Er tunnelsikkerhetsstudiet noe for deg?

Vil du bli en del av tunnelsikkerhetsnettverket i Norge? Da bør du søke på dette studiet.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Samlingsbasert

Neste oppstart

Høsten 2024

Søknadsfrist

15.05.2024

Pris

60.000,- + semesteravgift

Tilbakemeldinger fra studenter

Jeg ønsket mer forståelse av tunnelsikkerhet, både for vedlikehold av eksisterende tunneler og nybygg. Målet er å benytte ny kunnskap direkte inn i arbeid med store prosjekter.

Maria Forstrøm , BaneNOR utbygging (søker 2024)

Samlingene holder et veldig høyt faglig nivå, med gode forelesere. Du får god forståelse av temaene og ser helheten. Studiet har vært relativt lett å koordinere ved siden av jobb.

Frode Himle Halrynjo , Vegtilsynet

Studiet er bygd opp av samlinger, noe som gjør at man får jobbet godt med pensum og oppgaver. For meg har dette vært helt avgjørende for at jeg sitter igjen med et så stort utbytte.

Preben Rangnes , Multiconsult

Jeg vil si jeg har god nytte av studiet i min arbeidshverdag, hvor jeg stadig må vurdere tunnelsikkerheten i forbindelse med daglig drift og ved sikkerhetsgodkjenninger i tunnel.

Jan Øyvind Pedersen , Statens vegvesen
Bilde: Professor Ove Njå
Professor Ove Njå underviser i tunnelsikkerhetsstudiet. Foto: Mari Løvås

Dette studiet gir deg muligheten til å bli blant de første i landet med spesialkunnskap om tunnelsikkerhet, samtidig som du blir en del av et større fagnettverk. Fagområdet vil være aktuelt så lenge det finnes, vedlikeholdes og bygges tunneler i Norge. Det er et stort behov for flere med denne kunnskapen, både i Norge og resten av verden.

Engasjerte studenter

Ove Njå, professor i risiko- og sårbarhetsanalyse ved Universitetet i Stavanger, har det faglige ansvaret for tunnelsikkerhetsstudiet. Han trekker fram det gode miljøet som oppstår på fellessamlingene, både faglig og sosialt.

– Den siste samlingen vi hadde i Kristiansand var en fin blanding av virksomhetsrelaterte presentasjoner, befaringer og mer grunnleggende introduksjon til innovasjon. Jeg kunne jo tenkt meg mer av alt, men tidsrammen begrenser, sier Njå og legger til at studentene har vist stort engasjement under studiet.

– Jeg håper studentene har fått godt utbytte av de fysiske samlingene, og at de ser gruppen som et nettverk som de kan bygge videre på, sier Njå.

Vi har spurt noen studentene i årets kull om hvilket utbytte de fikk av studiet, og hvorfor det har vært nyttig for dem å delta på samlingene. Preben Rangnes jobber som samferdselsrådgiver i Multiconsult. Han mener den samlingsbaserte undervisningen er et stort pluss. Gjennom samlingene blir man kjent med andre aktører i bransjen, og bygger et nettverk som man får stor nytte av i arbeidshverdagen.

– Noe av det som har fungert veldig bra, er at man får bygd et nettverk med aktører fra hele tunnelbransjen. Både forvaltere, planleggere, entreprenører og brukere av tunneler. Flere ganger gjennom studiet har jeg hatt "aha-opplevelser", som har gjort at jeg kan plassere teori og kunnskap fra studiet inn i arbeidshverdagen, sier Rangnes.

– Jeg har fått en mye bredere forståelse av hvorfor jeg som konsulent må gjøre de vurderingene jeg gjør i arbeidshverdagen. Jeg ser infrastrukturen i et mye større bilde enn jeg gjorde tidligere.

– Har fått et større overblikk

Rangnes mener de fysiske samlingene har vært avgjørende for at han fikk mye ut av tunnelsikkerhetsstudiet. Vel tilbake på jobb i Multiconsult, tar han med seg ny lærdom inn i arbeidshverdagen.

– Kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom studiet har gitt meg et større overblikk, og jeg klarer nå å se utenfor prosjektenes avgrensning. Dermed blir sluttproduktet tryggere og bedre. Jeg har også fått et mye skarpere blikk på hva som kan være risikofullt i et anleggsprosjekt, både for utbygger og bruker, sier Rangnes.

Jan Øyvind Pedersen, tunnelforvalter i Agder fylkeskommune, deler denne erfaringen etter å ha tatt tunnelsikkerhetsstudiet.

– I mitt arbeid har jeg ofte jobbet med risikovurdering for tunneler. Jeg trodde jeg hadde gode forutsetninger for dette, men har sett i løpet av studiet at dette med å tenke helhet og få systemforståelse nok har manglet noe. Denne delen av studiet har vært veldig bra. Jeg synes også det har vært nyttig å få med jernbanen i kurset. De har litt andre måter å gjøre ting på som er veldig interessant for oss som jobber med vei, sier Pedersen.

Studenter fra hele bransjen

I tillegg til rådgivere, tunnelforvaltere og ansatte i BaneNOR, var også Norges Lastebileierforbund representert i studiet.

– Jeg deltok som bruker av vegsystemet. Tunnelsikkerhet virket for meg spennende, men jeg var litt usikker før jeg begynte. Sist jeg satt på skolebenken var i 1983, sier yrkessjåfør Ove Erik Vika. Han innrømmer at han opplevde studiet som krevende, men sier han fikk godt utbytte av samlingene.

– Samlingene har vært innholdsrike, interessante og spennende, men å lese pensumlitteratur og forberedelser til eksamen var krevende. Jeg er kjempefornøyd med karakterer så langt, men gruet meg like mye hver gang det var eksamen, sier Vika.

Også Vika trekker fram det faglige nettverket som et stort pluss.

– Det er veldig kjekt å bli bedre kjent med de andre som deltar, lettere å ta opp problemstillinger og diskutere saker. Jeg tror det også er nyttig for studentkollegene mine å få innspill fra en yrkessjåfør som bruker tunge kjøretøy i arbeidshverdagen, sier han.


Spørsmål og svar om etter- og videreutdanning