Som maskiningeniør finner du morgendagens løsninger

Velger du å bli maskiningeniør får du en allsidig utdannelse og muligheten til å jobbe innenfor svært mange virksomheter. Som student ved Universitetet i Stavanger blir du i tillegg del av et sterkt faglig miljø, med nærhet til relevant industri og arbeidsliv.  

Publisert Sist oppdatert
En mann med briller og mørk skjorte smiler til kamera. Han står foran noen maskiner. Foto.
Maskiningeniørstudent Håkon Ola Velund.

Håkon Ola Velund (27) går nå sitt tredje år på maskiningeniørstudiet ved UiS. Etter endt utdannelse ser han for seg å jobbe med fornybar energi, gjerne innenfor offshore vind – vindkraft til havs.  

– Jeg tror fornybar energi er fremtiden, ikke bare for verdenen vi lever i generelt, men for oss maskiningeniører også. Fornybar energi vil gi oss jobb i mange, mange år fremover.   

En allsidig utdannelse med mange jobbmuligheter 

For å utvikle store, bærekraftige løsninger, som hurtigtog mellom Oslo og Stavanger, eller nettopp offshore vind, trengs det dyktige maskiningeniører. Bærekraft står sentralt i en maskiningeniørs hverdag, fordi veldig mye av jobben vi gjør, gjør vi for å løse morgendagens utfordringer.  

– Vi må både imøtekomme samfunnets behov for bærekraft, og samtidig sørge for å ikke skape problemer og begrensninger for kommende generasjoner. Det er komplekst arbeid, men det er også veldig spennende!  

Som maskiningeniør jobber du typisk med design av maskiner og produkter, utvikling av utstyret som trengs for å produsere disse, og drift og vedlikehold. Dette får du som student ved UiS god øvelse i, noe Håkon Ola trekker frem som et høydepunkt ved utdannelsen han tar. All teorien han og hans medstudenter lærer, får de også mulighet til å omsette til virkelighet. Slik blir forståelsen av det gjør enda større.  

 – Vi løser oppgaver som er relevante for oss og vår utdanning, og får ikke bare bruke det i praksis på studiet, men vi vet at det også er direkte overførbart til jobben vi kommer til å gjøre som ferdig utdannet ingeniør.   

Les om dine jobbmuligheter som maskiningeniør på studiets emneside.

Realfag og kreativitet i samspill  

Særlig i emnet Maskinkonstruksjon (MSK210) fikk Håkon Ola og hans medstudenter øvelse i å gjøre teori om til praksis.  

– I dette faget fikk vi i oppgave å fritt velge en problemstilling, for så å finne en løsning på det. Min gruppe kom opp med idéen om å designe en skipsheis som skal løfte mindre serviceskip opp av vannet. Da dimensjonerte vi tannhjul og diverse andre komponenter som er nødvendige for å få en slik konstruksjon til å fungere slik vi vil den skal fungere.  

– Mest sentralt i oppgaven var det som er veldig sentralt i ingeniørutdanningen generelt: Å tenke selv, og å være kreativ. Å komme opp med kreative løsninger er en stor del av jobben.  

Det er nemlig kun fantasien som setter grenser for hva en maskiningeniør kan få til, og jo mer teknisk fremtiden blir, jo større rolle vil maskiningeniørene spille i den. Som maskiningeniør er du en viktig brikke blant annet når samfunnet skal gjennom en energiomstilling, enten fordi du kan forbedre og effektivisere eksisterende teknologi, eller bidra til å finne opp teknologi som ikke eksisterer enda.  

– Som maskiningeniør er du ikke opptatt av gårsdagens problemer, men av å finne løsninger for morgendagen.  

Under «Studieplan og emner» kan du lese mer om de ulike emnene som inngår i bachelorgraden.  

Håkon Ola Velund, maskiningeniørstudent, i maskinlaben ved UiS
Håkon Ola i maskinverkstedet i Kjølv Egelands hus, UiS.

Mange arenaer for utvikling  

På spørsmålet om hva han liker best ved å ta maskiningeniørstudiet ved UiS, trekker Håkon Ola frem kombinasjonen av en rekke ting:   

– Vi har et sterkt faglig miljø, nærhet til relevant industri, gode muligheter for å engasjere oss i studentorganisasjoner, og ikke minst et bra studentmiljø!  

Det er mange måter å være en engasjert student på, og selv valgte Håkon Ola å melde seg inn i AKSEL, linjeforeningen for maskin og offshorestudenter. Det oppmuntrer han også kommende maskiningeniørstudenter til å gjøre.  

– Jeg valgte å bli med i AKSEL for det sosiale, og for å benytte meg av muligheten til å knytte studentlivet enda tettere opp mot næringslivet. I organisasjonen jobber vi nemlig for at relevante bedrifter innen maskin og offshore skal komme på besøk til oss, og for at vi skal få lov til å besøke dem.   

Av andre aktiviteter trekker han også frem ION Racing og UiS Subsea som fine arenaer for kommende maskiningeniører å utvikle seg faglig på.  

– I ION Racing får du være med på å utvikle, bygge og konkurrere med egenproduserte racingbiler i Formula Student, og i UiS Subsea utvikler de ROVer. Her får du som maskiningeniørstudent testet din innovative side, samtidig som du knytter relasjoner på tvers av studieretninger. Det kan være fint både for ditt sosiale liv, og for fremtiden din!  

Endring skjer ikke av seg selv. Gjør som Håkon Ola, bli maskiningeniør ved UiS!