Dirigentseksjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag

Dirigentmiljøet ved UiS er et av landets ledende og vi tilbyr en rekke ulike dirigentutdanninger og spesialiseringer innen dirigering.

Published Endret
Fakta

Dirigentseksjonen hører til Avdeling for klassisk musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag på campus Bjergsted.

Du kan velge dirigering som studieretning i alle våre heltidsstudier i utøvende musikk. Søknadsfrist er 15. desember og søknad registreres i Søknadsweb

Digitale studier!

Vi tilbyr også digitale studier i dirigering. Du kan søke til Digitale dirigentstudier, Digitale skolekorpsstudier og ConductIT. Søknadsfrist er 1. mars Les mer om våre studier her.

Du kan velge dirigering som studieretning i de aller fleste av våre heltidsstudier i utøvende musikk. Foto: Marius Vervik

Dirigentstudier fra årsstudium og bachelorgrad til PhD

Ved Fakultet for utøvende kunstfag kan du studere dirigering på heltid (on-campus) eller deltid; fleksible samlings- og nettbaserte videreutdanninger i dirigering.

Ingunn Korsgård Hagen, dirigentstudient ved Fakultet for utøvende kunstfag ble utpekt som assistentdirigent for Stavanger symfoniorkester 20/21. Foto: Marie von Krogh
Ingunn Korsgård Hagen ble utpekt som Stavanger Symfoniorkester sin nye assistentdirigent for 2020/2021. Hagen var med i Talent Norge sin dirigentsatsing; Dirigentløftet.

Som heltidsstudent i dirigering får du individuell undervisning i dirigering og må i tillegg studere et instrument. Du får dirigentpraksis med ulike ensembletyper, i en rekke sjangre og på flere nivå, fra gode amatørensembler til profesjonelle ensembler. Det er gruppeundervisning i flere supplerende fag. Studieåret er inndelt i timeplanfestet undervisning og prosjektuker. Det blir undervist i allmenne fag som teori, hørelære, musikkhistorie og andre, samt en rekke valgemner som spenner fra kreative samspillprosesser til entreprenørskap. UiS samarbeider med andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt, med gode muligheter for utvekslingsopphold i utlandet på flere av studiene. Fakultet for utøvende kunstfag er en institusjon i akkurat passe størrelse, for å sikre at studentene blir sett og får tett oppfølging i studiehverdagen.

UiS samarbeider med andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt, med gode muligheter for utvekslingsopphold i utlandet på flere av studiene.

Internasjonalt anerkjente pedagoger

I tillegg til høyt kvalifiserte og internasjonalt anerkjente faglærere i egen stab, får fakultetet jevnlig besøk av ledende pedagoger fra inn- og utland som kommer til Stavanger og har mesterklasser. Som dirigentstudent i Bjergsted har du studiehverdag sammen med bl.a. utøvende musikkstudenter på både klassisk og jazz, samt dansestudenter – en unik kombinasjon av samlet fagtilbud i Norge.

Heltidsstudier fra Bachelor til Postgraduate diploma

Avhengig av hvor langt du er nådd i ditt studium så vektlegger vi på UiS at du skal utvikle din personlige musikalske stemme hos oss. På bachelor legges fundamentet for en livslang utvikling innenfor utøvende musikk. På videreutdanning, master og Postgraduate Diploma (PDM) vil det i stigende grad være fokus på å utvikle spesialisert kunnskap rettet inn mot et fleksibelt arbeidsmarked. For deg som ønsker en pedagogisk profil er det mulig å integrere praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i 3.-4. år i Bachelor-studiet i utøvende musikk.

Du kan velge dirigering som studieretning i de aller fleste av våre heltidsstudier i utøvende musikk. Søknadsfrist er 15. desember og søknad registreres i Søknadsweb. Les alt om søknad og opptak i de forskjellige studieprogramartiklene nedenfor.

Universitetets julekonsert 2017. Foto: Marie von Krogh
Dirigentstudentene medvirker til årets største konsertbegivenhet, Universitetets julekonsert. Foto: Marie von Krogh

Deltidsstudier med spesialiseringer

Fakultet for utøvende kunstfag er kjent for sitt innovative og fleksible videreutdanningsprogram for dirigenter. Dette studietilbudet er i stor grad tilrettelagt for at dirigenter, ikke minst i det frivillige musikkliv i Norge og Norden, skal kunne ta relevante videreutdanninger som er så fleksible at de lar seg kombinere med arbeid og som i stor grad lar seg gjennomføre fra eget hjemsted. Studiene omfatter et mindre antall samlinger i Stavanger. Resten av studiene gjennomføres hjemmefra.

UiS fleksible nett- og samlingsbaserte videreutdanninger i dirigering er ettårige deltidsstudier som kan kombineres med arbeid og som i stor grad kan gjennomføres som fjernstudium. Søknadsfrist er 1. mars.

Studier med dirigering som studieretning og digitale dirigentstudier

Les mer ...

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Konserter og forestillinger

Fakultet for utøvende kunstfag