Nyskapende bruk av lesespill skal identifisere lese- og skrivevansker hos førsteklassinger

Algoritmer skal lete etter skjulte spor i data fra spillene som kan tyde på at eleven er i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

Publisert Sist oppdatert
jente på ipad
Gameplay skal gi kunnskap om elevenes leseutvikling gjennom spill.

Forskningsprosjektet Gameplay ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger har fått tildelt over 5 millioner kroner fra Norges Forskningsråd til prosjektet, som eies av Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Les hos Forskningsrådet: 193 millioner til innovasjon i offentlig sektor.

Stort behov for presise verktøy

Det er velkjent at tidlige tiltak er helt avgjørende for å hjelpe elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Men i dag finnes det ikke noen forskningsbaserte, presise verktøy som lærerne kan ta i bruk ved skolestart. Hovedmålet med Gameplay er å utvikle en metode for å oppdage hvilke førsteklassinger som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker så tidlig som mulig, samtidig som elevene får en positiv opplevelse.

– Dette er viktig prosjekt som understøtter skolens kjerneoppgave. Det er viktig at vi finner nye og bedre metoder for å avdekke lese og skrivevansker tidlig, slik at tiltak kan iverksettes. Det å kunne tilegne seg skriftlig informasjon, er en av fem grunnleggende ferdigheter definert i LK2020.  At vi nå kanskje kan gjøre dette uten at de yngste elevene kjenner på manglende mestring, er veldig spennende, sier divisjonsdirektør for analyse, tjenesteutvikling og digitalisering Trond Ingebretsen, i Osloskolen – Utdanningsetaten.

Nyskapende teknologi

Gameplay blir ledet av professor i statistikk ved Lesesenteret Njål Foldnes, og prosjektet har i tillegg har fått forsterkninger fra BI-professor i statistikk Steffen Grønneberg.

Foldnes har lang erfaring med statistisk metode for samfunnsvitenskap, og har forsket på innovative undervisningsmetoder i høyere utdanning. Han forteller at Gameplay faktisk er det første prosjektet i verden hvor man bruker maskinlæring til tidlig avdekking av lese- og skrivevansker.

– Vi vil ta i bruk ulike maskinlæringsmetoder for å se om noen av dem klarer å plukke opp skjulte mønstre i elevenes spill-adferd som kan tyde på at de senere vil utvikle vanskeligheter, forklarer han.

Skal trene algoritmene

Elevene vil spille lesespillet daglig i fem uker, i løpet av de første månedene i første klasse. Data fra spillet vil gi detaljert informasjon om blant annet hvor lang tid elevene bruker på å svare, hva de trykker på, og antall riktige eller gale svar.

– For å trene opp maskinlæringsalgoritmene, vil vi i første omgang analysere data fra På Sporet-prosjektet ved Lesesenteret, som fulgte leseutviklingen til 157 førsteklassinger som var i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Men det er behov for et enda større datasett for å trene de kraftige algoritmene. Derfor vil vi gjennomføre et forskningsprosjekt med over 1000 første- og andreklassinger i Osloskolen, for å få kunnskap om både spill og leseferdigheter, sier Foldnes.

I siste fase vil Gameplay integrere maskinlæring med en spillplattform som oppleves positiv og praktisk for norske lærere.

Mer meningsfullt for eleven

Forskerne tror denne måten å få kunnskap om elevenes leseutvikling på, er bedre for elevene enn tradisjonelle tester.

–  Vi vet at tester kan gi negative opplevelser for elever som sliter med å lese og skrive. Et digitalt lesespill som kan gi elevene en meningsfull opplevelse og god læring på deres premisser, vil oppleves mye mer positivt for elevene. Og i tillegg kan læreren altså få verdifull kunnskap om den enkelte elevens leseutvikling. Det er veldig gledelig at vi har fått midler til å gjennomføre dette viktige prosjektet, sier professor i spesialpedagogikk Per Henning Uppstad ved Lesesenteret, som er med i prosjektgruppa. 

Første i verden

Uppstad legger ikke skjul på at det er et ambisiøst prosjekt de nå skal i gang med.

– Det er ikke tvil om at det vil være krevende å utvikle et spill som skal brukes av førsteklassinger for å si noe om hvordan leseutviklingen deres vil komme til å være de påfølgende skoleårene. Men samtidig er det få risikoer knyttet til dette prosjektet. Vi vil få svært verdifull kunnskap om hvordan vi kan få bedre og mer presis informasjon om elevenes leseferdigheter. Dette er noe som vil komme både elever og lærere til gode.

Solid uttelling for Lesesenteret i årets NFR-tildelinger

Gameplay fikk tildelt midler i Norges Forskningsråd utlysning for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Disse prosjektene skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Det ble utlyst 193 millioner kroner i denne runden, og 27 prosjekter slapp gjennom nåløyet. Gameplay er ett av tre UiS-prosjekter som fikk tildeling.

Les mer hos Norges Forskningsråd.

Denne uken fikk også Lesesenteret-prosjektet SPrELL tildelt midler fra Forskningsrådet, i utlysningen til forskning for å løse store samfunnsutfordringer. Les mer omprosjektet.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Forskere som er omtalt i saken

Professor i statistikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i spesialpedagogikk
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking