Nettverk for smartby-forsking

Saman med dei største forskingsaktørane i regionen har UiS etablert eit nettverk som skal drive tverrfagleg forsking på utvikling av smarte, berekraftige og levelege byar.

Published Sist oppdatert
Fakta
Forskarar

48

Stipendiatar

23

Prosjekt

24

Hugsar du korleis framtida skulle bli?

Smarte og berekraftige byar

Visjonane til framtidas byar er at dei skal utnytte ressursane betre, vere energieffektive og ha smarte løysingar for alt frå heim og bygningar, til overordna infrastruktur. Framtidas berekraftige by krev enda betre og meir heilskapleg byplanlegging.

UiS-nettverket

Saman med dei største forskingsaktørane i regionen har UiS etablert eit forskingsnettverk for smartby, som skal drive tverrfagleg forsking på utvikling av berekraftige og levelege byar.

Nettverket vart etablert for styrke den tverrfaglege forskinga innanfor smartbyutvikling i nært samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktørar.

Smartby-nettverket er delt opp i åtte fagområde:

  •     utdanning og kunnskap
  •     kunst og kultur
  •     tryggleik
  •     klima og berekraft
  •     mobilitet og transport
  •     demokrati og medverknad
  •     innovasjon og entreprenørskap
  •     data og telekommunikasjon

Med desse temaa ønskjer universitetet å hjelpe til å skape nye smarte løysingar som fører til meire berekraftige og levelege byar og regionar.

Regionalt samarbeid

Fleire kommunar i stavangerregionen har smartby som prioritert satsing. Særleg har Stavanger kommune teke ei leiande rolle i denne satsinga med Smartbyen Stavanger.

Regionen er også sentrum for ei nasjonal næringsklyngje for smartby og den største smartby-konferansen i Norden, Nordic Edge.

Forskingsnettverket samarbeider tett med kommunar og næringsliv for å utvikle Stavanger som førande på smartbyløysingar og smarte teknologiar.

Unge forskarar

Stipendiatgruppa består for tida av 15 medlemmar. PhD-kandidatane møtest regelmessig for å diskutere forskinga og organisere workshops, seminar og kurs om smart og berekraftig byutvikling. Alle doktorgradsstudentane blir oppfordra til å samarbeide på tvers av fagområde. Hvis du er stipendiat eller postdoktor og interessert i å kome til Universitetet i Stavanger for eit forskingsopphald, er du velkomen til å kontakte oss.

Medlemmar i nettverket

Førsteamanuensis i byplanlegging
51831048
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i informatikk/datateknikk
51832013
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor em.
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i entreprenørskapsstudier
51831590
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis i byplanlegging
51832871
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i naturfag
51833578
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i byplanlegging
51831915
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i byplanlegging
51832878
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i datateknikk
51832832
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
51831658
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse
51833704
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor i arkeologi
51832601
Arkeologisk museum
Avdeling formidling
Førsteamanuensis i engelsk
51831286
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i byplanlegging
51831622
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis serviceledelse
51833702
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
Overingeniør
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Laboratorium IDE
Ekstern tilknyttet UiS
Fakultet for utøvende kunstfag
Universitetslektor
Stavanger (Ullandhaug, KE)
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i elektroteknikk
51832823
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Førsteamanuensis II i innovasjon og entreprenørskap
51832903
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i historie
51833687
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i bærekraftig energi
51832534
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Professor i informatikk/produksjonsledelse
51831560
EOJ-218
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Førsteamanuensis i kjemi
51832834
Arkeologisk museum
Avdeling konservering
Førsteamanuensis i fluiddynamikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Professor i sykepleiefag
51834158
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Prorektor for innovasjon og samfunn
51833764
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Divisjon for innovasjon og samfunn
Professor i gassteknologi
51832010
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Instituttleder
51831508
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Sensor
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Ekstern tilknyttet UiS
51834538
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Ekstern tilknyttet UiS
51831232
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis II i byplanlegging
51833037
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Stipendiat i psykologi
51831382
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis samfunnsfag
51832094
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat i miljøhumaniora
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Forsker i innovasjon og regionale studier
51831396
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i innovasjon og regionale studier
51831395
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i miljø og energi
51831646
Elise Ottesen Jensens hus 355
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Postdoktor i entreprenørskap
51831407
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i statsvitenskap
51832529
EOJ 315
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
51831331
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i historie
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
professor i kjønnsforskning
51832868
EAL
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Professor i samfunnsøkonomi
51833729
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis i biokjemi
51831242
Måltidets og Havets hus, Innovasjonsparken I8
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Forsker i konservering
51832686
Arkeologisk museum
Avdeling konservering
Stipendiat i fornybare energisystemer i bygg
51833127
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Stipendiat i innovasjon
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i arkeologi
Arkeologisk museum
Avdeling fornminner
Førsteamanuensis i samfunnsvitenskap
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Universitetslektor i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Universitetslektor II i byplanlegging
51831151
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
51831185
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet
51834594
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern tilknyttet UiS
51831241
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i meteorologi
51832666
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor em.
51831675
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i improvisert musikk
51834036
Bjergsted, blokk 5
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet
51831470
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern tilknyttet UiS
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Ekstern tilknyttet UiS
51833088
Arkeologisk museum
Avdeling fornminner
Professor i pedagogikk
51831301
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i statsvitenskap/sosiologi
51832797
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Kontakt
Leiar av smartby-nettverket

Anders Riel Müller

Administrativ kontakt

Elena Sikveland

Følg oss på Twitter

@smartcityuis

Følg oss på Facebook

facebook.com/smartcityuis

Smartby-nettverket ved lanseringa i januar 2020.

Styringsgruppe

Troels Gyde Jacobsen, innovasjonsdirektør

Odd Magne Bakke, dekan ved Fakultet for utdanning og humaniora

Øystein Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitenskaplege fakultetet

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, leiar av Senter for innovasjonsforsking

Stig Finnesand, direktør i Nordic Edge

Elin Schance, leiar av Grønn By

Vitenskapelig komité

Harald Nils Røstvik, professor, Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Truls Eric Johan Engstrøm, førsteamanuensis, Norsk hotellhøgskole, Det samfunnsvitskaplege fakultet.

Hege Ingjerd Hollund, førsteamanuensis, Arkeologisk museum.

Kenneth Arne Pettersen Gould, førsteamanuensis, SEROS, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Barbara Maria Sageidet, førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora.

Kristiane Marie Fjær Lindland, førsteamanuensis, Institutt for medie- og samfunnsfag, Det samfunnsvitskaplege fakultet.

Gianfranco Nencioni, førsteamanuensis, Institutt for data- og elektroteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Silje Henriette Amalia Normand, førsteamanuensis, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora og leder av DEMCI.

Tatiana Iakovleva, professor, Handelshøgskolen ved UiS, Avd. for innovasjon, led. og mark.føring.

Knut Erik Giljarhus, professor, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Todor Milkov Kesarovski, PhD-kandidat, Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging, PhD-representant.

Relaterte saker:

6 millioner kroner til bærekraftige UiS-prosjekt

To nye prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har fått til sammen 6 millioner kroner i støtte over fire...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Internasjonal pris til Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning er tildelt prisen Regional Studies Institutional Ambassador Award 2020. Prisen gis til f...

3-stjerners referanseregion innen aktiv og sunn aldring

Stavangerregionen ble i 2019 tildelt status som 3-stjerners referanseregion i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og su...