Ny videreutdanning for lærerutdannere i begynneropplæringa

Flere lærerutdannere har meldt et behov for mer didaktisk kunnskap innen begynneropplæring i norskfaget. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger tilbyr nå et nytt videreutdanningsemne for å dekke dette behovet.

Publisert Sist oppdatert

Portrett: Toril Frafjord Hoem – Foto: Elisabeth Tønnessen
Toril Frafjord Hoem, emneansvarlig

Lesesenteret tilbyr fra august 2024 et nytt emne på masternivå for lærerutdannere. Grunnskolelærerutdanninga har gått gjennom flere endringer i løpet av de siste årene. Fra å være en fireårig utdannelse, er det nå krav om en mastergrad med flere faglige konkretiseringer. I den forbindelse har flere lærerutdannere etterspurt en norskdidaktisk videreutdanning for å utvikle egen kunnskap om begynneropplæringa. 

- Det er konkrete mål i rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn som sier at lærerstudenter skal ha inngående kunnskap om begynneropplæringa. I tillegg skal lærerstudentene ha mulighet for å ta sin masterfordypning i begynneropplæring. Ikke alle lærerutdannere har begynneropplæring som en del av sitt fagfelt. Dette er litt av bakgrunnen for hvorfor dette emnet nå er opprettet, forteller Toril Frafjord Hoem.

Hoem er dosent ved Lesesenteret og emneansvarlig for det nye emnet, og vil undervise på emnet sammen med flere andre kollegaer fra Lesesenteret. Hun og de andre foreleserne ved Lesesenteret ser fram til å ta imot universitetslektorer, førsteamanuenser, professorer og andre undervisere i universitets- og høyskolesektoren som vil ha en kompetanseheving i tematikk knyttet til begynneropplæringa. 

Praksisnært og relevant

Videreutdanningen «Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere» har oppstart høsten 2024. Emnet er samlingsbasert med to samlinger per semester, og gir 15 studiepoeng. På første og tredje samling møtes vi i Stavanger. De to andre samlingene vil være digitale. Mellom samlingene vil det være utprøvinger i egen praksis. Deltakerne i emnet må derfor være ansatt i stilling som utdanner innen grunnskolelærerutdanninga.

For å gjøre emnet mest mulig relevant for lærerutdannerne, vil eksamen være en digital prøveforelesning over et emne eller problemstilling knyttet til læringsutbytteformuleringene i norskfaget i lærerutdanningen. Medstudenter vil ha rollen som fagfeller på hverandres presentasjoner. Eksamen blir vurdert som bestått eller ikke bestått.

Mål og innhold

Lesesenteret sitt mandat er å bidra til økt kvalitet i leseopplæringen gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon. Lærerutdanningene er derfor en sentral målgruppe som Lesesenteret skal støtte opp om.

Emnet vil inneholde praksisnær tematikk knyttet til begynneropplæringa, blant annet god lese- og skriveopplæring, undervisningsmetoder som kan fremme motivasjon og engasjement, og kartlegging av lese- og skriveferdigheter. Å omgjøre teoretiske grunnlag til god praksis vil være gjennomgående i emnet.  -Vi håper å kunne bidra til utvikling av lærerutdannernes kunnskap om forskning, undervisningsmetoder og vurderingsverktøy knyttet til lese- og skriveopplæring i begynneropplæringen. Det er viktig å tenke nytt og å styrke lærerutdannernes kompetanse i å veilede og støtte lærerstudenter i begynneropplæring i norsk, avslutter Hoem.

Les mer om emnet, emneplanen og hvordan du søker.

Omtalt i saken

Dosent i lesevitenskap
51833252
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Fakta

- 15 studiepoeng på masternivå
- Oppstart høsten 2024
- To semester
- Du må være ansatt og i jobb ved en offentlig godkjent lærerutdanningsinstitusjon
- Søknadsfrist 1. mai
- Fullført emne kan ses i sammenheng med merittering
- Gratis i studieåret 2024/2025.