Materialfysikk

Forskingsaktivitetane i materialfysikk-gruppa har fokus på strukturen og dynamikken til nye materialar.

Publisert Sist oppdatert
Grafikk av fargerike stråler og prikker på svart bakgrunn

Vi bruker internasjonale storskala-anlegg i forskinga vår, slik som synkrotron- og nøytronskjelder.

Desse probane verker saman med atom og elektron i prøvane våre. Analysen av slike interaksjonar gir oss viktig informasjon om prøven si atomsamansetjing, magnetiske struktur, fordeling av magnetiske moment og dynamiske prosess.

Desse parametrane fastset dei fysiske eigenskapane til materialane og kva dei potensielt kan nyttast til. Vi bruker teoretiske og numeriske tilnærmingar for å forstå dei fysiske eigenskapane til desse materialane.

Våre forskningsaktivitetar kan delast opp i følgjande faglege tema:

Numerisk materialfysikk

Kontaktperson: Eva Rauls

Eit stort forskingsområde er feltet "molekyl på overflater", der adsorpsjon av enkeltmolekyl, danning av sjølvmonterte adsorbat, og blant anna dei elektroniske, spektroskopiske og katalytiske eigenskapane deira blir undersøkt.

For tida blir størst innsats lagd i makromolekyl som (metall-)korroller på sølvoverflater. Eit anna interessepunkt er amorfe strukturar som metalloksyd, deira fysiske eigenskapar og potensial for teknologiske bruksmåtar i solcellepanel eller energilagringssystem.

Røntgenmetodar og krystallografi

Kontaktperson: Helge Bøvik Larsen

Vi bruker synkrotronmetodar for å fastsetje atomarrangement i svært komplekse system, for eksempel uordna legeringar, nanokomposittar og organiske materiale.

Parallelt med dette utviklar vi matematiske verkty for skildringa av ikkje-standardiserte diffraksjonsgeometriar, og lagar krystallografiske bibliotek for å berekne mengder som er relevante for diffraksjon, for eksempel strukturfaktorar og absorpsjonskoeffisientar.

Vi designar og simulerer diamantbaserte brytningsobjektiv, som kan brukast til å fokusere røntgenstrålen i neste generasjons synkrotronkjelder.

Magnetisme og metodar for å spreie nøytronar

Kontaktperson: Diana Lucia Quintero Castro 

Nye tilstandar av materie kan bli funne i dei såkalla ukonvensjonelle magnetane, frå fraksjonelle excitasjonar, spinon kontinua, Bose-Einstein-kondensasjon og ut av likevektsfase på grunn av konkurranse mellom ladning, omløp og spinngradar av fridom.

Desse tilstandane dannar grunnlaget for å teste teoriar, og forståinga av dei vil potensielt utvikle nye moglegheiter for framtidig informasjonsteknologi.

Vi undersøkjer spesielt rotasjonsarrangementa i sjeldne jordmagnetar, dei magnetiske eksitasjonane i dimer og eindimensjonale system - f.eks. Haldane-kjeder - og reaksjonen deira på ekstreme eksterne miljø, som for eksempel magnetfelt. Metodar for å spreie gir oss nødvendige verkty for å undersøkje nye magnetiske fenomen funne i desse systema.

Group members

Professor i fysikk
51832174
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis i materialfysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i materialfysikk
51834514
Stavanger
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis i materialfysikk
KE E-529
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Forsker i beregningsmodellering
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Postdoktor i eksperimentell materialfysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Stipendiat i fysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Postdoktor i materialfysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Stipendiat i materialfysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Stipendiat i eksperimentelle materialfysikk/hydrogenlagringsmaterialer
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk