ConductIT

ConductIT er et studieprogram utviklet for å tilby fleksibel dirigentopplæring til musikkstudenter, musikkpedagoger og musikere. Studieprogrammet består av en rekke enkeltemner, hvor hvert emne representerer en profil eller spesialisering innen dirigering; grunnleggende dirigering, orkesterdirigering, korpsdirigering eller skolekorpsdirigering.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 eller 2 semestre

Antall studiepoeng

10 eller 30

Antall studieplasser

10 - 15

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk

Opptaksprøve

Video - for 6 av emnene

Søknadsfrist

1. mars Lokalt opptak

Studiet åpner for søknad 1.januar

Hvem underviser på ConductIT?

Finn ansatte ved fakultetet

Gjennom ConductIT-studiet får du tilgang på store mengder videomateriell i de nettbaserte forelesningsseriene.
Orkester blir dirigert fra scene i Bjergsted
logo ConductIT

Om studiet

ConductIT er et studieprogram utviklet for å tilby fleksibel dirigentopplæring til musikkstudenter, musikkpedagoger og musikere. Studieprogrammet ConductIT består av en rekke enkeltemner i dirigering.

Hvert emne representerer en profil eller spesialisering innen dirigering. Med unntak av det generelle introduksjonsemnet ConductIT Express, tilbys alle fordypningsemner på to nivåer. Nivå 2 vil normalt kreve at studenten først gjennomfører nivå 1 av samme spesialisering. Introduksjonsemnet ConductIT Express er ikke obligatorisk.

Konseptet er at studenten kan velge ett eller flere emner som byggesteiner i utviklingen av egen kompetanse, i henhold til deres mål, interesser og forkunnskaper. For noen er det ideelt å ta bare ett emne. For andre vil det være nyttig å gjennomføre flere av ConductIT- emnene over tid. Kun ett emne kan tas om gangen.

Emner i ConductIT- studiet forutsetter et tilstrekkelig antall søkere for at emnet skal realiseres. Fakultetet kan avlyse annonserte emner dersom det ikke er nok deltakelse.

ConductIT emneoversikt

Alle ConductIT- emnene er deltidstudier. De er også fleksible, noe som gjør det mulig å kombinere emnet med jobb eller andre studier. Emnene er designet for å kunne studere hjemmefra, og studiet er derfor åpent for søkere fra hele Europa. Mye av undervisningen er organisert på nett for å legge til rette for dette. Emnene inkluderer også et lite antall samlinger på campus, hvor studenten må være fysisk til stede.

Merk!

ConductIT Express går over ett semester. De resterende emnene går over et helt studieår.
Alle emner har oppstart i august.

INTRODUKSJONSNIVÅ (valgfritt)
ConductIT Express VCI101 - 10 studiepoeng


Med unntak av det generelle introduksjonsemnet ConductIT Express, tilbys alle emner på to nivåer:

Nivå 1Nivå 2
ConductIT Orkester I
VCI102 - 30 sp
ConductIT Orkester II
VCI202 - 30 sp
ConductIT Janitsjar og Brass band I
VCI103 - 30 sp
ConductIT Janitsjar og Brass band II
VCI203 - 30 sp
ConductIT Skolekorps I
VCI104 - 30 sp
ConductIT Skolekorps II
VCI204 - 30 sp


ConductIT- emnene består av disse hovedaktivitetene:

 • Online individuelle veiledningstimer i alle emner - med unntak av emnet VCI101*.
 • Selvstudium av nettbasert lærestoff på www.conductit.eu, og fra andre kilder, med tilhørende skriftlige oppgaver.
 • On-campus samlinger; deltakelse på dirigentkurset Dirigentuka i august i Stavanger, pluss 1-3 helgesamlinger.

*VCI101 ConductIT Express har ikke individuelle veiledningstimer inkludert i emnet.

Mer informasjon om hvor mange on-campus samlinger hvert emne inneholder, samt hvilke andre arbeidskrav som inngår i emnet du søker opptak til, kan du lese mer om i emnebeskrivelsene i studieplanen.

Eksakte datoer for de ulike emnenes on-campus samlinger for studieåret 2024/2025 finner du under 'praksissamlinger' lenger ned på siden. Datoer publiseres innen 1. februar.

Generelle kvalifikasjonskrav

Opptak til studiet krever oppnådd generell studiekompetanse. I tillegg må engelskkunnskaper dokumenteres. For emnene Skolekorps, nivå I og II anbefales skandinaviske språkkunnskaper.

Det er også spesifikke forkunnskapskrav for hvert enkelt emne i studieprogrammet. Disse kvalifikasjonene vurderes av fakultetets opptakskommisjon for dirigering.

Les mer om opptaks- og dokumentasjonskrav under 'Hvordan få opptak til ConductIT'.

Alle studieprogram tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag gjennomgår årlige revisjoner. Reviderte studieplaner og emnebeskrivelser for studieåret 2024/2025 publiseres her 1. februar 2024.

Møt nåværende og tidligere studenter

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter å ha fullført og bestått eksamen for kursene i ConductIT, skal kandidatene ha tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som vil gjøre dem i stand til å:

Generell kompetanse

 • vise god forståelse for dirigentens rolle og funksjon i øvings- og konsertsituasjoner og som leder i organisasjonen
 • sette mål for egen læring og utvikling som dirigent og leder
 • sette faglige mål for de ensembler man dirigerer

Kunnskap

 • Kjenne til vanlige dirigentteknikker og slagfigurer
 • Å forstå prinsipper for effektiv øving
 • Forstå sentrale teoretiske begreper i repertoarforberedelse
 • Å identifisere kvaliteter i det lederskap som kreves av en dirigent

Ferdigheter

 • Å utføre kommuniserende og klar ledende teknikk
 • Å gjennomføre prøver med kvalitet
 • Å forberede repertoar effektivt

Hva kan du bli?

Studiet skal gi dirigenter en plattform for å fungere i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig og som musikkfaglig leder i ensemblet. I dette inngår forståelsen av egen rolle i samarbeid med nærmiljøet, i det frivillige og det profesjonelle musikkliv.

Søknad og opptak

Slik søker du til ConductIT

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb.

Merk! All informasjon under 'Slik søker du' oppdateres til 1. januar. Informasjon som ligger publisert før ny søknadsperiode åpner, fra 20. august - 1. januar, tilhører forrige opptaksår.

I artiklene under finner du alt du trenger å vite om videoinnspilling, opptakskrav og dokumentopplasting. Søknads- og opptaksprosessen til ConductIT behandles av sentralt opptakskontor ved UiS. For spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post opptak@uis.no.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. januar til 1. mars.
Sekundæropptaket er åpent fra 15. april til 15. mai - dersom det er flere ledige studieplasser etter primæropptaket.

Fakultetet publiserer nyttig info om søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til semesterstart.

 • Søk på ønsket studium og ønsket emne i SøknadsWeb innen 1. mars
 • Hvilket emne som passer for deg kan du lese mer om i Emneoversikt, eller i emnebeskrivelsene.
 • Sjekk studiets opptaks- og dokumentasjonskrav - se Hvordan få opptak til ConductIT
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen. Hva som skal lastet opp i SøknadsWeb finner du lengre ned på denne siden
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar, finner du en lenke til et elektronisk følgeskjema. Lenken vil være aktiv i kvitterings e-posten. Utfylling av følgeskjemaet er obligatorisk, og skjemaet må sendes inn innen søknadsfristen for at du skal få mulighet til å få din søknad videre vurdert
 • Alle søkere til ConductIT må legge ved motivasjonsbrev, samt CV som beskriver tidligere erfaring fra fagfeltet. Dette føres inn i følgeskjema innen søknadsfristen
 • Søkere til de ulike ConductIT- emnene på nivå I og II må sende inn et 10- minutter langt videoopptak av seg selv mens man dirigerer et ensemble/gruppe musikere. Videolenken(e) skal deles i følgeskjemaet innen søknadsfristen
 • Start planlegging av videoinnspilling tidlig. Les mer under Innlevering av videoopptak
 • For de 6 ulike ConductIT- emnene på nivå I og II må det i følgeskjemaet vedlegges en plan for hvordan man har tenkt å organisere tilgang til eget ensemble/korps gjennom studiet
 • Ufullstendige søknader vil bli trukket
 • Endelig resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb i begynnelsen av april

Hvem kan søke ConductIT?

Alle emner tilknyttet ConductIT undervises på engelsk. Studiet utlyses derfor både innenfor Norden samt internasjonalt innenfor Europa. For kursene Skolekorps, nivå I og II anbefales det imidlertid skandinaviske språkkunnskaper. Så lenge opptakskravene er oppfylt kan søkere bosatt i Europa legge inn sin søknad.

Søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift.

For søkere til de 6 ulike ConductIT emnene på nivå I og II:

 • Det er en forutsetning at søkeren selv har tilgang til et ensemble/korps å dirigere gjennom studiet

Følgeskjema må fylles ut innen søknadsfrist

I tillegg til opplasting av søknadsdokumenter i SøknadsWeb, må du fullføre et elektronisk følgeskjema innen søknadsfristen. Utfylling av følgeskjema er obligatorisk for alle søkere til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag. Du finner lenke til følgeskjemaet på kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar etter at søknaden din er registrert. Lenken vil være aktiv i kvitterings e-posten. I følgeskjemaet fyller du inn følgende:

Personalia, utfyllende info om din(e) emnevalg, kunstnerisk CV og beskrivelse av din motivasjon for å søke på studiet.

Kunstnerisk CV

CV skal føres inn i følgeskjemaet, og må inneholde en oversikt over hva du har gjort frem til nå, som musiker og dirigent.

Videoopptak som vurderingsgrunnlag

Søkere til ConductIT- emner på nivå I eller II må sende inn et 10- minutter langt videoopptak av seg selv mens man dirigerer et ensemble/korps/gruppe musikere. Videolenken skal deles i følgeskjemaet innen søknadsfristen. Les mer under 'Innlevering av videoopptak'.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift fra fullført videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse (nordiske søkere).
 • Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere generell studiekompetanse og engelskkunnskaper i henhold til GSU- listen
 • Kopi av pass med bilde eller kopi av nasjonalt ID kort - for bekreftelse av statsborgerskap
 • Dokumentasjon på bestått engelsk språkkrav - Les mer om hvordan du kan dekke språkkravet i engelsk dersom dette gjelder deg
 • Bekreftelse på oppmelding til engelsk språktest - dersom du mangler gyldig testresultat og testen skal tas i løpet av våren
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier).

Merk! Det vil bli iverksatt stikkprøver og kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Generelle opptakskrav

For opptak til ConductIT (10 eller 30 studiepoeng), kreves det fra nordiske søkere at videregående skole er fullført og generell studiekompetanse (GSK) er oppnådd.

Internasjonale søkere må dokumentere generell studiekompetanse i henhold til GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere).

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Realkompetansesøknader skal dokumenteres godt.

Språkkrav i engelsk

Det er et krav om bestått språkkrav i engelsk for alle søkere. Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS sitt regelverk/Samordna Opptak. Mangler du engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på universitetets nettsider om språkkrav. Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

Det er ikke et krav om norsk språkkompetanse da emnene hovedsakelig undervises på engelsk. For emnene Skolekorps, nivå I og II anbefales det imidlertid skandinaviske språkkunnskaper. Dette fordi noen av dirigentøvingene vil være med norsk ungdom, i en setting der det er en fordel å snakke og forstå norsk eller et annet skandinavisk språk.

Dokumentasjon på erfaring fra fagfeltet

Søkere til alle de 7 ulike ConductIT- emnene må vedlegge et motivasjonsbrev i følgeskjemaet. For søkere til emner på nivå I eller II skal motivasjonsbrevet også inneholde personlige utviklingsmål.

I tillegg må man dokumentere tidligere erfaring som musiker og dirigent i en CV. CV skal føres inn i følgeskjemaet innen søknadsfrist.

Søkere til ConductIT Express:

Søker må i CV vise at man har en grunnleggende, generell musikalsk kompetanse, for eksempel notelesing og erfaring i utøvelse i ensembler. Dette kan være oppnådd gjennom tidligere opplæring eller utdanning, eller gjennom egen praksis som utøver, pedagog, dirigent, komponist eller lignende.

Søkere til Orkester I og II:

Søker må i CV vise til generell musikkompetanse og tidligere erfaring i orkestersjangeren, for eksempel gjennom forutgående opplæring, utdanning eller gjennom praksis som utøver, pedagog, dirigent, komponist eller lignende.
Søkere til Orkester II må dokumentere fullført Orkester nivå I, eller tilsvarende.

Søkere til Janitsjar og Brass band I og II:

Søker må i CV vise til generell musikkompetanse og tidligere erfaring i korpssjangeren, for eksempel gjennom forutgående opplæring, utdanning eller gjennom praksis som utøver, pedagog, dirigent, komponist eller lignende.
Søkere til Janitsjar og Brass band II må dokumentere fullført Janitsjar og Brass band nivå I, eller tilsvarende.

Søkere til Skolekorps I og II:

Søker må i CV vise til generell musikkompetanse og tidligere erfaring i skolekorpssjangeren, for eksempel gjennom forutgående opplæring, utdanning eller gjennom praksis som utøver, pedagog, dirigent, komponist eller lignende.
Søkere til Skolekorps II må dokumentere fullført Skolekorps nivå I, eller tilsvarende.

Video som vurderingsgrunnlag

For søkere til 6 av de 7 ConductIT- emnene kreves det at man blir godkjent for opptak etter vurdering av et 10- minutter langt opptak av seg selv der man dirigerer et ensemble/korps/gruppe musikere. Den innsendte videoen skal være representativ for søkernes gjeldende dirigentfaglige nivå. Kriterier for innspilling av video finner du under 'Innlevering av videoopptak'.

Krav om innsending av video gjelder for søkere til:

 • Orkester I eller II
 • Janitsjar og Brass band I eller II
 • Skolekorps I eller II

Hvem får tilbud om studieplass?

Avdelingsleder oppnevner faglig kommisjon, som vurderer og rangerer alle søkere. Avdelingsleder og faglig kommisjon vurderer søkerne som kvalifisert/ikke kvalifisert ut fra fagkommisjonens vurderinger og rangeringer, innsendt video og søknadsdokumenter. Endelig opptak vedtas av dekan.

Kun ett emne kan følges til enhver tid - det er ikke mulig å kombinere to eller flere ConductIT- emner samme studieår.

Kvalifiserte søkere får så tilbud om studieplass i den grad det er ledige plasser på søkt studium/emne. Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

Se utfyllende regler for opptak i opptaksreglementet lenger ned på siden.

Dersom fakultetet har ledige studieplasser på gjeldende studium etter at primæropptaket er gjennomført, åpnes det for sekundæropptak fra ca. 15. april.

ConductIT består av en rekke enkeltemner, hvor hvert emne representerer en profil eller spesialisering innen dirigering; grunnleggende dirigering, orkesterdirigering, korpsdirigering eller skolekorpsdirigering.

Merk! Kun ett emne kan følges til enhver tid - det er ikke mulig å kombinere to eller flere ConductIT- emner samme studieår.

Her finner du en kort presentasjon av hver emne:

ConductIT Express

Dette er et ett- semesters emne på 10 studiepoeng i grunnleggende dirigering. Emnet passer for nybegynnere i dirigering eller for dirigenter som ønsker å studere grunnleggende dirigentteknikk. Studentene må delta ved Dirigentuka i Stavanger i august, må fullføre ConductIT MOOC' en, og må delta ved en avsluttende helgesamling med eksamen i Stavanger om høsten. Emnet har opptak hvert høstsemester.

ConductIT Orkester - nivå 1

Dette er et emne på 30 studiepoeng som går over et helt studieår. Emnet passer for søkere som allerede har erfaring innen utøvende musikk, for eksempel som utøvere, pedagoger eller dirigenter og som søker et kurs i orkesterdirigering. Studiet omfatter flere ulike temaer, for eksempel dirigentpraksis, dirigentteknikk og teori, samt entreprenørskap og karriereutvikling. Studenter på ConductIT Orkester må delta på Dirigentuka i Stavanger i august, samt 3 UiS- organiserte helgesamlinger på campus i løpet av studieåret.

ConductIT Orkester - nivå 2

Dette er et emne på 30 studiepoeng som går over et helt studieår. Emnet passer for søkere som allerede har betydelig erfaring innen utøvende musikk, for eksempel som utøvere, pedagoger eller dirigenter og som søker et viderekommende kurs i orkesterdirigering. Studiet omfatter flere ulike temaer, for eksempel dirigentpraksis, dirigentteknikk og teori, samt entreprenørskap og karriereutvikling. Studenter på ConductIT Orkester må delta på Dirigentuka i Stavanger i august, samt 3 UiS- organiserte helgesamlinger på campus i løpet av studieåret. For opptak til emnet ConductIT Orkester, nivå 2 må søkeren normalt ha fullført og bestått emnet ConductIT Orkester, nivå 1, eller tilsvarende.

ConductIT Janitsjar og Brass band - nivå 1

Dette er et emne på 30 studiepoeng som går over et helt studieår. Emnet passer for søkere som allerede har erfaring innen utøvende musikk, for eksempel som utøvere, pedagoger eller dirigenter og som søker et kurs i korpsdirigering. Studiet omfatter flere ulike temaer, for eksempel dirigentpraksis, dirigentteknikk og teori, samt entreprenørskap og karriereutvikling. Studenter på ConductIT Janitsjar og Brass band må delta på Dirigentuka i Stavanger i august, samt 3 UiS- organiserte helgesamlinger på campus.

ConductIT Janitsjar og Brass band - nivå 2

Dette er et emne på 30 studiepoeng som går over et helt studieår. Emnet passer for søkere som allerede har betydelig erfaring innen utøvende musikk, for eksempel som utøvere, pedagoger eller dirigenter og som søker et viderekommende kurs i korpsdirigering. Studiet omfatter flere ulike temaer, for eksempel dirigentpraksis, dirigentteknikk og teori, samt entreprenørskap og karriereutvikling. Studenter på ConductIT Janitsjar og Brass band må delta på Dirigentuka i Stavanger i august, samt 3 UiS- organiserte helgesamlinger på campus. For opptak til emnet ConductIT Janitsjar og Brass band, nivå 2 må søkeren normalt ha fullført og bestått emnet ConductIT Janitsjar og Brass band, nivå 1, eller tilsvarende.

ConductIT Skolekorps - nivå 1

Dette er et emne på 30 studiepoeng som går over et helt studieår. Emnet passer for søkere som allerede har erfaring innen utøvende musikk, for eksempel som utøvere, pedagoger eller dirigenter og som søker et kurs i skolekorpsdirigering. Studiet omfatter flere ulike temaer, for eksempel dirigentpraksis, dirigentteknikk og teori, samt organisasjonsarbeid og egenutvikling. Studenter på ConductIT Skolekorps må delta på Dirigentuka i Stavanger i august, samt 2 UiS- organiserte helgesamlinger på campus.

ConductIT Skolekorps - nivå 2

Dette er et emne på 30 studiepoeng som går over et helt studieår. Emnet passer for søkere som allerede har betydelig erfaring innen utøvende musikk, for eksempel som utøvere, pedagoger eller dirigenter og som søker et viderekommende kurs i skolekorpsdirigering. Studiet omfatter flere ulike temaer, for eksempel dirigentpraksis, dirigentteknikk og teori, samt organisasjonsarbeid og egenutvikling. Studenter på ConductIT Skolekorps må delta på Dirigentuka i Stavanger i august, samt 2 UiS- organiserte helgesamlinger på campus. For opptak til ConductIT Skolekorps, nivå 2 må søkeren normalt ha fullført og bestått emnet ConductIT Skolekorps, nivå 1, eller tilsvarende.

Det er lagt opp til flere praksissamlinger i Stavanger for hvert enkelt emne.
Samlingsdatoer for studieåret 2024/2025 finner du her:

Samlingsdatoer for ConductIT Express:

 • Dirigentuka uke 32 : 5 - 9 august 2024
 • Eksamenshelg uke 45 : 8 - 10 november 2024

Samlingsdatoer for ConductIT Orkester, nivå I og II:

 • Dirigentuka uke 32 : 5 - 9 august 2024
 • Oktobersamling uke 43 : 25 - 27 oktober 2024
 • Januarsamling uke 3 : 17 - 19 januar 2025
 • Eksamenshelg uke 19 : 9 - 11 mai 2025

Samlingsdatoer for ConductIT Janitsjar og Brass band, nivå I og II:

 • Dirigentuka uke 32 : 5 - 9 august 2024
 • Novembersamling uke 46 : 15 - 17 november 2024
 • Januarsamling uke 2 : 10 - 12 januar 2025
 • Eksamenshelg uke 21 : 23 - 25 mai 2025

Samlingsdatoer for ConductIT Skolekorps, nivå I og II:

 • Dirigentuka uke 32 : 5 - 9 august 2024
 • Januarsamling uke 2 : 10 - 12 januar 2025
 • Eksamenshelg uke 21 : 23 - 25 mai 2025

NB! Det tas forbehold om endringer.

Påmelding til Dirigentuka

Alle studenter som har takket ja til studieplass på ConductIT må selv melde seg på til Dirigentuka.
Meld deg på via NMFs nettside innen 1. mai.

Når man melder seg på velger man 'ConductIT kurset'.
Man faktureres ikke for Dirigentuka, deltakeravgiften dekkes av UiS.

Merk! Partiturer må man bestille selv!

Krav til video

I forbindelse med din søknad til ConductIT blir du bedt om å levere et 10- minutter langt videoopptak der du dirigerer et ensemble/korps/gruppe musikere. 

Krav om innsending av video gjelder for søkere til emnene:

Orkester I eller II, Janitsjar og Brass band I eller II, Skolekorps I eller II.

 • Informasjon om deling av videolenke finner du i det elektroniske følgeskjemaet
 • Videolenken(e) skal legges i følgeskjemaet innen søknadsfristen 1. mars
 • Lydfil alene tillates ikke
 • Video skal lastes opp til YouTube
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2023

Tips

Begynn å ta opp øvelser og/eller konserter i god tid før søknadsfristen, deretter velger du et eller to utdrag der du selv syns du hadde god flyt i instruksjonen eller en fin gjennomspilling som du kan sende inn. Vi er ikke så opptatt av hvordan det låter, vi er mer opptatt av hvordan du påvirker musikerne og musikken gjennom både instruksjon og teknikk. Det er helt fint med opptak fra øvelser, videoopptaket behøver ikke nødvendigvis være fra en konsert.

Husk!

Husk å filme slik at vi ser ansiktet ditt, altså sett opp kameraet bak ensemblet, eller på siden. Husk at det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Sjekk at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

NB! Det er ingen garanti for at hele ditt innspilte videomateriale vil bli sett av kommisjonen.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til opptak@uis.no Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis ut opplysninger om ventelisteplassering.

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

1. Virkeområde

Reglementet gjelder for opptak til studieprogrammet ConductIT, en utdanning i dirigering på 10 eller 30 studiepoeng ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS.

Studiet har tre nivåer:

 • ConductIT Express - et innføringskurs i dirigering på 10 studiepoeng.
 • Et grunnleggende kurs i dirigering på 30 studiepoeng med retningene orkester, korps og skolekorps.
 • Et videreutdanningskurs i dirigering på 30 studiepoeng med retningene orkester, korps og skolekorps.

Studiet er utlyst nordisk og internasjonalt.

Opptaksreglementet for ConductIT bygger på Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), av 1. april 2005 § 3-6 punkt 7 og FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, av 18 oktober 2018 §1-1.

2. Opptaksgrunnlag

2.1 Nordiske søkere til ConductIT må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Internasjonale søkere må dokumentere kompetanse tilsvarende generell studiekompetanse i henhold til GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere) med unntak av norsk språk.

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året hen søker opptak til.

Søkere med høyere utdanning som eneste grunnlag kan bli vurdert for opptak.

2.2 Språkkrav i engelsk skal være bestått i samsvar med krav om generell studiekompetanse eller GSU-liste. Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.
2.3 Motivasjonsbrev og CV som beskriver søkerens erfaring som utøvende musiker og dirigent må legges ved søknaden.
Søkere til videreutdanningskursene må dokumentere fullført grunnleggende kurs eller tilsvarende.
2.4 Det må dokumenteres et 10-minutters langt videoopptak av søkeren som dirigerer et ensemble bestående av minimum 5 personer.
2.5 Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et ensemble/gruppe musikere å dirigere gjennom hele studieløpet.
2.6 Punkt 2.4 og 2.5 gjelder ikke for søkere til emnet ConductIT Express.

3. Kommisjonsordning

3.1 Avdelingsleder oppnevner faglig kommisjon for opptak.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner ut fra søknadsdokumenter
2) vurdering av kvalifikasjoner ut fra innsendt videoopptak (gjelder ikke for søkere til emnet ConductIT Express)
3) rangering av søkere (jf. punkt 4).

3.3 Kommisjonen fremlegger resultatene for avdelingsleder.

4. Rangering

4.1 Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier basert på kommisjonens faglige vurdering.

4.2 Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

5. Opptak

5.1 Vurdering av formalia/grunnlagskompetanse gjøres av saksansvarlig for opptak.

5.2 Vurdering av komplett søknad med video og videre vurdering for opptak gjøres av faglig kommisjon.

5.3 Faglig kommisjon fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Endelig opptak vedtas av dekan.

Forslag til opptak er basert på:

 • kommisjonens vurdering og rangering
 • andre ressurshensyn

5.4 Dersom det er flere ledige studieplasser etter endt primæropptak kan avdelingsleder avgjøre om studiet skal åpnes for en ny sekundær opptaksrunde. Supplerende opptak kan også gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

5.5 Digitale dirigentstudier kor og ConductIT- emner kan ikke kombineres samme studieår. Det er heller ikke mulig å kombinere flere emner fra ConductIT samme studieår.

6. Oppstart

6.1 Søkerne informeres om tilbud, venteliste eller avslag.

6.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

6.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram og emner basert på rammevilkår som gruppestørrelse og økonomi.

7. Klageadgang

7.1 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 til § 32. Klagefristen er 3 uker fra den dagen resultatet av opptaket er offentliggjort, eller 3 uker etter eventuell mottatt begrunnelse.

7.2 Klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til studium som ikke inngår i Samordna opptak, blir behandlet av Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1.

7.3 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Vedtatt av Studieprogramutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 28. oktober 2021. Sist revidert og vedtatt av Studieporteføljeutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 21. november 2023.

Spørsmål og svar

Kan jeg kombinere studiet med jobb? Hva slags datautstyr og IT-verktøy trenger jeg for å kunne gjennomføre studiet? Her får du svar på alt du måtte lure på.

Jeg bor i Stavanger. Kan jeg bruke øvingsrom på fakultetet?

Du kan kun bruke øvingsrom under samlingshelgene tilknyttet studiet.

Kan jeg kombinere studiet med jobb?

Ja, det kan du, så lenge du deltar på obligatorisk undervisning og leverer arbeidskrav.

Jeg bor ikke i Stavanger og lurer på om det er mulig å benytte studentbolig?

Dessverre, alle studentboligene ved UiS er tildelt heltidsstudenter.

Hva slags datautstyr og IT-verktøy trenger jeg for å kunne gjennomføre studiet?

Du må ha en vanlig datamaskin/laptop med kamera og headset. Alle studenter ved UiS får gratis tilgang til Office 365 som inneholder alt du trenger for kommunikasjon med faglærere og medstudenter.

Kan jeg kombinere dette studiet med et annet heltidsstudium ved en annen institusjon?

Ja, det kan du, så lenge du leverer nødvendige arbeidskrav. Du finner informasjon om arbeidskrav i emnebeskrivelsene.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post opptak@uis.no

Videre studier

Følg oss!