Hopp til hovedinnhold

Lesesenterets blogg

Trenger du inspirasjon? Les våre blogger om lesing og leseforskning!

Publisert: Endret:
Lesesenterets bloggere

Dette er stedet hvor våre bloggere deler forskning, inspirasjon, refleksjoner eller innspill til aktuelle spørsmål om leseopplæring og leseforskning. Vi håper bloggen vil gjøre deg litt klokere, mer informert og inspirert! Det er Lesesenteret som driver bloggen, men skribentene er selv ansvarlige for innhold og faglige meninger. God lesing!

Kunstig intelligens er en gyllen mulighet for skolen.

Men debatten må flyttes, skriver Arild Michel Bakken.

jente digital verden

Les bloggen.

høytlesing

Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an! Barnehageforskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel gir sine beste råd.

høytlesing på zoom

Les bloggen.

barnehage

Skolestart: Se til barnehagene!

Barnehagene har lenge sett til skolen når de forbereder femåringene til skolestart. Vår oppfordring er at skolen også retter blikket mot barnehagen.

vannlek i barneahgen

Les bloggen.

fagfornyelsen

Inn i Fagfornyelsen: Hva mener vi med praksis?

Når skoleforskere og skoleledere skal samarbeide om Fagfornyelsen, må vi først bli enige om hva vi mener med begrepet «praksis», skriver professor Atle Skaftun.

klasserom sett ovenfra

Les bloggen.

fagfornyelsen

Å tenke sjæl og mene – foran Fagfornyelsen

Min første appell til profesjonsfellesskapene på norske skoler er å kombinere to posisjoner: Å anerkjenne at det er krevende å puste liv og mening i begreper som “kritisk tenking” og “dybdelæring”, og samtidig anerkjenne at de vekker begeistring fordi vi det er noe viktig vi kjenner igjen i dem, skriver professor Atle Skaftun.

to lærere jobber

Les bloggen.

lesemotivasjon

La dei eldste elevane lese for dei yngste

Litterære møter på tvers av alder er ein meiningsfull aktivitet som har fordelar både for dei eldste og dei yngste, skriv Monica G. Mitchell.

Ungdomsskoleelev leser for førsteklassing

Les bloggen.

leseopplæring

Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?

"Åja, er det slik det er? Det visste jeg ikke!" 8 år gamle Ida sto fast i leseutviklingen, helt til læreren en dag forklarte henne om de sammensatte grafemene. Blogg av Kristin Sunde.

gutt leser i bibliotek

Les bloggen.

leseopplæring

Fartsblind leseopplæring

Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser, skriver universitetslektor Edle Bentsen.

elever leser med lærer

Les bloggen.

leseopplæring

Sett av tid til elevenes egen lesing!

Lesing på fritiden er én ting, men hva med tid brukt på lesing på skolen? Er vi gode nok til å legge til rette for at alle elever får nok lesetrening og gode leseopplevelser? Blogg av Kristin Sunde.

to gutter leser. foto: Elisabeth Tønnessen

Les bloggen.

digital skolehverdag

Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen

Når det gjelder digitalisering av skolen, er det ikke meningsfullt å vurdere om elevene skal bruke penn og papir eller en digital dings, skriver Atle Skaftun og Kolbjørn Brønnick.

elev med nettbrett

Les bloggen.

Ja, vi elsker det å tenke!

Tanker om tekst og tenking i skolens litteraturarbeid - med "Ja, vi elsker" som eksempel. Av professor Atle Skaftun.

Jente i bibliotek. foto: Getty

Les bloggen.

Rom for spill

Hvorfor trenger vi dataspill i skolen - og hvordan kan spill brukes på en didaktisk god måte?

vr briller

I tre blogginnlegg gir lærer og blogger Odin Nøsen en innføring i fordeler og muligheter som finnes i dataspill.

Les bloggen.

Lese- og skriveteknologi kan gi bedre inkludering

«Jeg sitter ikke lenger i klasserommet og føler meg dum,» forteller en elev med vansker som har fått opplæring i lese- og skriveteknologi.

jente jobber på pc

Nå kan du lære mer om lese- og skriveteknologi i Språkløyper.

Les bloggen.

5 tips til god nynorskopplæring

Vil du at elevane dine skal bli betre i nynorsk sidemål? Treng skolen din ein plan for sidemålsopplæringa og meir samarbeid?

snakk saman om språk

Desse spørsmåla er det lett å svare ja på. Ei god sidemålsopplæring kan vere utfordrande å få til i praksis, men det finnes nokre grep ein kan ta, skriv Reidun Kydland ved Nynorsksenteret.

Les bloggen.

Kritisk lesing i skolen

Kritisk lesing bidrar til økt engasjement blant elevene – og en demokratisering i vurderingen av ny litteratur, skriver Troels Posselt i Foreningen !les.

elever i bokslukerprisen

Les bloggen.

Litteratur og læring – om faglighet for framtiden

Lese- og skriveopplæring handler om faglighet vel så mye som om ferdighet. Dette representerer en besøkelsestid for norskfaget og for litteraturarbeidet i skolen, skriver professor Atle Skaftun ved Lesesenteret.

lærer med elever

Les bloggen.