Skolestartseminaret 2021

Se Lesesenterets digitale skolestartseminar 2021! Seminaret er gratis og særlig rettet mot deg som er lærer i småskolen.

Published Endret
Se Skolestartseminaret 2021!

Skolestart er en av de største overgangene i barns liv, og en god start er viktig! Begynneropplæringen er et av Lesesenterets viktigste områder for forskning og utviklingsarbeid, og vi har mye kunnskap og inspirasjon vi ønsker å dele med deg som er lærer. Dette gjorde vi i Lesesenterets Skolestartseminar, som ble sendt live 12. august 2021, og som fortsatt er tilgjengelig (se over).

Her kan du også lese mer om temaene som ble tatt opp under seminaret:

Overgangen fra barnehage til skole

Se vår pakke i Språkløyper! Kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole inneholder noen sentrale spørsmål som gjenspeiles i pakkens fire hovedtema: Samarbeid, kulturmøter, språkarbeid og katlegging. Arbeidet med kompetanseutviklingspakken vil blant annet komme inn på hvordan de to læringsinstitusjonene kan lære av hverandre.

Motivasjon i begynneropplæringa

Det er viktig å gi elevene tro på seg selv, viser Bente R. Walgermos doktoravhandling. Mestringstro og leseferdigheter påvirker hverandre begge veier. Å gi barna tro på egne ferdigheter, vil være med på gjøre dem mer motiverte for å lese, noe som igjen utvikler ferdighetene deres. Les mer i saken "Viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv".

God undervisning med rask bokstaprogresjon - utnytt mulighetene!

I førsteklasser som går gjennom alle bokstavene før jul, ligger det store muligheter for en spennende lese- og skriveundervisning. Få gode ideer her!

Tilpasset og meningsfull skriving på første trinn

Les mer om hvordan Stine Nygård ved Vaulen skole, som du møter i seminaret, har jobbet med en meningsfull skriveopplæring på første trinn i disse sakene:
Lykkes med meningsfull skriving i første klasse
Brev til læreren gir førsteklassingene skrivetrening

Læring gjennom lek i begynneropplæringa

Me kan utnytta rolleleiken i begynneropplæringa i mykje større grad enn mange gjer i dag. For leiken opnar opp for elevane sitt eige initiativ og trong til utforsking og eksperimentering. Men korleis kan skulen nytta denne leikekompetansen i lese- og skriveopplæringa? Førsteamanuensis Anne Håland viser korleis elevar på 1. trinn skriv, les og leiker i Sjukehusleiken.

Muntlighet i begynneropplæringa – en bro inn i skriftkulturen

Får førsteklassinger for få muligheter til å delta muntlig? Les hva forskere ved Lesesenteret og førsteklasselærere selv mener i artikkelen Hvor blir det av snakket?

Å planlegge for høytlesing

Høytlesing på barneskolen har store fordeler. Med enkle grep kan du og elevene dine få enda mer ut av den daglige lesestunden. Her får du gode råd - og en brosjyre om høytlesing laget av Toril Frafjord Hoem, som du kan laste ned helt gratis.

På Sporet: Tidlig innsats på første trinn

På Sporet er et forskningsbasert eksempel på intensiv opplæring for elever på første trinn som strever med å komme i gang med lesing. På disse sidene finner du det du trenger å vite for å ta i bruk På Sporet på din skole.Program

Læring for livet: Overgangen fra barnehage til skole Gunn Helen Ofstad, Lesesenteret og Svanaug Lunde, Læringsmiljøsenteret Motivasjon i begynneropplæringa Bente Walgermo, Lesesenteret og Trine Håvardstein, Sandnes PPT Rask bokstavprogresjon Kristin Sunde, Lesesenteret Tilpasset og meningsfull skriving på første trinn Toril Frafjord Hoem og Oddny J. Solheim, Lesesenteret Stine Nygård, Vaulen skole Korleis få til leik i begynneropplæringa? Anne Håland, Lesesenteret Muntlighet i begynneropplæringa – en bro inn i skriftkulturen Atle Skaftun og Arne Olav Nygard, Lesesenteret

Å planlegge for høytlesing Toril Frafjord Hoem, Lesesenteret Støtte til utvikling av flerspråklige elevers ordforråd på andrespråket Hege Rangnes, Lesesenteret Blyant og tastatur i den første skriveopplæringa Vibeke Rønneberg, Lesesenteret På Sporet – tidlig innsats på første trinn Inga Kjerstin Birkedal, Lesesenteret Christine Soldal Risa Solgunn Frøyland Litteratur og meningsfulle tekster til ferske lesere Bjørn Arild Ersland, Lesesenteret

Foredragsholdere

Professor i spesialpedagogikk
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833252
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i spesialpedagogikk
51833628
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51833244
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Timelønnet førsteamanuensis
51833248
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i lesevitenskap
51833132
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833139
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51833272
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førstelektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833210
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førstelektor i spesialpedagogikk
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
forsker innenfor barne- og ungdomslitterær skrivekunst
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51831153
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking