Bok: Oppfølging etter mobbing

Veien tilbake til et trygt skolemiljø innebærer oppfølging og rehabilitering.

Published Sist oppdatert

Om boken

Oppfølging etter mobbing 

Forfattere: Johannes Nilsson Finne og Erling Roland

Tittel: Oppfølging etter mobbing: situert rehabilitering

Forlag: Fagbokforlaget

År: 2021

ISBN: 9788245037012

Sider: 230 s.

Kjøp boken

Boken kan kjøpes direkte fra forlaget eller via din lokale bokhandel.

Bokforside: Oppfølging etter mobbing av Johannes N. Finne og Erling Roland, Fagbokforlaget, 2021
Omslag til boken Oppfølging etter mobbing. Omslag: Fagbokforlaget.

Det finnes mange bøker om å avdekke og stoppe mobbing. Denne handler om veien tilbake til et trygt skolemiljø for alle som har vært involvert.

Utgangspunktet for boken er en modell for det vi kaller situert rehabilitering, og som presenterer rehabiliteringsprosessen på en grundig og systematisk måte.

Boken er delt i to deler. Del 1 gir en faglig innføring og forståelse av hva det er som skal rehabiliteres, altså hvilke skader det er som har utviklet seg. Del 2 forklarer hva situert rehabilitering er, og gir et overblikk over hvilke elementer som bør inngå i de tiltakene som er nødvendig for å reparere skadene, og som fremmer et mer konstruktivt og støttende fellesskap.

Boken retter seg primært mot studenter ved lærerutdanning og andre relevante masterutdanninger, forskere og praktikere med spisset kompetanse knyttet til mobbing og skolemiljø.

Les mer om boken:

Bokens forfattere:

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Ekstern tilknyttet UiS
51832920
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning