Hopp til hovedinnhold

Matematikk = lek for de eldste barna i barnehagen

Kan lek med matematikk hjelpe 5-åringer til å bli bedre på kritisk tenkning? Og hvordan kan barnehagepersonalet støtte barna i leken? Dette er blant spørsmålene som Enrico Pollarolo skal undersøke i sitt doktorgradsarbeid.

Publisert: Endret:

To barn leker med kongler
— Barn leker med matematikk, de lærer ikke i den forstand vi tenker på når vi snakker om læring, sier doktorgradsstudent Enrico Pollarolo. Foto: Mari Løvås.

Gjennom matematikk, og nærmere bestemt utematematikk, vil doktorgradsstudenten Enrico Pollarolo undersøke om det henger sammen med hvordan barnehagebarn utvikler kritisk tenkning og problemløsning.

— Nærmere bestemt skal jeg undersøke høyere ordens tenkning i barnehagen, sier Pollarolo.

Enkelt forklart består høyere ordens tenkning av evnen til å overføre det man har lært i en situasjon over til en annen, men det innebærer også evnen til kritisk tenkning og problemløsning.

— Høyere ordens tenkning hos barn kan ses på som et slags «redskap» barnet bruker til å sette sammen det han eller hun har lært og overføre kunnskap og problemløsning til nye situasjoner, forklarer Pollarolo.

To barn og en voksen leker med kongler
— Barn leker med matematikk, de lærer ikke i den forstand vi tenker på når vi snakker om læring. Foto: Mari Løvås

Først og fremst lek

— Barn leker med matematikk, de lærer ikke i den forstand vi tenker på når vi snakker om læring. Barn leker først og fremst, og når barnehagelæreren er bevisst på dette kan han eller hun gjøre enkle leker sammen med barna. Og som et resultat av leken har barna lært mye de kan få god bruk for senere.

Gjennom prosjektet ønsker Pollarolo å utforske hvordan konkrete og systematiske matematiske aktiviteter påvirker barns evne til å utvikle ferdigheter innen høyere ordens tenkning knyttet til ulike faktorer.

— Men vi ønsker også å se på hvordan dette påvirker pedagogers holdninger og barns læring, og finne ut hvordan pedagogene kan støtte barnas utvikling gjennom lek.

Enrico Pollarolo
Enrico Pollarolo. Foto: Mari Løvås.

Grunnlaget legges i barnehagen

Grunnlaget for god tidlig utvikling hos barn legges i barnehagen. Lingvistisk, kognitiv, sosial, emosjonell og motorisk kompetanse blir utviklet gjennom erfaringer barna gjør i hverdagen. Disse ferdighetene kan oppnås ved å utvikle og bruke høyere ordens tenkning, og forskere har understreket hvor viktig slik tenkning er for kritisk tenkning allerede i barnehagen.

— Det er derfor det er viktig med god kvalitet i barnehagen, og at personalet kan bli støttet på best mulig måte i sitt arbeid.

Ta det beste fra Norge og Italia

Pollarolo har tidligere arbeidet som førstelektor i matematikk på Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger. Det var her han ble spesielt interessert i høyere ordens tenkning blant barn. I doktorgradsprosjektet skal han også sammenligne Norge og Italia, som er to land med ulike pedagogiske tradisjoner.

— Det er et spennende arbeid og jeg ser frem til å komme videre i graden, sier han.

Tekst: Ina Midttveit

Foto: Mari Løvås/UiS

51831332
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat

Les mer om de som tar doktorgrad ved Læringsmiljøsenteret

Vil du lese mer om forskning fra Læringsmiljøsenteret?

Apekatten Ani Banani hjelper forskere med å studere barns tidlige matematikk-utvikling

Norske og internasjonale forskere ønsker å bruke nettbrett-testen som er utviklet av Læringsmiljøsenteret og UiS. En omf...

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og unge. Den fungerer like...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Slik kan du hjelpe elever tilbake til skolen

Disse tiltakene kan få elever som sitter hjemme til å komme tilbake på skolebenken.

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

Impact case: Agderprosjektet

UiS forskere har utviklet og testet en strukturert lekbasert læreplan for barn som går det siste året i barnehagen, det ...

– SFO må få høyere status

SFO skal få rammeplan. Endelig, vil mange si. Men hva bør SFO være?

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske barnehager.

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Tilhørighet er viktigere for ungdom med innvandrerbakgrunn enn for andre

For ungdom mellom 10 og 15 år henger tilhørighet sterkt sammen med psykisk helse. Særlig for elever med innvandrerbakgru...

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet. – De voksne hjemme, i ba...

– Guttediskusjonen i skolen er et blindspor

Gutter og jenter har mye mer til felles enn det som skiller dem, ifølge UiS-forsker Dieuwer ten Braak.

Hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Mellom 50 til 90 prosent av dem som blir mobbet digitalt, blir også mobbet tradisjonelt. – Vi har en gruppe elever som a...

Engasjerte elever lærer mer og er mer fornøyde med livet sitt

Motiverte elever lærer mer, men noen kjeder seg sånn på skolen at de risikerer å droppe ut. Hva er egentlig engasjerende...

Hvordan vet du om barnet ditt går i en god barnehage?

Over 90 prosent av norske barn går i barnehage, men hvordan vet man at barnehagen er god? UiS-forskere svarer på hva som...

Elever ønsker at lærere skal forstå læringsmiljøet med deres øyne

Elever i videregående synes det er fint å bli tatt på alvor og mener kartleggingsverktøyet Spekter kan hjelpe til et bed...

Mindfulness kan dempe stress på skolen

Kunnskap og øvelser i mindfulness kan gjøre at skoleelever takler stress bedre, viser en studie.

Læring for livet

Forskere, fagpersoner og praksisutøvere i faglige samtaler om aktuelle tema. Se sendingene her!

Kan personlige bøker være bra for barns lesing?

Selv om personlige bøker er stort i mange land, er konseptet nytt her til lands. Men kan det bidra til å støtte barns le...

Dukken Henry sørger for at barnehagebarn kan redde liv

Også små barn kan lære å gi førstehjelp.

Derfor bør helsesykepleier holde til nær skolen

Den fysiske avstanden er avgjørende for hvor godt skolen og helsesykepleieren samarbeider.

Podkast: Læringsmiljø i skole og barnehage

Læringsmiljøsenteret har lansert sin nye podkast! Første episode handler om konsekvenser av mobbing.