Hopp til hovedinnhold

Maskiningeniør

Mekaniske komponenter finnes overalt. Se deg rundt i huset ditt eller tenk på det mens du kjører bil eller tar buss. De mekaniske komponentene fungerer bare om de er satt sammen på rett måte.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

35

Studiepoeng

180

Poenggrense

2021: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

20. april kl. 14.00 via Samordna opptak

Vil du være med å bygge morgendagens samfunn?

På maskiningeniørstudiet får du et godt grunnlag innenfor mekanikk, teknisk design, produktutvikling, produksjon og materialteknologi. Det gjør deg i stand til å foreta materialvalg, og utvikle, dimensjonere og analysere mekaniske komponenter og konstruksjoner.

Ingeniørstudiet i maskin er sammensatt av grunnlagsemner og kjerneemner i fagområdet med fokus på både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som gjør deg konkurransedyktig som maskiningeniør og attraktiv for flere arbeidsgivere.

Studiet starter med å gi deg et godt grunnlag i matematikk og naturvitenskap som er et nødvendig redskap for å mestre de tekniske fagene.

Etter et grunnleggende introduksjonskurs i geometrisk beskrivelse av produkter ved hjelp av moderne 3D-modelleringsverktøy, vil du blant annet ha emner som maskinelementer, materialteknologi, fluidmekanikk, termodynamikk, produksjonsteknikk, elementmetoder og styringsteknikk.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, prosjektoppgaver og laboratoriearbeid.

Utveksling

I løpet av studiet har du en unik anledning til å reise på utveksling til et av partneruniversitetene i ECIU Tvillingprogrammet, som er spesielt tilrettelagt for ingeniørstudenter i maskin. Gjennom Tvillingprogrammet kan du velge mellom ferdige semesterpakker ved anerkjente universitet i Europa og Mexico.

Studentmiljø

Maskinstudentene har sin egen linjeforening (Aksel) hvor du kan bli kjent med studentene fra ditt eget kull og andre klassetrinn. I løpet av studiet kan du engasjere deg i forskjellige studentprosjekter som for eksempel ION Racing og UiS subsea.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Maskiningeniørstudiet er en allsidig utdannelse, og gir muligheter for å jobbe innenfor svært mange virksomheter og industrier. En maskiningeniør jobber typisk med design av maskiner og produkter, utvikling av utstyret for å produsere disse og drift og vedlikehold. Dette er relevant for energiselskaper, mekanisk industri, ingeniør- og servicebedrifter, offshorevirksomhet, konsulentvirksomhet, offentlig forvaltning og andre næringer med behov for allsidig og helhetlig ingeniørkompetanse.

Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak til master i teknologi (120 studiepoeng) ved UiS. For bachelor i maskin kan aktuelle masterstudier være Konstruksjons- og maskinteknikk – spesialisering maskin, Marin- og offshoreteknologi, Industriell teknologi og driftsledelse, Risk analysis, Industriell økonomi og Samfunnssikkerhet.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i maskiningeniørfag skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

​​​K1: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om konstruksjon og/eller produksjon, materialer og kunnskap innen helhetlig system- og produktutvikling. Kandidaten har kunnskap som bidrar til relevant spesialisering, bredde eller dybde. 

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag og hvordan disse integreres i system- og produktutvikling, konstruksjon og produksjon. 

K3: Kandidaten har kunnskap om fagets historie, utvikling og ingeniørens rolle i teknologi.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt. 

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis. 

Ferdigheter

​​ F1: Kandidaten kan anvende naturvitenskapelige og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer på en velbegrunnet og systematisk måte.

F2: Kandidaten kan benytte faglig relevant programvare og har grunnleggende programmeringsferdigheter og god grunnleggende digital kompetanse. 

F3: Kandidaten behersker utviklingsmetodikk, og kan anvende programmer for modellering og simulering og kan realisere tekniske løsninger.

F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team. 

F5: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. 

F6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse

​G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv. 

G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G3: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser. 

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. 

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene om maskiningeniørstudiet.

spørsmål og svar SOS

Hva slags jobber kan man få som maskiningeniør?

Maskinstudiet er en veldig fleksibel utdanning. Som en av de eldste ingeniørdisiplinene er utdanningen relevant innenfor mange fagfelt. Som maskiningeniør kan du være med å lage teknologiske produkter og produksjonsutstyr, utvikle arbeidsmetoder for produksjon, lede produksjonen og selge produkter, jobbe med drift og vedlikehold eller markedsføre og drive økonomistyring.

Hva tjener man som maskiningeniør?

Begynnerlønnen for ingeniør med bachelorutdanning er i snitt 498 447 kr per år.

Begynnerlønnen for ingeniør med masterutdanning er i snitt 529 195 kr per år.

Kilde: https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/

Trenger jeg fordypning i matte og fysikk for å bli maskiningeniør?

Universitetet i Stavanger tilbyr 1-årig Forkurs for ingeniørutdanning. Vi har også en egen utdanning for maskiningeniører kalt Y-vei hvis du har fagbrev innenfor en relevant displin.

Kan jeg dra på utveskling i løpet av studieløpet mitt?

Ja, det anbefales at studenten reiser på utveksling. Utveksling er tilpasset utreise i 5. semester på bachelor i maskin.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester 

5. semester

Opplegg for utvekslingen 

I 5. semester på bachelorprogrammet i maskin er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut meir : https://www.uis.no/nb/nettverk-og-avtaler-utveksling

Kontaktperson 

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Iselin Torland Tjensvold https://www.uis.no/nb/profile/2813

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

 

Utveksling
  • Alle land

Studentliv i Stavanger

Mitt favorittsted

Våre studenter og ansatte forteller om sitt favorittsted i regionen eller på campus og gir gode tips til hvor din neste ...

Studentfestivalen Ugå 2022

14.-20. mars brakar det laus med UGÅ i Stavanger! UGÅ er stavangerstudentane sin eigen festival.

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Din linjeforening

Kontakt oss

Førsteamanuensis
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Førstekonsulent
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Presentasjon av fagmiljøet

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekkje fagområde.

Instituttet er eitt av sju institutt under Det teknisk-naturvitskapelege fakultetet. Det har rundt 23 vitskaplege stillingar, 10 professor II, 11 laboratorieingeniørar, 3 administrativt tilsette, rundt 20 doktorgradsstudentar og 600 studentar.

IMBM sine tilsette er delt inn i fire faggrupper med tilhøyrande fagområde:

  • Bygg - konstruksjonsteknikk
  • Maskin og materialteknologi
  • Marin- og undervassteknologi
  • Industriell teknologi og driftsleiing

IMBM tilbyr studieprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. 

Instituttet har ein internasjonal profil med tilsette og studentar frå heile verda. Dei to masterprogramma i offshoreteknologi som instituttet tilbyr er internasjonale og over halvparten av disse studentane er internasjonale studentar.

Meir frå Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...