Skole-hjem-samarbeid – hva kan foreldrene gjøre?

Det aller viktigste er at du som mamma eller pappa er klar over den betydningsfulle rollen du har overfor ditt eget barn.

Publisert Sist oppdatert
skole-hjem-samarbeid

Hva kan foreldrene gjøre?

Å være positiv i måten du omtaler skolen, skolearbeidet, andre barn og foreldre på, vil føre til at barnet ditt får en bedre opplevelse av å være elev, et bedre forhold til de voksne og til sine medelever.

Det er viktig å være positiv til skolearbeid som forelder. Foto: Getty Images

Dersom du er positiv når du omtaler skolen, skolearbeidet, andre barn og foreldre på, vil det kunne føre til at barnet ditt får en bedre opplevelse av det å være elev. Barnet vil også få et bedre forhold til de voksne og til sine medelever. Dette vil igjen øke sannsynligheten for at barnet ditt både lærer mer og trives godt på skolen.

Samtidig er skolen en fellesskapsarena, der både elevene selv og foreldrene har medansvar for å være inkluderende overfor hverandre. Det er de voksnes ansvar å passe på at ingen barn faller utenfor fellesskapet.

skole-hjem-samarbeid

Rettigheter hvis barnet ditt blir mobbet

Her finner du veiledning for hvordan du kan gå fram dersom barnet ditt blir mobbet.

Det er viktig å vite hva man skal gjøre dersom ditt barn blir mobbet. Foto: Getty Images.

Når du oppdager at barnet ditt eller ungdommen din blir mobbet, må du ta kontakt med skolen. Skolen plikter å gjøre undersøkelser og fatte vedtak om hvordan den skal få slutt på mobbingen.

Hvis ikke skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbingen, kan du klage. Oversikt over regler og hjelp til hvordan foreldre kan gå fram hvis de vil klage på elevens psykososiale miljø finner du på Utdanningsdirektoratets sider: Veiledning om hvordan du kan klage på skolens psykososiale miljø.

FUG – Foreldreutvalget for grunnskolen har informasjon om mobbing på sine nettsider. Der kan du blant annet lese om:

 • Hvordan oppdage mobbing
 • Hvordan håndtere mobbing på skolen
 • Når barnet ditt blir mobbet
 • Når barnet ditt mobber

Utdanningsdirektoratet har laget flere maler for enkeltvedtak. De er samlet her: Mal for enkeltvedtak.

Nettstedet Nullmobbing.no er rettet mot elever og foreldre. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak.

skole-hjem-samarbeid

Hvordan kan foreldre bidra til å stoppe mobbing?

Det gjør vondt å høre at barnet ditt blir mobbet eller mobber andre, men det er viktig å vite hva du som forelder kan bidra med til å stoppe mobbing.

Når barnet ditt blir mobbet, gjør det vondt for deg som foresatt. Foto: Getty Images.

Først publisert: 10.03.2015

Når barnet ditt blir mobbet, gjør det vondt for deg som foresatt. Skolen er pliktig til å ha planer for håndtering av mobbing. Ta kontakt med skolen. Barnet ditt trenger deg da, og det er viktig at du holder hjertet varmt og hodet kaldt.

 • Barnet ditt eller ungdommen din skal være sikker på at du forstår og gir støtte
 • Ta kontakt med skolen
 • La skolen ta seg av undersøkelsene og tiltakene
 • Du kan klage til Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen) om skolen ikke gjør nok

Når du får vite at ditt barn plager et annet, gjør det vondt

 • Ikke avvis den som forteller deg dette
 • Snakk rolig og alvorlig med ditt barn
 • Samarbeid med skolen
 • Samarbeid med de foresatte til den som blir mobbet

«Det kreves en landsby for å oppdra ett barn»

 • Snakk omsorgsfullt til ditt barn om de andre i klassen og i gata
 • Be ditt barn følge med og bidra til at de andre i klassen og i grenda har det bra
 • Be ditt barn fortelle hjemme og på skolen dersom noen blir mobbet
 • Samarbeid med de andre foresatte
 • Samarbeid med skolen

​Tekst: Erling Roland

skole-hjem-samarbeid

Foreldres bidrag til å redusere mobbing blant barn og unge

God sosial kompetanse hos barn kan forebygge problematferd hos barn og unge, deriblant også mobbing. Når barna har god sosial kompetanse klarer de sette seg inn i andre barns situasjon.

Foreldre kan bidra positivt til å redusere mobbing ved å snakke med barna om det som skjer i hverdagen. Foto: Getty Images

Først publisert: 09.03.2015

Sosialt kompetente barn klarer både å få venner og å beholde venner. Disse barna klarer også å løse konflikter de blir en del av. De ser konsekvensene av sine handlinger og de tar lettere ansvar for eget bidrag til konflikter. Disse barna har en «sosial verktøykasse» de kan bruke når de er sammen med andre barn.

Hjemmet er et viktig sted for barna å lære sosial kompetanse. Dere som foreldre blir viktige rollemodeller for barna deres. Utviklingen av sosial kompetanse starter tidlig og utvikles over tid i nært samspill med dere som foreldre og andre barn.

Når dere som foreldre snakker positivt om andre, hjelper dere barnet deres til å utvikle gode sosiale ferdigheter. Når barnet deres kommer hjem og forteller om Klara som ikke fikk være med å hoppe strikk med Kari og Bente i et friminutt, kan dette være en gylden anledning til å snakke med barnet om det som skjer:

 • Hva tenker du om det som skjedde?
 • Hvordan tror du Klara opplevde å bli holdt utenfor?
 • Hvorfor tror du Kari og Bente gjorde det?
 • Hva kan du gjøre neste gang du ser en elev bli holdt utenfor leken?

Når dere tenker høyt sammen om slike situasjoner, kan barnet deres lettere sette seg inn i hvordan det er å bli satt utenfor, ikke ha venner og være litt annerledes, og det kan bidra til at barnet deres neste gang, kan gripe inn og støtte Klara eller andre som opplever dette.

Dere som foreldre kan med andre ord bidra positivt til å redusere mobbing ved å være gode rollemodeller for egne barn og å snakke sammen med barnet deres om det som skjer i hverdagen deres.

skole-hjem-samarbeid

7 råd til foreldre om digital mobbing

En internasjonal forskergruppe har kommet fram til noen anbefalinger for hvordan foreldre kan hjelpe til med å forebygge og stoppe digital mobbing.

Oppdater deg på trygg bruk av mobiltelefon og internett for å redusere et mulig digitalt skille mellom foreldre og barn. Foto: Getty Images
 1. Snakk med barna om digital mobbing. Ikke vent til mobbingen er et faktum. Være tydelige på at digital mobbing ikke godtas.
   
 2. Oppdater deg på trygg bruk av mobiltelefon og internett for å redusere et mulig digitalt skille mellom foreldre og barn.
   
 3. Søk informasjon om tegn på digital mobbing, spesielt tegn som sosial tilbaketrekking, depresjon, humørsvingninger eller at barna tydelig er opprørt eller sint etter å ha lest en tekstmelding.
   
 4. Ta grep hvis du mistenker at ditt barn er involvert i digital mobbing.
   
 5. Vær tydelig på at det ikke er noen skam knyttet til det å bli utsatt for mobbing.
   
 6. Barn trenger å bli oppmuntret til å ikke vente med å søke hjelp hos foreldre, lærere, ungdomsledere og andre som bryr seg om dem, når de føler at de ikke klarer å løse situasjonen på egen hånd. 
   
 7. Foreldre bør oppmuntre barna sine til å gripe inn når de er vitne til digital mobbing. Det kan innebære å støtte den som utsettes for mobbing og å rapportere mobbeatferden til en autoritetsperson.


Anbefalingene er hentet fra Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet.

Først publisert: 14.07.2014