SFO

Skolefritidsordningen (SFO/AKS) er en viktig del av norsk skole, og i år kom den aller første, nasjonale rammeplanen for SFO. Her finner du oppdaterte, forskingsbaserte ressurser om SFO.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
SFO

Hver dag går nesten 150.000 barn i SFO i Norge.

Rammeplan

SFO/AKS fikk sin egen rammeplan fra 1. august 2021. Rammeplanen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Målet med rammeplanen er å bidra til en likeverdig SFO av god kvalitet over hele landet.

Læring for livet om SFO: Det er stor forskjell på skolefritidstilbudene i Norge. Nå skal SFO/AKS få rammeplan. Hva skal til for at tilbudet skal bli skikkelig bra?
(Sendt 6. mars 2021)

En voksen og fire barn holder hverandre i hendene i en sirkel. Alle smiler.
SFO er en svært viktig del av barns oppvekst og læringsmiljø. Foto: Getty Images.

Skolefritidsordningen (SFO/AKS) er en svært viktig del av barns oppvekst og læringsmiljø. Gjennom lek, læring og relasjoner til både andre barn og voksne, legges fundamentet for et godt liv. Trivsel, livsmestring og selvfølelse er viktige elementer i så måte - som verdier i seg selv, men også som grunnlag for utvikling både sosialt og faglig. SFO skal være et trygt og stimulerende sted, og Læringsmiljøsenteret ønsker å bidra til dette både gjennom vår forskning og de utviklingsprosjektene vi er involvert i.

I år ble den første, nasjonale rammeplanen for SFO offentliggjort, en plan som gjelder fra 1. august 2021. Målet er å gi SFO et kvalitetsløft over hele landet. Ansatte på SFO utgjør allerede en betydelig ressurs, men det varierer i hvilken grad denne ressursen anerkjennes og tas i bruk. Håpet er at denne planen bokstavelig talt skal legge rammene for en enda bedre SFO for både barna og de voksne. Vi på Læringsmiljøsenteret vil være med på ferden!

Filmer om SFO

SFO - slik barn ser det
SFO - slik SFO-ansatte ser det

Bøker om SFO/AKS

Medarbeidere som jobber med SFO:

Førstelektor i spesialpedagogikk
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førstelektor i pedagogikk
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor i pedagogikk psykologi
51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Guro Lien
Universitetslektor
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Universitetslektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn