Trude Hoel er ny professor

Ph.d. Trude Hoel ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger har fått kvalifikasjonsopprykk til professor i lesevitenskap.

Published Sist oppdatert

Trude Hoel

Hoels forskning er utført innen de tre områdene: Barns fortellinger, Tilrettelegging av språk- og leseaktiviteter og Lesing og implikasjoner av digitalisering.

Hoels forskning både har bredde og dybde, og hun viser uavhengighet og kreativitet i sitt arbeid, skriver en sakkyndig komité bestående av professor Ingrid Pramling, Göteborgs Universität, professor Liv Gjems, USN og professor Synnøve Matre, NTNU.

Hoel har fått forskningsmidler fra Norges forskningsråd. Hun har også bidratt til flere forskningsprosjekter i samarbeid med andre forskere, og har jobbet med både nasjonale og internasjonale kolleger. Hoel har veldig god pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, med et tydelig fokus på studentenes læring. Hun har utviklet fagmoduler og kurs innen både master- og bachelorutdanning, og etterutdanningskurs for lærere.

Hoel har en omfattende publikasjonsliste, og hun har publisert i tidsskrifter av høy kvalitet. Hun har skrevet fagfellevurderte kapitler i håndbøker og fagbøker for studenter og lærere. Hun har presentert sin forskning på flere konferanser. Hoels arbeid er kreativt, og hun utvikler læringsressurser for barnehageansatte, forskere og foreldre.

Hoels sterkeste bidrag når det gjelder innovasjon er alt arbeidet hun har gjort innen digital litterasitet, og som møter svært relevante behov i dag. Hun har også skrevet flere populære bøker og artikler for media. Hoel har bidratt til å utvikle kunnskap for både forskere, lærere og barnehagelærere om barns lesing og skriving.

Omtalt i saken

Professor i lesevitenskap
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking