Hopp til hovedinnhold

Forskergruppe i interaksjonistisk kultursosiologi

Kultursosiologi studerer menings- og fortolkningsrepertoarer som mennesker gjør seg nytte av når de navigerer i hverdagsliv, arbeidsliv, kulturliv, familie og sivilsamfunn. Gruppen utforsker mikrointeraksjonens betydning.

Publisert: Endret:
The interactionist Cultural Sociology Group
Leder

Professor Anders Vassenden

Etablert

2020

Vi argumenterer for en interaksjonell vending i kultursosiologien

Anders Vassenden , professor og prosjektleder
Stavager symfoniorkester
Hvilken rolle spiller tidsbestemt sosial samhandling når et symfoniorkester øver inn en torsdagskonsert?

Kultursosiologi er en raskt voksende underdisiplin i sosiologien. Med sin egen tilnærming, argumenterer The Interactionist Cultural Sociology Group for en «interaksjonell vending». Dette vil si at de er særlig interessert i de aspektene av kulturelle fenomener som handler om mikrointeraksjoner, og hvordan nyttiggjøring av bredere kulturelle repertoarer må forstås “nedenfra-og-opp” og i interaksjonskontekst.

Teoretisk er de inspirert av blant andre Erving Goffman, og ved bruk av kvalitative metoder – etnografi og intervjuer – utforsker de blant annet følgende forskningsspørsmål:

  • Hvilken rolle spiller tidsbestemt sosial samhandling når et symfoniorkester øver inn en torsdagskonsert?
  • Hvilken betydning har vennskap for kulturprodusenter?
  • Hvilken rolle spiller selve den sosiale interaksjonen når høyt utdannete nordmenn toner ned kulturell kapital i møte med andre mennesker?
  • Hvilke sosiale felleskap oppstår blant bølgesurfere?
  • Hvordan produserer løye («fun») samhold i sosiale grupper?

The Interactionist Cultural Sociology Group ble etablert høsten 2020, og vil etter hvert arrangere åpne seminarer, hvor deltakere samt inviterte innledere presenterer publikasjoner og pågående forskning.

Forskergruppen

Professor
51831523
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
51831518
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
51831275
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
51831652
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag

Utvalgte publikasjoner

Anders Vassenden og Merete Jonvik (2019) Cultural Capital as a Hidden Asset: Culture, Egalitarianism and Inter-Class Social Encounters in Stavanger, Norway. Cultural Sociology. 13(1):37-56

Merete Jonvik (2020): Eit skilt som prøver å vera eit skilt. Nordic Journal of Art and Research 9(1)

Gary Alan Fine og Ugo Corte (2017) Group Pleasures: Collaborative Commitments, Shared Narrative, and the Sociology of Fun. Sociological Theory 35(1):64-86

Vassenden, Anders og Merete Jonvik (2020) Photo Elicitation and the Sociology of Taste: A Review of the Field, Empirical Illustrations, Arguments for A “Return to Photography” The Sociological Quarterly

Parker, John N. and Ugo Corte (2017) Placing collaborative circles in strategic action fields: Explaining differences between highly creative groupsSociological Theory 35(4):261-287