Informasjon til deltakere i Gameplay

På disse sidene finner du det du trenger å vite om deltakelse i prosjektet.

Published Endret
Takk til deg som deltar!

Vi ved Lesesenteret, UiS, setter stor pris på at dere deltar i Gameplay. Gameplay er finansiert av Norges Forskningsråd, og gjennomføres i samarbeid med Lesesenteret, Universitetet i Stavanger og Oslo kommune. På disse sidene vil du finne praktisk informasjon om prosjektet for deltakerne. Du kan lese mer om forskningen i prosjektet hos Forskningsrådet.

Digitalt seminar etter 5 uker med erfaringer fra prosjektet. Seminaret ble gjennomført den
11. november

Graphogame: Et forskningsbasert lesespill som gir oversikt over elevenes leseutvikling 

Vi fanger opp for få elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Lesespillet Graphogame er et forskningsbasert spill til bruk i barneskolen, og gir lærere viktig informasjon om elevens leseutvikling tidlig på første trinn. Du kan få oversikt over elevenes leseutvikling, og tidlig få informasjon om elever som trenger hjelp og tiltak. Les mer:

jente på ipad

Graphogame er et digitalt lesespill for elever som skal i gang med å «knekke lesekoden». Målet med spillet er at barnet skal få sikker kunnskap om bokstav og bokstavlyd. Eleven spiller seg gjennom flere nivåer, hvor han eller hun går gradvis videre til korte og etter hvert lengre ord.  

Graphogame er utviklet for å være gøy å spille, slik at elevene skal ha en god opplevelse samtidig som de utvikler leseferdighetene sine. I tillegg er Graphogame et nyttig verktøy til deg som er lærer på første trinn. Du kan få oversikt over hvordan det går med elevenes leseutvikling, og du kan tidlig fange opp hvilke elever som kan trenge ekstra hjelp og støtte i lesingen.  

Graphogame er utviklet av forskere ved Universitetet i Jyväskylä, Finland, og er laget i en norsk versjon i samarbeid med forskere ved Lesesenteret, UiS.  

Et verktøy til bruk i klasserommet 

Graphogame er et verktøy til bruk i klasserommet. Det er viktig å understreke at det bare skal være læreren som skal ha kunnskap om elevenes spilling.

Hensikten med spillet er at det skal være et praktisk og nyttig supplement til lese- og skriveundervisningen på første trinn, samtidig som det digitale aspektet gir har mange fordeler. Spillet er koblet opp mot Conexus Engage, slik at du kan få enkel tilgang informasjon om hvordan det går med elevene, både enkeltvis og i grupper eller klassen. Blant annet kan du få en oversikt over hvilke bokstaver som er vanskelige, hvor lenge hver enkelt elev har spilt og om det er noe dere må jobbe litt ekstra med. 

Skal gi læreren enda bedre kunnskap om elevenes leseutvikling 

Det er for mange elever som strever med lesing i dag. Vi vet fra forskning at det er avgjørende å gi elever hjelp helst allerede i første klasse dersom man skal redusere sannsynligheten for at de utvikler vansker. I dag finnes det imidlertid ikke noen forskningsbaserte, presise verktøy som lærerne kan ta i bruk for å hjelpe disse elevene allerede ved skolestart. Vi greier bare å fange opp halvparten av elevene som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker på et tidlig nok stadium i dag. I tillegg vet vi at mange av testene som benyttes for å avdekke slike vansker i dag, kan gi negative opplevelser og manglende mestringsfølelse for elever som strever. 

Ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, er vårt mandat  å både bidra til kunnskap om god leseopplæring og å utvikle forskningsbaserte metoder som kan redusere andelen elever som utvikler lese- og skrivevansker. Formålet med Graphogame er derfor todelt: 

Graphogame er et svært godt verktøy til bruk i klasserommet allerede i dag, og når det brukes riktig, er det et praktisk supplement av høy kvalitet til den første leseopplæringen.  

Samtidig ønsker vi å bruke kunnskap om hvordan Graphogame brukes i dag, til å utvikle et lesespill som kan være med på å identifisere barn som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker – og det tidligere i skoleløpet enn noen har klart i tidligere. Det er derfor viktig å gjøre oppmerksom på at når elevene spiller spillet, vil informasjon om elevers spilladferd være med på å utvikle et verktøy som kan gi enda mer presis informasjon om elevers leseutvikling. Det er viktig å presisere at elevenes personvern og anonymitet ivaretas i denne prosessen. 

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på lesesenteret@uis.no. Du kan også lese mer om vår forskning på lesing og lesevansker på uis.no/lesesenteret.

Lesesenterets Skolestartseminar 2021

Lesesenterets Skolestartseminar er særlig rettet mot deg som er lærer i småskolen. Her kan du se seminaret! På Lesesenterets nettsider finner du flere ressurser om en god begynneropplæring.

Har du spørsmål?

Kontakt førstekonsulent Christina Huru ved Lesesenteret dersom du har noen spørsmål knyttet til deltakelse i Gameplay.

Rådgiver
51832830
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF