Dirigentseksjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag

Dirigentmiljøet ved UiS er et av landets ledende og vi tilbyr en rekke ulike dirigentutdanninger og spesialiseringer innen dirigering.

Publisert Sist oppdatert
Fakta

Ved Fakultet for utøvende kunstfag kan du studere dirigering på heltid eller deltid. Du kan velge dirigering som studieretning i de fleste av våre heltidsstudier i utøvende musikk. I tillegg tilbyr vi flere digitale studier i dirigering.

Dirigentseksjonen hører til Avdeling for klassisk musikk, som ledes av Bjørn Einar Halvorsen.

Søknadsfrist er 15. desember og 1. mars

Søknadsfrist for on-campus studier i utøvende musikk er 15. desember. Søknadsfrist for digitale studier er 1. mars. Her kan du lese mer om våre studier og hvordan du kan søke.

Hvem underviser i dirigentseksjonen?

Her er en oversikt over alle som underviser i dirigentseksjonen. Seksjonen ledes av Bjarte Engeset.

  • Engeset, Bjarte
  • Szilvay, Peter Sebastian
  • Wensberg, Morten Schjelderup

Les mer om de ansatte i dirgentseksjonen

Professor i dirigering
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Førsteamanuensis i dirigering
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Professor i dirigering
51834076
Bjergsted
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk

Dirigentstudier fra bachelorgrad til PhD

Ved Fakultet for utøvende kunstfag kan du studere dirigering på heltid (on-campus) eller deltid; fleksible samlings- og nettbaserte utdanninger i dirigering.

Ingunn Korsgård Hagen, dirigentstudient ved Fakultet for utøvende kunstfag ble utpekt som assistentdirigent for Stavanger symfoniorkester 20/21. Foto: Marie von Krogh
Ingunn Korsgård Hagen ble utpekt som Stavanger Symfoniorkester sin nye assistentdirigent for 2020/2021. Hagen var med i Talent Norge sin dirigentsatsing; Dirigentløftet.

Som heltidsstudent i dirigering får du individuell undervisning i dirigering og må i tillegg studere et instrument. Du får dirigentpraksis med ulike ensembletyper, i en rekke sjangre og på flere nivå, fra gode amatørensembler til profesjonelle ensembler. Det er gruppeundervisning i flere supplerende fag. Studieåret er inndelt i timeplanfestet undervisning og prosjektuker. Det blir undervist i allmenne fag som teori, hørelære, musikkhistorie og andre, samt en rekke valgemner som spenner fra kreative samspillprosesser til entreprenørskap. UiS samarbeider med andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt, med gode muligheter for utvekslingsopphold i utlandet på flere av studiene. Fakultet for utøvende kunstfag er en institusjon i akkurat passe størrelse, for å sikre at studentene blir sett og får tett oppfølging i studiehverdagen.

UiS samarbeider med andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt, med gode muligheter for utvekslingsopphold i utlandet på flere av studiene.

Internasjonalt anerkjente pedagoger

I tillegg til høyt kvalifiserte og internasjonalt anerkjente faglærere i egen stab, får fakultetet jevnlig besøk av ledende pedagoger fra inn- og utland som kommer til Stavanger og har mesterklasser. Som dirigentstudent i Bjergsted har du studiehverdag sammen med bl.a. utøvende musikkstudenter på både klassisk og jazz, samt dansestudenter – en unik kombinasjon av samlet fagtilbud i Norge.

Heltidsstudier fra Bachelor til Postgraduate diploma

Avhengig av hvor langt du er nådd i ditt studium så vektlegger vi på UiS at du skal utvikle din personlige musikalske stemme hos oss. På bachelor legges fundamentet for en livslang utvikling innenfor utøvende musikk. På videreutdanning, master og Postgraduate Diploma (PDM) vil det i stigende grad være fokus på å utvikle spesialisert kunnskap rettet inn mot et fleksibelt arbeidsmarked. For deg som ønsker en pedagogisk profil er det mulig å integrere praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i 3. og 4. år i bachelorstudiet i utøvende musikk.

Du kan velge dirigering som studieretning i de aller fleste av våre heltidsstudier i utøvende musikk. Søknadsfrist er 15. desember og søknad registreres i Søknadsweb. Les alt om søknad og opptak i de forskjellige studieprogramartiklene nedenfor.

GradgivendeIkke-gradgivendeVarighet
Bachelorgrad4 år
Videreutdanning1 år
Mastergrad2 år
PDM1 år
PhD3 år

Dirigentstudier, deltid

UiS er kjent for sine fleksible, nett- og samlingsbaserte dirigentstudier. Målgruppen er musikere, musikkpedagoger og musikkstudenter som ønsker et fleksibelt studium som lar seg kombinere med jobb eller andre studier. Alle disse studiene er nå samlet i studieprogrammet ConductIT. ConductIT-kursene er ettårige deltidsstudier, unntatt ConductIT Express som kun er ett semester (høst).

Conductit logo

Studieprogrammet ConductIT består av syv ulike enkeltkurs i dirigering. Hvert kurs representerer en profil eller spesialisering innen dirigering; grunnleggende dirigering, skolekorpsdirigering, korpsdirigering eller orkesterdirigering. Kursene inkluderer nettundervisning og noen få samlinger på campus, blant annet Dirigentuka i august, hvor studenten må være til stede. Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Emneoversikt:

Introduksjonsnivå (valgfritt)
ConductIT Express, Grunnleggende dirigering - 10 studiepoeng
Nivå 1 (30 sp)Nivå 2 (30 sp)
ConductIT Skolekorps I ConductIT Skolekorps II
ConductIT Janitsjar og Brass band IConductIT Janitsjar og Brass band II
ConductIT Orkester I ConductIT Orkester II

Dirigentuka

dirigentuka logo

Norges og et av Europas største dirigentkurs arrangeres ved UiS i august hvert år. Dirigentuka gjennomføres i samarbeid med Norges Musikkorps Forbund, Stavanger Symfoniorkester, Stavanger Brass Band, Stavanger Musikkorps av 1919, og flere av regionens korps. Kurstilbudet er variert og spenner fra nybegynner til ekspert, med en rekke ulike spesialiseringer.
Søknadsfrist er 1. mai hvert år. Les mer på www.dirigentuka.no.

Studier med dirigering som studieretning og digitale dirigentstudier

Les mer ...