Ungdoms psykiske helse og bruk av helsetjenester

Gjennom forskningsprosjektet InvolveMENT vil vi bidra til å styrke tilgangen til og kvaliteten på helsetjenesten for ungdom med psykiske plager og lidelser.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Prosjektleder

Petter Viksveen

Prosjektperiode

2016 - 2023

Finansiering

Universitetet i Stavanger

Gruppebilde av ungdommer som er medforskere i involvement-prosjektet
Tolv ungdommer og unge voksne er involvert som representanter og medforskere i alle faser av prosjektet.

Førti prosent av norsk ungdom forteller at de sliter med psykiske vansker som er så store at det påvirker hverdagen deres. Åtte prosent er diagnostisert med en psykisk lidelse. Blant dem som har psykiske plager har bare halvparten vært i kontakt med helsetjenesten. Fire av ti dropper ut fra behandlingen.

Ungdom må involveres

Vi vil gjennom forskningsprosjektet InvolveMENT bidra til å heve kvaliteten i helsetjenesten for å styrke ungdoms psykiske helse og forebygge psykiske lidelser. For å oppnå dette benytter vi flere metoder for å styrke tilgang til og kvalitet på helsetjenesten, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Vi gjennomfører kvalitative undersøkelser og spørreundersøkelser for å lære om ungdoms bruk av, erfaringer med og perspektiver på helsetjenesten. Slik undersøker vi hvilke erfaringer ungdommer har i møte med helsetjenesten, hvilke faktorer som hemmer og fremmer bruk av tjenestene, og hvordan ungdom best kan bli aktivt involvert i sin egen behandling. Vi forsker med og for både norsk etnisk og minoritetsetnisk ungdom.

Helsepersonells erfaringer vektlegges også

Helsepersonells erfaringer og perspektiver innhentes også. Gjennom en systematisk litteraturstudie oppsummeres forskningsbasert kunnskap om brukermedvirkning for ungdoms psykisk helse. Vi vil etablere en eHelse intervensjon (app) for å støtte ungdom og lette tilgang til helsetjenesten. Vi vil også følge opp ungdommer over flere år for å lære om langsiktige helseeffekter av tiltakene vi implementerer.

Tolv ungdommer og unge voksne er involvert som representanter og medforskere i alle faser av prosjektet. Det innebærer planlegging, gjennomføring og publisering av resultatene av forskningen.

Aktuelt

Forskere i prosjektet

Førsteamanuensis i helsevitenskap (søknadsskriving)
51832737
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap
51832746
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Medforskere

 • Nicole Elizabeth Cardenas
 • Oliver Cuddeford
 • Maren Andvik

 • Samuel Duerto
 • Celina Hetlelid
 • Maya Ibenfeldt
 • Martine Olivia Johansen
 • Lou Krijger

 • Laia Gomez Meldahl
 • Mathias Tong
 • Morad Mustafa
 • Julia Rose Game

Tilbake til SHARE