Geometri og analyse

Gruppa driv med forsking innan algebraisk geometri, kompleks analyse og geometri, matematiske modellar og differensiallikninger, og differensialgeometri og matematisk fysikk.

Publisert Sist oppdatert

Kva forskar vi på?

Fakta om vår forsking.

Logo til geometrigruppa ved UiS

Algebraisk geometri er ein del av matematikken som klassisk er vigd studiet av løysingsmengdene til polynomielle likningar i fleire variable, såkalte algebraiske varietetar.

Kompleks analyse fokuserer på studium av kalkulus som involverer komplekse tall, med applikasjoner i kompleks geometri og harmonisk analyse.

Differensiallikninger er viktige innen matematiske modeller som brukes til å oppnå innsikt i mekanismer innenfor transport og reaksjonsprosesser.

Matematisk fysikk kan tolkes som bruk av strenge matematiske metoder til problemstillinger i fysikk, innenfor områder som kosmologi, relativitet, geometri, kvantemekanikk, supersymmetri og strengteori.

Prosjekt

Geometri

I perioden 2024-2030 er forskingsgruppa vertskap for prosjektet «Fano-mangfoldigheitar, veggstrukturar og torusfibreringar».

Gruppa har fått 12 millionar kroner av Noregs forskingsråd for å undersøkja og klassifisera det matematiske konseptet Fano-manifoldigheitar.

Frå 2014-2018 var gruppa vertskap for prosjektet «Knippar på abeliske variantar», også dette finansiert av Forskingsrådet og Universitetet i Stavanger.

Gruppa har eit pågåande ISP-prosjekt kalt «Geometri» (2022-2024), med følgande aktivitetar:

Gjesteforedrag

Desse forskarane har holdt foredrag for oss.

  • Markus Upmeier (University of Aberdeen), 24. november 2022: Calibrated geometry, gauge theory, and categorifications of Atiyah-Singer index theory
  • Sebastien Picard (University of British Columbia), 5. januar 2023: Non-Kahler Transitions of Calabi-Yau Threefolds
  • Alessio Corti (Imperial College London), 23. februar 2023: Cluster algebras and toric degenerations of Fano varieties
  • Knut Bjarte Haus (tidl. NTNU), 16. mai 2023: Geometric Hodge filtered complex cobordism
  • Fabian Ruhle (Northeastern), 26. mai 2023: Laplacian eigenmodes, level crossing, and attractors
  • Charles Strickland-Constable (University of Hertfordshire), juni 2023
  • Sabrina Pauli (University of Düsseldorf), august 2023: A new way to count algebraic plane curves over arbitrary fields
  • Michel van Garrel (University of Birmingham), 8. februar 2024: LSD in GEMS
  • Sabrina Pauli (University of Düsseldorf), april 2024: Applications of Grothendieck-Witt rings to enumerative geometry

Algebraisk geometri

Førsteamanuensis i matematikk
51831195
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i matematikk
51832003
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i matematikk
51831808
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk

Differensiallikninger

Professor i anvendt matematikk
51831741
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Kompleks geometri og analyse

Førsteamanuensis i matematikk
51831502
KE E-526 (https://link.mazemap.com/k7W6shj0)
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i matematikk
51831833
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i matematikk
51831879
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk

Differensialgeometri og matematisk fysikk

Førsteamanuensis i matematikk
51831418
https://link.mazemap.com/GdVWO16C
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i anvendt matematikk
51831703
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis i matematikk
51831196
KE E-545
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk