Hopp til hovedinnhold

Maskiningeniør Y-veien

Maskiningeniør yrkesveistudiet (Y-veien) bygger på relevant yrkesfaglig utdanning med fagprøve.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

10

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april via lokalt opptak

Caroline tar maskiningeniør y-vei!

Maskin, industri, verksted. Foto: Alice Nielsen

På maskiningeniørstudiet får du et godt grunnlag innen mekanikk, teknisk design, produktutvikling, produksjon og materialteknologi.

Studiet er sammensatt av grunnlagsemner og kjerneemner i fagområdet med fokus på både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som gjør deg konkurransedyktig som maskiningeniør.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, prosjektoppgaver og laboratoriearbeid.To av realfag-emnene i Y-veistudiet er tilpasset yrkesfaglig bakgrunn og er lagt til det første undervisningsåret. I disse emnene vil du oppleve spesielt tett oppfølging for på best mulig måte å lære gode og nye arbeidsvaner som universitetsstudent og ikke minst kunne oppnå nødvendig grunnlagskompetanse for etterfølgende emner.

Som maskiningeniør har du en solid ingeniørfaglig kompetanse og behersker bruk av relevante maskintekniske verktøy og utstyr i laboratoriet. Du lærer grunnleggende matematikk og fysikk som er nødvendig for å mestre de maskintekniske fagene. Gjennom bacheloroppgaven bruker du alt du har lært og viser at du er i stand til å utføre praktisk ingeniørarbeid av høy kvalitet.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

​​Aktuelle eksempler på arbeid er i bedrifter knyttet både til landbasert virksomhet og til offshorevirksomhet, som oljeselskaper, mekanisk industri, ingeniør- og servicebedrifter, offentlig forvaltning og en rekke andre næringer med behov for allsidig og helhetlig ingeniørkompetanse. Aktuelle arbeidsområder kan være konstruksjon og design av maskiner og utstyr, materialtesting og kontroll, drift og vedlikehold og konsulentvirksomhet. Maskiningeniørens arbeidshverdag er generelt variert. Samarbeid og kommunikasjon med personer fra andre yrkesgrupper er ofte en viktig del av jobben.  

Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak til master i teknologi / sivilingeniør (120 studiepoeng) ved UiS. For bachelor maskin kan aktuelle masterstudier være Konstruksjoner og materialer – spesialisering maskinkonstruksjoner og fornybar energi, marin og offshoreteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, risikostyring, industriell økonomi og samfunnssikkerhet. 

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte 

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i maskiningeniørfag skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap 

K1: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om konstruksjon og/eller produksjon, materialer og kunnskap innen helhetlig system- og produktutvikling. Kandidaten har kunnskap som bidrar til relevant spesialisering, bredde eller dybde.  

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag og hvordan disse integreres i system- og produktutvikling, konstruksjon og produksjon.  

K3: Kandidaten har kunnskap om fagets historie, utvikling og ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.  

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt.  

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.  

 

Ferdigheter 

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer på en velbegrunnet og systematisk måte.  

F2: Kandidaten behersker utviklingsmetodikk, og kan anvende programmer for modellering/simulering og kan realisere løsninger og systemer.  

F3: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.  

F4: Kandidaten kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.  

F5: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.  

 

Generell kompetanse 

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv. 

G2: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.  

G3: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.  

G4: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.  

Opptakskrav

Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagprøve eller relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Med spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene om maskiningeniørstudiet.

spørsmål og svar SOS

Hva slags jobber kan man få som maskiningeniør?

Maskinstudiet er en veldig fleksibel utdanning. Som en av de eldste ingeniørdisiplinene er utdanningen relevant innenfor mange fagfelt. Som maskiningeniør kan du være med å lage teknologiske produkter og produksjonsutstyr, utvikle arbeidsmetoder for produksjon, lede produksjonen og selge produkter, jobbe med drift og vedlikehold eller markedsføre og drive økonomistyring.

Hva tjener man som maskiningeniør?

Begynnerlønnen for ingeniør med bachelorutdanning er i snitt 498 447 kr per år.

Begynnerlønnen for ingeniør med masterutdanning er i snitt 529 195 kr per år.

Kilde: https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/

Trenger jeg fordypning i matte og fysikk for å bli maskiningeniør?

Universitetet i Stavanger tilbyr 1-årig Forkurs for ingeniørutdanning. Vi har også en egen utdanning for maskiningeniører kalt Y-vei hvis du har fagbrev innenfor en relevant displin.

Kan jeg dra på utveksling i løpet av studieløpet mitt?

Ja, det anbefales at studenten reiser på utveksling. Utveksling er tilpasset utreise i 5. semester på bachelor i maskin.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semesterOpplegg for utvekslingen 

I 5. semester på bachelorprogrammet på y-vei maskin er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. 

Det er satt opp 10 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Iselin Torland TjensvoldGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter som har et fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  University of Alaska Anchorage

  Som student ved University of Alaska Anchorage (UAA) har du villmarken rett i nærheten, og kan kjøre hundeslede, reise på hvalsafari eller rafte på fritiden.

  North Carolina Agricultural and Technical State University

  North Carolina A&T State University (NCAT) er kjent for sin forskning og undervisning innen ingeniørfag, miljø og landskapsarkitektur, og har hatt stor historisk betydning for afroamerikanernes tilgang til universitetsutdanning.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Sverige

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter som har et fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

 • USA

  University of Alaska Anchorage

  Som student ved University of Alaska Anchorage (UAA) har du villmarken rett i nærheten, og kan kjøre hundeslede, reise på hvalsafari eller rafte på fritiden.

  North Carolina Agricultural and Technical State University

  North Carolina A&T State University (NCAT) er kjent for sin forskning og undervisning innen ingeniørfag, miljø og landskapsarkitektur, og har hatt stor historisk betydning for afroamerikanernes tilgang til universitetsutdanning.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

Kontakt oss

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for maskin, bygg og materialteknologi
Førsteamanuensis
51831458
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TNKontor for utdanningsadministrative tjenester
Førstekonsulent

Mer fra instituttet

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekk...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...