Pasientsikkerhet i behandling av muskel- og skjelettlidelser

Formålet med denne studien er å beskrive og utforske pasientsikkerhet i praksisen til autorisert helsepersonell som behandler og forebygger muskel- og skjelettlidelser i Norge.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Prosjektleder

Hilda Bø Lyng, førsteamanuensis

Medforskere

Andreas Hoff Norvik, kiropraktor Kåre Kyllingstad Kvalvik, fysioterapeut

Forskerteam

Hilda Bø Lyng, Cecilie Haraldseid-Driftland, Eline Ree, Petter Viksveen, Siri Wiig

Prosjektperiode

Oktober 2023 - oktober 2024

Muskel– og skjelettbransjen er en sektor som årlig behandler et stort antall pasienter, men som har fått lite fokus i forskning på pasientsikkerhet. Studien inkluderer kiropraktorer, fysioterapeuter og manuellterapeuter som arbeider med behandling og forebygging av muskel– og skjelettlidelser.

Hilda Bø Lyng , prosjektleder
Illustrasjon av en ryggrad

Alle typer helsetjenester innebærer komplekse og til tider risikofylte aktiviteter. Pasientsikkerhet er noe som aldri kan garanteres, men som alltid kan forbedres. Hvis man ønsker å kartlegge og forstå pasientsikkerhet i den norske helsetjenesten er det viktig at man skaffer informasjon fra alle deler av helsetjenesten. Muskel– og skjelettbransjen er en sektor som årlig behandler et stort antall pasienter, men som har fått lite fokus i forskning på pasientsikkerhet.

Innen forskning på pasientsikkerhet har hovedfokuset frem til nå først og fremst vært rettet mot sykehus. Dette til tross for at de fleste pasientbehandlinger foretas i primærhelsetjenesten. I motsetning til sykehus, hvor pasientsikkerhet i stor grad omhandler uønskede hendelser i medikamentadministrasjon og fall, så er hverdagen for muskel– og skjelettbehandlere annerledes, hvor alvorlige hendelser opptrer svært sjeldent. Men uønskede hendelser handler ikke bare om de mest alvorlige hendelsene, det omhandler like mye hendelser som kan utvikle seg til uønskede hendelser som f.eks. feil i diagnose, overdiagnostikk, overbehandling og uhensiktsmessig eller feil henvisningspraksis.

Tredelt studium

Dette betyr at det er et behov for forskning på pasientsikkerhet i muskel– og skjelettbransjen for å kartlegge og forstå behovene i bransjen. I denne tredelte studien vil første del består av en kartlegging av pasientsikkerhetskulturen i den norske autoriserte muskel– og skjelettbransjen for å forstå hvor behovene befinner seg. I den andre delen vil vi intervjue behandlere for å få forståelse av de tilpasningene de gjør i praksis som bidrar til å sikre pasientsikkerhet og at ting går bra (resiliens). Denne resilienstilnærmingen bidrar til at man ikke bare skal lære av det som gikk galt, som har vært den tradisjonelle tilnærmingen i helsevesenet, men at det også er viktig å forstå og lære av det som går bra.

I den siste delen av studien vil vi benytte resultatene fra spørreundersøkelsen og intervjuene til å utvikle anbefalinger omkring pasientsikkerhet til klinisk bruk i muskel– og skjelettbransjen, gjennom en konsensusprosess med behandlere. På denne måten blir kunnskap fra studien tilbakeført til feltet, slik at deltakerne i studien kan oppleve at deres innsats gir resultater for bransjen.

Formål og forskningsspørsmål:

Formålet med denne studien er å beskrive og utforske pasientsikkerhet i praksisen til autorisert helsepersonell i muskel– og skjelettbransjen. Studien inkluderer kiropraktorer, fysioterapeuter og manuellterapeuter som arbeider med behandling og forebygging av muskel– og skjelettlidelser. Studien er operasjonalisert gjennom tre delmål som vil guide studien:

  1. Kartlegging av pasientsikkerhetskulturen i praksisen til autorisert helsepersonell som behandler og forebygger muskel- og skjelettlidelser i Norge gjennom en spørreundersøkelse (Kvantitativ del).
  2. Forstå tilpasninger som skaper pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenestene til autorisert helsepersonell som behandler og forebygger muskel- og skjelettlidelser i Norge gjennom en resilienstilnærming (kvalitativ del).
  3. Bruke resultatene som kommer frem fra del 1 og 2 til å utvikle anbefalinger for pasientsikkerhet i muskel– og skjelettbransjen gjennom en konsensusprosess med behandlere i praksis.

Svar på spørreskjema her.

Medforskere:

Andreas Hoff Norvik

Kiropraktor og medforsker i prosjektet E-post: ahnorvik@gmail.com

Kåre Kyllingstad Kvalvik

Fysioterapeut og medforsker i prosjektet E-post: kare@robustsandnes.no

Forskerteam fra SHARE:

Førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
51834254
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap (søknadsskriving)
51832737
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi