ConductIT

ConductIT er en fleksibel og nettbasert tilleggsutdanning for dirigenter. Studiet tilbys til søkere fra hele verden og undervisningsspråket er engelsk

Published Endret
Fakta
Varighet

1 år

Opptaksprøve

Video

Antall studiepoeng

30

Antall studieplasser

5 - 8

Søknadsfrist

1. mars Lokalt opptak

Gjennom ConductIT-studiet får du tilgang på store mengder videomateriell i de nettbaserte forelesningsseriene. Full oversikt finner du på studiets egen nettside www.conductit.eu
Orkester blir dirigert fra scene i Bjergsted
logo ConductIT

Om studiet

Studiet skal gi dirigenter en plattform for å lykkes i yrkeslivet, både dirigentteknisk og som musikkfaglig leder. I dette inngår forståelsen av dirigentens rolle i et profesjonelt ensemble. Studiet kan tas hjemmefra, gjerne i kombinasjon med arbeid. Det består av enetimer på videoer og en nettbasert forelesningsserie som du kan gjennomføre etter egen tidsplan. I studiet inngår også samlinger i Stavanger.

Målgruppen er musikere på høyt kunstnerisk utøvernivå. Studiet krever fullført bachelor i musikk.
Det er en forutsetning at du har tilgang til et ensemble.

ConductIT består av tre hovedelementer:

1. Praksissamlinger i Stavanger - Helgesamlinger i august, november og januar. Eksamenshelg i mai.

For studieåret 2023/2024:

 • Dirigentuka uke 32: 7. - 11. august 2023
 • Novembersamling uke 46: 17. - 19. november 2023
 • Januarsamling uke 2: 5. - 7. januar 2024
 • Eksamenshelg uke 24: 24. - 26. mai 2024

  NB! det tas forbehold om endringer. Deltakeravgift til Dirigentuka dekkes av UiS.

2. En digital, nettbasert forelesningsserie studenten kan gjennomføre etter egen tidsplan.

3. Enetimer via videosamtale 

 • Studenten videofilmer seg selv foran sitt eget ensemble og sender inn ulike videoklipp til UiS. Deretter avtaler man tid for veiledningstime med dirigentlæreren hvor man blant annet gjennomgår de aktuelle filmene.

Alle studieprogram tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag gjennomgår årlige revisjoner. Reviderte studieplaner og emnebeskrivelser for studieåret 2023/2024 publiseres her 1. februar 2023.

Emnebeskrivelse for ConductIT

Her finner du emnebeskrivelse for ConducIT. Fullstendig beskrivelse med eksamensplan kommer 1. februar. Emnebeskrivelse er foreløpig kun på engelsk.

logo ConductIT
 • Weighting (credits): 30 
 • Term commencement of teaching: Autumn 
 • Number of semesters: 2 
 • Assessment semester: SPRING 
 • Language of instruction: English and Norwegian 
 • Offered by: Faculty of Performing Arts  

The course is for students who are at an advanced level in the field of music performance who seek a substantial course in conducting. The course of study involves several different topics, e.g. conducting practice conducting technique, rehearsal technique, preparations for performance and score study as well as entrepreneurship, and career development. 

The conducting practice will consist of organised sessions on-campus (Dirigentuka – five days in August, two – three weekend sessions on-campus) and home assignments where students are expected to facilitate access to their own ensembles (a minimum of 3-4 musicians are required, number of sessions to be set by agreement between teacher and student).

Learning outcome 

After completing and passing the examination for the course, candidates will have acquired the knowledge, skills and general proficiency that will enable them to: 

General proficiency  
 • display a good understanding of the conductor’s role and function in rehearsal and concert situations and as a director and organiser. 
 • display a good understanding of a professional artistic level in ensemble performance
Knowledge
 • set goals for their own learning and development as a conductor
 • set goals for ensemble development 
Skills 
 • demonstrate good conducting skills 
 • demonstrate good skills in the study and understanding of scores 

Content 

The course of study can include work in the following subjects: 

 • Conducting/instruction 
 • Practice (weekend gatherings: I / own band: II) 
 • Knowledge of ensembles 
 • Knowledge of instruments 
 • Aural training 
 • Music theory/arranging/instrumentation 
 • Knowledge of history/knowledge of repertoire 
 • Administration/management 

www.conducit.eu

Prior knowledge required 

BA in music performance

Examination/assessment 

Examination plan will be published 1st of February.

Performance examination in conducting. The examination must involve a programme lasting at least 10 minutes. The examination will take place on-campus. The general rehearsal is also part of the examination.  

Forms of work 

The course consists of the following forms of work

 • Participation at Dirigentuka and weekend sessions.
 • Individual on-line lessons based on video recordings of students own conducting practice (recordings of Dirigentuka, weekend sessions, students home assignments and/or other relevant practice).
 • Participation in discussions and written submissions within relevant topics from texts and videos published on www.conductit.eu

Course assessment 

Procedures for student assessment within the course have been drawn up by the faculty and adapted for this type of performance course. The course assessment is in accordance with the University of Stavanger’s quality system. 

Søknad og opptak

Slik søker du til ConductIT

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb. Her finner du viktig søknadsinformasjon.

Søknads- og opptaksprosessen til ConductIT behandles av sentralt opptakskontor ved UiS. For spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post masteropptak@uis.no.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 1. mars.
Sekundæropptaket er åpent fra 15. april til 15. mai - dersom det er flere ledige studieplasser etter primæropptaket.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 1. mars
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitteringse-posten du mottar, finner du en lenke til et følgeskjema. Skjemaet må fylles ut og sendes inn innen søknadsfristen.
 • Husk å inkluder motivasjonsbrev og en musikalsk CV i følgeskjemaet. CV må inneholde en oversikt over hva du har gjort frem til nå, som utøvende musiker og dirigent
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument (vitnemål, karakterutskrift, språkdokumentasjon mm.) er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen
 • Søkere til ConductIT må sende inn et 10- minutter langt videoopptak av seg selv mens man dirigerer et ensemble/gruppe musikere. Videolenken(e) skal deles i følgeskjemaet innen søknadsfristen
 • Start planlegging av videoinnspilling tidlig. Les mer under Innlevering av videoopptak
 • Resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb i begynnelsen av april
 • Husk å svare på tilbud og/eller venteliste i SøknadsWeb innen oppgitt frist

Hvem kan søke ConductIT?

Både internasjonale søkere og søkere med norsk personnummer kan søke ordinært opptak til studiet via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Internasjonale søkere uten norsk personnummer, bosatt utenfor Norden, må dokumentere engelsk språk i henhold til UiS sitt regelverk for internasjonalt opptak, i tillegg til formelle opptakskrav. Les mer om våre studier som tilbys internasjonale søkere.

Merk!

 • Det er en forutsetning at søkeren selv har tilgang til et ensemble å dirigere gjennom studiet

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift med fullført og oppnådd bachelorgrad i musikk eller tilsvarende
 • Dokumentasjon på engelsk språk - se språkkrav for å finne ut om dette gjelder deg
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom bachelorutdanningen gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra utdanningsstedet samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Videovurdering

Søkere til ConductIT kreves ikke for ordinær prøvedirigering, men blir i stedet bedt om å levere et 10 minutter langt videoopptak av seg selv der man dirigerer et ensemble/gruppe musikere. 

Samlinger for studieåret 2023/2024

 • Dirigentuka uke 32: 7. - 11. august 2023
 • Novembersamling uke 45: 10. - 12. november 2023
 • Januarsamling uke 2: 5. - 7. januar 2024
 • Eksamenshelg uke 24: 24. - 26. mai 2024

  NB! det tas forbehold om endringer. Deltakeravgift til Dirigentuka dekkes av UiS.

Generelle opptakskrav

For opptak til ConductIT (30 studiepoeng), kreves det at lavere grads studier i utøvende musikk er fullført, fortrinnsvis et 3- eller 4- årig bachelorprogram på minimum 180 studiepoeng. I tillegg må du bli funnet kvalifisert etter videovurdering.

Språkkrav skal være oppnådd i henhold til UiS regelverk.
Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

Språkkrav

Universitetet i Stavanger har egne språkkrav for opptak til videreutdanningsstudier. All undervisning vil foregå på engelsk, og det er derfor et krav om gode engelskkunnskaper. Mangler du engelsk, kan du lese mer om hvordan du kan dekke engelskkravet her.

Videovurdering

Søkere til ConductIT kreves ikke for ordinær prøvedirigering, men blir i stedet bedt om å levere et 10 minutter langt videoopptak av seg selv der man dirigerer et ensemble/gruppe musikere. 

Krav til video

I forbindelse med din søknad til ConductIT blir du bedt om å levere et 10- minutter langt videoopptak der du dirigerer et ensemble/gruppe musikere. 

 • Informasjon om deling av videolenke finner du i det elektroniske følgeskjemaet
 • Videolenken(e) skal legges i følgeskjemaet innen søknadsfristen 1. mars
 • Lydfil alene tillates ikke
 • Video skal lastes opp til YouTube
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2022

Tips

Begynn å ta opp øvelser og/eller konserter i god tid før søknadsfristen, deretter velger du et eller to utdrag der du selv syns du hadde god flyt i instruksjonen eller en fin gjennomspilling som du kan sende inn. Vi er ikke så opptatt av hvordan det låter, vi er mer opptatt av hvordan du påvirker sangerne og musikken gjennom både instruksjon og teknikk. Det er helt fint med opptak fra øvelser, videoopptaket behøver ikke nødvendigvis være fra en konsert.

Husk!

Husk å filme slik at vi ser ansiktet ditt, altså sett opp kameraet bak ensemblet, eller på siden. Husk at det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Sjekk at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

NB! Det er ingen garanti for at hele ditt innspilte videomateriale vil bli sett av kommisjonen.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til masteropptak@uis.no

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Opptaksreglement for ConductIT

1. Virkeområde

Reglementet gjelder for opptak til studieprogrammet ConductIT, en videreutdanning i dirigering på 30 studiepoeng ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS, utlyst nordisk og internasjonalt.

Opptaksreglementet for ConductIT bygger på Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), av 1. april 2005 § 3-6 punkt 7 og FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, av 18 oktober 2018 §1-1.

2. Opptaksgrunnlag

2.1 Søkere til ConductIT må dokumentere fullført lavere grads studier, fortrinnsvis et 3- eller 4-årig bachelorprogram i musikk.

2.2 Det må dokumenteres et 10-minutters langt videoopptak av søkeren som dirigerer et ensemble bestående av minimum 5 personer. Motivasjonsbrev og CV som beskriver søkerens erfaring som utøvende musiker og dirigent må legges ved.

2.3 Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et ensemble/gruppe musikere å dirigere gjennom hele studieløpet.

2.4 Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk. Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak. All undervisning vil foregå på engelsk, og det er derfor et krav om gode engelskkunnskaper.

3. Kommisjonsordning

3.1 Avdelingsleder oppnevner faglig kommisjon for opptak.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner ut fra søknadsdokumenter og innsendt videoopptak
2) rangering av søkere (jf. punkt 4).

3.3 Kommisjonen fremlegger resultatene for avdelingsleder.

4. Rangering

4.1 Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier basert på kommisjonens faglige vurdering.

4.2 Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

5. Opptak

5.1 Vurdering av formalia/grunnlagskompetanse gjøres av saksansvarlig for opptak.

5.2 Vurdering av komplett søknad med video og videre vurdering for opptak gjøres av faglig kommisjon.

5.3 Faglig kommisjon fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Endelig opptak vedtas av dekan.

Forslag til opptak er basert på:

 • kommisjonens vurdering og rangering
 • andre ressurshensyn

5.4 Dersom det er flere ledige studieplasser etter endt primæropptak kan avdelingsleder avgjøre om studiet skal åpnes for en ny sekundær opptaksrunde. Supplerende opptak kan også gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

5.5 Digitale dirigentstudier, Digitale skolekorpsstudier og ConductIT kan ikke kombineres samme studieår.

6. Oppstart

6.1 Søkerne informeres om tilbud, venteliste eller avslag.

6.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

6.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram basert på rammevilkår som gruppestørrelse og økonomi.

7. Klageadgang

7.1 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 til § 32. Klagefristen er 3 uker fra den dagen resultatet av opptaket er offentliggjort, eller 3 uker etter eventuell mottatt begrunnelse.

7.2 Klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til studium som ikke inngår i Samordna opptak, blir behandlet av Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1.

7.3 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Vedtatt av Studieprogramutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 28. oktober 2021. Sist revidert og vedtatt av Studieporteføljeutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 18. oktober 2022.

Spørsmål og svar

Kan jeg kombinere studiet med jobb? Hva slags datautstyr og IT-verktøy trenger jeg for å kunne gjennomføre studiet? Her får du svar på alt du måtte lure på..

spørsmål og svar SOS

Jeg bor i Stavanger. Kan jeg bruke øvingsrom på fakultetet?

Du kan kun bruke øvingsrom under samlingshelgene tilknyttet studiet.

Kan jeg kombinere studiet med jobb?

Ja, det kan du, så lenge du deltar på obligatorisk undervisning og leverer arbeidskrav.

Jeg bor ikke i Stavanger og lurer på om det er mulig å benytte studentbolig?

Dessverre, alle studentboligene ved UiS er tildelt heltidsstudenter.

Hva slags datautstyr og IT-verktøy trenger jeg for å kunne gjennomføre studiet?

Du må ha en vanlig datamaskin/laptop med kamera og headset. Alle studenter ved UiS får gratis tilgang til Office 365 som inneholder alt du trenger for kommunikasjon med faglærere og medstudenter.

Kan jeg kombinere dette studiet med et annet heltidsstudium ved en annen institusjon?

Ja, det kan du, så lenge du leverer nødvendige arbeidskrav. Du finner informasjon om arbeidskrav under emnebeskrivelsen.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post masteropptak@uis.no

Hvem underviser?

Dirigentseksjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Følg oss!