Forskergruppe i interaksjonistisk kultursosiologi

Kultursosiologi studerer menings- og fortolkningsrepertoarer som mennesker gjør seg nytte av når de navigerer i hverdagsliv, arbeidsliv, kulturliv, familie og sivilsamfunn. Gruppen utforsker mikrointeraksjonens betydning.

Publisert Sist oppdatert
The interactionist Cultural Sociology Group
Leder

Professor Anders Vassenden

Etablert

2020

Vi argumenterer for en interaksjonell vending i kultursosiologien

Anders Vassenden , professor og prosjektleder
Stavager symfoniorkester
Hvilken rolle spiller tidsbestemt sosial samhandling når et symfoniorkester øver inn en torsdagskonsert?

Om prosjektet

Kultursosiologi er en raskt voksende underdisiplin i sosiologien. Med sin egen tilnærming, argumenterer The Interactionist Cultural Sociology Group for en «interaksjonell vending». Dette vil si at vi er særlig interessert i de aspektene av kulturelle fenomener som handler om mikrointeraksjoner, og hvordan nyttiggjøring av bredere kulturelle repertoarer må forstås “nedenfra-og-opp” og i interaksjonskontekst. Teoretisk følger vi arven etter sosiologer som Émile Durkheim og Erving Goffman. Arbeidet bygger hovedsakelig på kvalitative metoder – etnografi og intervjuer – og vi utforsker blant annet følgende forskningsspørsmål:

  • Hvilken rolle spiller tidsbestemt sosial samhandling når et symfoniorkester øver inn en torsdagskonsert?
  • Hvilken betydning har vennskap for kulturprodusenter?
  • Hvilken rolle spiller selve den sosiale interaksjonen når høyt utdannete nordmenn toner ned kulturell kapital i møte med andre mennesker?
  • Hvordan produserer løye («fun») samhold i sosiale grupper?
  • Hva skjer når løye og grusomhet er forbundet, verdsatt innen en gruppe, men avvist utenfor

The Interactionist Cultural Sociology Group ble etablert høsten 2020, og arrangerer jevnlige åpne seminarer, hvor deltakere samt inviterte innledere presenterer publikasjoner og pågående forskning.

Forskergruppen

Professor i sosiologi
51831523
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i sosiologi
51831518
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i sosiologi
51831275
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor i sosiologi
51831652
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Stipendiat i sosiologi
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor i filosofi
51831507
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Stipendiat i sosiologi
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Stipendiat i sosiologi
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag

Publikasjoner (utvalg)

Metoder:

Substansielle tema: