Nå kan du søke Norges første SFO-utdanning

Vil du bli en av de aller første skolefritidspedagogene som er utdannet i Norge? Da må du søke bachelor i skolefritidspedagogikk før 15. april.

Publisert Sist oppdatert
En elev på SFO.
Til høsten starter UiS opp landets første SFO-utdanning.

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, har ikke tilsvarende tilbud eksistert i Norge – før nå. Universitetet i Stavanger (UiS) blir dermed først ut i landet med å tilby en bachelorgrad innen skolefritidspedagogikk. SFO-utdanningen har oppstart i august, og det er plass til 20 studenter på studiet. De som får studieplass til høsten blir dermed de aller første skolefritidspedagogene som blir utdannet i Norge.

Les mer om studiet.

Viktig arena i barns liv

Hele 82 prosent av alle førsteklassingene i Norge går i dag på SFO. Skolefritidsordningen (SFO) er en arena for inkludering, læringsstøtte, økt fysisk aktivitet, og det kan være språklæring for minoritetsspråklige barn og en habiliteringsarena for barn med særskilte behov.

Det er også en viktig arena i barns liv, der de kan oppleve vennskap, trivsel, mestring, lek og glede. Med så mange skoleelever på de laveste klassetrinnene som tilbringer mange timer på SFO hver eneste dag både før og etter skolen, er det svært viktig at de ansatte har høy kompetanse om hva SFO er og kan være.

– På studiet legges det vekt på helhet og sammenheng mellom lek, læring, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet, kulturaktiviteter og praksis og ledelse. Studiet er nett- og samlingsbasert og vil gå over 4 år, noe som gjør det mulig å kombinere med jobb, forteller Hege N. Barker, studierådgiver for den nye SFO-utdanningen.

Ujevn kvalitet

Studier viser at det er stor forskjell når det kommer til kvalitet i de forskjellige skolefritidsordningene her til lands. I tillegg har det vært lite kvalitetsutvikling når det kommer til dette viktige fritidstilbudet for barna.

I fjor fikk SFO et selvstendig samfunnsmandat gjennom ny nasjonal rammeplan for SFO, vedtatt som forskrift til Opplæringsloven. Årsaken til rammeplanen var å løfte SFO i retning av å bli mer inkluderende og likeverdig, uavhengig av hvor man bor i landet.

– Skolefritidsordningen er et tilbud som i alle år har falt mellom to stoler. Nå er det på tide å løfte feltet til det nivået det fortjener, og vi ved UiS skal gjøre vårt for å sikre at SFO-ansatte i fremtiden har den kompetansen de trenger, sier studieprogramleder Svanaug Lunde ved UiS.

Hva kan du bli?

Studiet gir deg en profesjonsfaglig kompetanse rettet mot SFO og fritidspedagogikk.

Rammeplanen stiller i seg selv høye krav både til ledelse av SFO og kompetanse blant de ansatte og ved å ta denne utdannelsen vil du kunne bidra til kvalitets- og kompetanseløftet i SFO.

Studiet gir deg kunnskap som også er relevant for annet arbeid med barn og unge for eksempel i tiltak for ungdom, rådgivning og frivillige organisasjoner.

Graden kvalifiserer til masterstudier i spesialpedagogikk ved UiS og andre relevante utdanninger på mastergradsnivå.

Spørsmål og svar om studiet

Når kan jeg søke?

Studiet er helt nytt, med oppstart høsten 2023. Opptak gjøres gjennom Samordna opptak, som åpner for søknader 1. februar. Søknadsfrist er 15. april 2023.

Koster det noe å ta dette studiet?

Alle studenter må betale semesteravgift som per i dag er på 825 kr per semester.

Kan jeg jobbe ved siden av?

Undervisningen vil være samlings- og nettbasert, så i utgangspunktet vil det være tilrettelagt for å kunne jobbe ved siden av. I praksisperioder kan det bli forventet med hyppigere tilstedeværelse. Studiet er et treårig studium som tas over fire år. Det vil være den enkelte student som selv må avgjøre om man har kapasitet til å jobbe ved siden av studiene og eventuelt hvor mye.  

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Jørn Steen