SFO

Skolefritidsordningen (SFO/AKS) er en viktig del av norsk skole, og i år kom den aller første, nasjonale rammeplanen for SFO. Her finner du oppdaterte, forskingsbaserte ressurser om SFO.

Published Endret
Fakta
SFO

Hver dag går nesten 150.000 barn i SFO i Norge.

Rammeplan

SFO/AKS fikk sin egen rammeplan fra 1. august 2021. Rammeplanen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Målet med rammeplanen er å bidra til en likeverdig SFO av god kvalitet over hele landet.

Læring for livet om SFO: Det er stor forskjell på skolefritidstilbudene i Norge. Nå skal SFO/AKS få rammeplan. Hva skal til for at tilbudet skal bli skikkelig bra?
(Sendt 6. mars 2021)

En voksen og fire barn holder hverandre i hendene i en sirkel. Alle smiler.
SFO er en svært viktig del av barns oppvekst og læringsmiljø. Foto: Getty Images.

Skolefritidsordningen (SFO/AKS) er en svært viktig del av barns oppvekst og læringsmiljø. Gjennom lek, læring og relasjoner til både andre barn og voksne, legges fundamentet for et godt liv. Trivsel, livsmestring og selvfølelse er viktige elementer i så måte - som verdier i seg selv, men også som grunnlag for utvikling både sosialt og faglig. SFO skal være et trygt og stimulerende sted, og Læringsmiljøsenteret ønsker å bidra til dette både gjennom vår forskning og de utviklingsprosjektene vi er involvert i.

I år ble den første, nasjonale rammeplanen for SFO offentliggjort, en plan som gjelder fra 1. august 2021. Målet er å gi SFO et kvalitetsløft over hele landet. Ansatte på SFO utgjør allerede en betydelig ressurs, men det varierer i hvilken grad denne ressursen anerkjennes og tas i bruk. Håpet er at denne planen bokstavelig talt skal legge rammene for en enda bedre SFO for både barna og de voksne. Vi på Læringsmiljøsenteret vil være med på ferden!

Filmer om SFO

SFO - slik barn ser det
SFO - slik SFO-ansatte ser det

Bøker om SFO/AKS

Relasjoner, lek og læring på SFO

S. Lunde og E. Elvethon, 2021

Trygt og godt på SFO

K.S. Gusfre og I.R. Sjursø, 2021

Fysisk miljø på SFO

T. Moser og M.T. Martinsen, 2021

Språkhverdagen på SFO

G.H. Ofstad, 2021

Kanskje du vil lese mer om dette?

Nå kan du søke Norges første SFO-utdanning

Vil du bli en av de aller første skolefritidspedagogene som er utdannet i Norge? Da må du søke bachelor i skolefritidspe...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

Spørsmål frå publikum

Under arrangementet «Kva no, SFO?» under Arendalsuka kom det inn spørsmål frå tilhøyrarar i salen og frå dei som fulgde ...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Bok: Helhet og sammenheng på SFO

Helhet og sammenheng på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy kvalitet. Ny nasjonal ram...

Bok: Trygt og godt på SFO

Trygt og godt på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan bidra til å sikre barn et trygt og godt oppvekstmiljø i næ...

Bok: Fysisk miljø på SFO

Fysisk miljø på SFO handler om hvordan utformingen av det fysiske miljøet skaper betingelser for lek, og hvordan man kan...

Bok: Relasjoner, lek og læring på SFO

Relasjoner, lek og læring på SFO handler om sammenhengene mellom relasjonskvaliteten og leke- og læringsmiljøet på SFO. ...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...

– SFO må få høyere status

SFO skal få rammeplan. Endelig, vil mange si. Men hva bør SFO være?

Medarbeidere som jobber med SFO:

Førstelektor i spesialpedagogikk
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor i pedagogikk
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor i pedagogikk psykologi
51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn