Barbara Maria Sageidet er ny professor

Ph.d. Barbara Maria Sageidet ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitet i Stavanger har fått kvalifikasjonsopprykk til professor i naturfag.

Publisert Sist oppdatert

Bilde av Barbara Maria Sageidet
Barbara Maria Sageidet

Sageidets forskning er utført innen de tre hovedområdene: miljø- og naturvitenskap, naturvitenskaplig utdanning og bærekraft i barnehagelærerutdanningen, og økologisk medborgerskap (environmental citizenship).

Sageidet har ved to anledninger fått forskningsmidler fra Norges Forskningsråd. Hun forsker i hovedsak på relasjoner og samspill mellom mennesket og naturen, både i dag, relatert til barn, (miljø)utdanning, bærekraftig utvikling og barn som aktive deltakere i samfunnet, og i fortida, relatert til menneskeskapte spor i jord- og sedimenter, og utviklingen av kulturlandskapet, ved jordmikromorfologiske analyser. Hennes tverrfaglige forskning belyser og bevisstgjør menneskets og barnas potensial til å bidra til utvikling av bærekraftige miljøer, både lokalt og globalt.  

Sageidet har et faglig engasjement for pedagogisk formidling av naturvitenskap og kunnskap om bærekraftig utvikling som grunnleggende viktige tema i barnehagelærerutdanningen og i pedagogisk arbeid med førskolebarn. Hun dokumenterer faglig og vitenskapelig dybde, bredde, omfang og erfaring og viser kreativitet og har på innovativt vis forvaltet sine kunnskaper fra ulike disipliner, skriver en sakkyndig komité bestående av professor Christina Ottander, Umeå universitet, professor Kirsti Pedersen Gurholt, Norges idrettshøgskole og professor Magne Olufsen, UiT.

Sageidet har en omfattende publikasjonsliste, og har publisert fagfellevurderte vitenskapelige artikler i en rekke anerkjente internasjonale tidsskrifter. Hun har også skrevet bokkapitler i akademiske fagpublikasjoner og populærvitenskapelige publikasjoner, i tillegg til vitenskapelige konsulent-rapporter innen jordmikromorfologi. Hun har også vært gjesteredaktør for et spesialnummer i tidsskriftet NORDINA (Nordic Studies in Science Education).

Sageidet er forsker ved FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved UiS og co-leder også arbeidspakken «Å være og bli øko-borgere» ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet. I tillegg er hun medlem av The Greenhouse og Nettverk for smartby-forsking ved UiS, og av de internasjonale forskergruppene; International Archaeological Soil Micromorphology Working Group, og TND (Transnational Dialogues in Research in Early Childhood Education for Sustainability). Sammen med sistnevnte har hun fått formidlingsprisen «Best Paper Award» ved konferansen World Symposium on Sustainable Development at Universities ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Sageidet har undervist på mange ulike typer kurs på ulike nivå, inkludert master og (internasjonale) doktorgradskurs, og flere av hennes publikasjoner har vært pensum for undervisning.

Omtalt i saken

Professor i naturfag
51833578
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning