Fagmiljø for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvande og skapande kunstfag

Fakultetet for utøvande kunstfag si PPU-utdanning har ein unik profilering av pedagogikk innan musikk, dans, drama og teater.

Published Endret
Fakta

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag har en profilering av pedagogisk utdanning innen musikk, dans, drama og teater. Fakultetets PPU-seksjon har et unikt studie- og fagmiljømiljø på tvers av kunstfagene. Studiets profil kjennetegnes også av et rikt forgrenet entreprenørskap innen kunstområdet, med vekt på å gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats.

Søk nå!

Søknadsweb er åpen for alle våre studier. Søknadsfrist for studier i utøvende musikk er 15. desember. Søknadsfrist for digitale studier, PPU i utøvende og skapende kunstfag og Musikkproduksjon og opptaksteknikk er 1. mars. Les mer om våre studier her.

På Universitetet i Stavanger tilbyr vi Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i skapende og utøvende kunstfag. Søknadsfrist 1. mars
Jazzskolen drives av studenter som tar PPU i skapende og utøvende kunstfag. Foto: Morten Berentsen
Jazzskulen er eit av fleire undervisningsprosjekt som drivast av studentane som tar Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i skapande og utøvande kunstfag ved Fakultet for utøvande kunstfag (UiS). Foto: Morten Berentsen.

Fakultetet si PPU-utdanning har ein unik profilering av pedagogikk innan musikk, dans, drama og teater. Denne profilen blir mellom anna kjenneteikna av eit rikt forgrena entreprenørskap innan kunstområdet, med vekt på å gi grunnlag for allsidig utøvande og pedagogisk yrkesinnsats. Kontakten med praksisfeltet omfattar både pedagogiske og utøvande område.

Bjergsted kulturpark er ein smeltedigel av arbeidsliv, og PPU-utdanningen er samarbeidsavtalar med Stavanger kulturskule og MDD ved Stavanger katedralskule. Elles er me i ulike grunnskular i Stavanger og Randaberg, og ved Vågen vidaregåande og Sandnes kulturskule.

Alle som underviser og rettleier på PPU-utdanningen har høg pedagogisk og didaktisk kompetanse og kunstfaglig bakgrunn.

Kunstfaglige PPU-studier med søknadsfrist 1. mars

Deltid - Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfag

Les mer fra Fakultet for utøvende kunstfag