Ingrid Øien liker ikke å stå på «stedet hvil»

Ingrid finner det interessant å stadig kunne lære nye ting, og syns det er viktig å holde seg oppdatert

Published Endret
Brukes kun til Alumniportrett - Ingrid Øien
Navn: Ingrid Øien
Studium: Digitale skolekorpsstudier

Ingrid fullførte Digitale skolekorpsstudier i 2020. Hun har også studert Digitale dirigentstudier.

Ingrid Øien jobber som fast dirigent for 3 korps. Hun jobber også som freelance- dirigent og instruktør, og som freelance- trompetist. Hun er også fast ansatt i 60% stilling som messingblåslærer ved Kulturskolen i Midtre Gauldal.

Hvorfor valgte du å studere Digitale skolekorpsstudier ved UiS?

– Jeg ønsket å ta studiet for å utvikle meg selv, og for å finne nye måter å jobbe med dirigering på. Jeg syns det er viktig å holde seg oppdatert, og å stadig kunne oppdatere meg selv etter 23 år i yrket. Jeg liker ikke å stå på «stedet hvil», og jeg finner det interessant å stadig lære nye ting og vinklinger. Studiet var også en flott arena for å bli kjent med de som jobber med det samme som deg. Yrket er ganske ensomt, så det er viktig å holde kontakten oss i mellom.

Hva husker du best ved studietiden ved UiS?

– Det jeg husker best er at studiet var digitalt, noe som gjøre det mulig og også nødvendig å kunne kombinere med jobb. Det var flott med helgesamlinger, selv om vi jo var litt uheldig med det at jeg studerte i pandemi- tiden der nesten alle samlingene ble digitale. Jeg husker også godt erfaringsutvekslingen som vi studenter hadde oss i mellom, vi lærte mye av hverandre.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

– Alt har vært like nyttig, både pedagogiske verktøy og det dirigenttekniske. Jeg merker at jeg selv har blitt en bedre dirigent etter endt studium.

Hva liker du best med jobben din?

– Alt egentlig! Men aller mest mestringsgleden musikerne viser meg, og det at jeg kan være med å forme musikk sammen med både barn, unge og voksne. Jeg liker å finne ut hva og hvordan jeg kan gjøre hver enkelt musiker så trygg og god som mulig, og det er interessant og inspirerende å legge til rette for læring, og deretter oppleve den mestringsgleden. Det er stadig nye utfordringer å ta tak i som dirigent!

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

Meld deg på! Vær nysgjerrig! Utfordre deg selv!

Les mer ...

Digitale skolekorpsstudier

Her kan du søke til studiet

Våre studier

Fakultet for utøvende kunstfag

Ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag

Dirigentseksjonen

Bli kjent med fagmiljøet