venstre: Liss Gøril Anda-Ågotnes, Benedikte Pedersen, Bo Aleksander Nielsen Strømnes, Kollbjørn Brønnick, Turod Borgen og Cecilie Larsen

Utforsket og utfordret ideer på tvers av fagområder

Universitetet i Stavangers viktigste oppgave er å utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Det var nettopp dette Det samfunnsvitenskapelige fakultet ville gjøre sammen med regionen. Hvorfor ikke gjøre det med en festival?

Kaleidoskop satte fokus på viktige hendelser, livsendringer og kritiske perspektiver. Ved å presentere ulike synsvinkler fra både akademia og andre aktive samfunnsaktører bidro festivalen å skape og utvikle nye ideer og muligheter. Institutt for medie- og samfunnsfag, institutt for sosialfag, norsk hotellhøgskole og senter for kjønnsstudier ville utforske, utvide og utfordre ideer om og med regionen på tvers av fakultetets fagområder.

Bredt spekter i programmet

Dekan Turid Borgen åpnet festivalen klokken 13. Etter dette gikk dagen i ett, med innlegg, debatter, samtaler, workshop og foredrag. Festivalens hovedfokus var å etablere en møteplass hvor regionen og universitetet kan utveksle kunnskap og ideer.

Det var det fokus på et bredt spekter av innhold. Dette kom frem gjennom tematikken i programmet.

Det varierte mellom diskriminering i idrett, energifattigdom, terapeutisk skriving, transnasjonal adopsjon i Norge, emosjoner i arbeidslivet, energitransformasjon i regionen og effektene av å lese skjønnlitteratur for å nevne noe. Programmet illustrerte mangfoldet av fagmiljøer på fakultetets institutter.

Kvelden ble avsluttet med key note av professor Bron Taylor. Han er professor i religion og natur ved Universitetet i Florida. Han gikk grundig gjennom sine teorier om naturreligion og fremtiden til religion om natur.

Helt til var det debatt med både studenter, stipendiat Cecilie Larsen, instituttleder Kolbjørn Brønnick og dekan Turid Borgen. Debatten ble stødig ledet av førsteamanuensis Liss Gøril Anda-Ågotnes.  

Se bilder festivalen her!

fire musikere på en scene. En synger og en spiller kontrabass.

Det sceniske bandet SOUND hadde en forrykende opptrenden. Flott musikk og dans fra UiS-studentene på Bjergsted.

Bron Taylor på scenen.

Festivalens key note var Bron Taylor. Han gikk grundig gjennom sine teorier om naturreligion og fremtiden til religion om natur.

To studenter i en debatt.

Dagen ble rundet av med en informativ debatt med sosiologistudentene Bo Aleksander Nielsen Strømnes og Benedikte Pedersen.

Hulda Gunnarsdottir holder foredrag.

Hulda Mjøll Gunnarsdottir holdt et publikumsforedrag om emosjoner i arbiedslivet.

Jan Erik Karlsen holder foredrag.

Jan Erik Karlsen hadde en presentasjon om den nye normalen.

To menn sitter i stoler på en scene.

Kai Victor Myrnes Hansen og Magne Christensen hadde en interessant samtale om måltidets effekt på ensomhet og integrering.

To kvinner sitter i stoler på en scene.

Lene Myong og Uma Feed hadde en opplysende samtale om transnasjonal adopsjon i Norge.

En kvinne sitter på en scene.

Lilla Magyari presenterte de nyeste forskningsfunnene om effektene av å lese fiksjon.

En kvinne og to menn sitter i stoler på en scene.

Lilla Magyari presenterte de nyeste forskningsfunnene om effektene av å lese fiksjon. Etterpå diskuterte hun temaet med Atle Skaftun og Hadle Oftedal Andersen.

Fire mennesker sitter i stoler på en scene.

Siddarth Sareen presenterte en studie om energifattgdom på vestlandet med studentene Mathilde Degobertière, Kristjana Shkembi og Queline Muniongo.

Fire kvinner sitter i en halvsirkel foran et projektorlerret.

Fra venstre: Claire Richardson-Dissel, Anna Enerstvedt, Hanne Ersdal og Trude Furunes. Panelet diskuterte energitransformasjon for en bærekraftig fremdtid med godt oppmøte fra næringslivet i regionen.

Bilde fra paneldebatt. Seks mennesker på en scene

Dagen ble rundet av med en informativ debatt. Den ble stødig ledet av Liss Gøril Anda-Ågotnes og det var god stemning i panelet.

(Fra venstre: Liss Gøril Anda-Ågotnes, Benedikte Pedersen, Bo Aleksander Nielsen Strømnes, Kollbjørn Brønnick, Turod Borgen og Cecilie Larsen).