Forskergruppe i interaksjonistisk kultursosiologi

Kultursosiologi studerer menings- og fortolkningsrepertoarer som mennesker gjør seg nytte av når de navigerer i hverdagsliv, arbeidsliv, kulturliv, familie og sivilsamfunn. Gruppen utforsker mikrointeraksjonens betydning.

Published Endret
The interactionist Cultural Sociology Group
Leder

Professor Anders Vassenden

Etablert

2020

Vi argumenterer for en interaksjonell vending i kultursosiologien

Anders Vassenden , professor og prosjektleder
Stavager symfoniorkester
Hvilken rolle spiller tidsbestemt sosial samhandling når et symfoniorkester øver inn en torsdagskonsert?

Kultursosiologi er en raskt voksende underdisiplin i sosiologien. Med sin egen tilnærming, argumenterer The Interactionist Cultural Sociology Group for en «interaksjonell vending». Dette vil si at vi er særlig interessert i de aspektene av kulturelle fenomener som handler om mikrointeraksjoner, og hvordan nyttiggjøring av bredere kulturelle repertoarer må forstås “nedenfra-og-opp” og i interaksjonskontekst. Teoretisk følger vi arven etter sosiologer som Émile Durkheim og Erving Goffman. Arbeidet bygger hovedsakelig på kvalitative metoder – etnografi og intervjuer – og vi utforsker blant annet følgende forskningsspørsmål:

  • Hvilken rolle spiller tidsbestemt sosial samhandling når et symfoniorkester øver inn en torsdagskonsert?
  • Hvilken betydning har vennskap for kulturprodusenter?
  • Hvilken rolle spiller selve den sosiale interaksjonen når høyt utdannete nordmenn toner ned kulturell kapital i møte med andre mennesker?
  • Hvordan produserer løye («fun») samhold i sosiale grupper?
  • Hva skjer når løye og grusomhet er forbundet, verdsatt innen en gruppe, men avvist utenfor

The Interactionist Cultural Sociology Group ble etablert høsten 2020, og arrangerer jevnlige åpne seminarer, hvor deltakere samt inviterte innledere presenterer publikasjoner og pågående forskning.

Forskergruppen

Professor i sosiologi
51831523
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i sosiologi
51831518
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i sosiologi
51831275
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor i sosiologi
51831652
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Stipendiat i sosiologi
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag

Publikasjoner (utvalg)

Metoder:

Vassenden, Anders; Mangset, Marte (2022) Social Encounters and the Worlds Beyond: Putting Situationalism to Work for Qualitative Interviews. Sociological Methods & Research. DOI: 10.1177/00491241221082609

Aspers, Patrik and Ugo Corte. 2019 “What is Qualitative in Qualitative Research.” Qualitative Sociology 42:139–160. https://link.springer.com/article/10.1007/s11133-019-9413-7

Aspers, Patrik and Ugo Corte. 2021. “What is Qualitative in Research.” Qualitative       Sociology 44: 599–608. https://link.springer.com/article/10.1007/s11133-021-09497-w

Substansielle tema:

Vassenden, Anders; Rusnes, Ingrid (2022) “I Say I Work at the University”: Norwegian Professors and Passing as Interaction Ritual. Symbolic interaction 45(3):327-355 DOI: 10.1002/symb.583

Fine, Gary Alan; Corte, Ugo (2021) Dark Fun: The Cruelties of Hedonic Communities. Sociological forum DOI: 10.1111/socf.12779

Corte, Ugo (2022) Dangerous Fun: The Social Lives of Big Wave Surfers. Chicago: University of Chicago Press.

Anders Vassenden og Merete Jonvik (2019) Cultural Capital as a Hidden Asset: Culture, Egalitarianism and Inter-Class Social Encounters in Stavanger, Norway. Cultural Sociology. 13(1):37-56

Merete Jonvik (2020): Eit skilt som prøver å vera eit skilt. Nordic Journal of Art and Research 9(1)

Gary Alan Fine og Ugo Corte (2017) Group Pleasures: Collaborative Commitments, Shared Narrative, and the Sociology of Fun. Sociological Theory 35(1):64-86

Vassenden, Anders og Merete Jonvik (2020) Photo Elicitation and the Sociology of Taste: A Review of the Field, Empirical Illustrations, Arguments for A “Return to Photography” The Sociological Quarterly

Parker, John N. and Ugo Corte (2017) Placing collaborative circles in strategic action fields: Explaining differences between highly creative groupsSociological Theory 35(4):261-287