Martin spiller 15 til 20 konserter i måneden

Martin Nodelands heteste tips til nye studenter er å dyrke musikalske bekjentskap og nettverk i studietiden. – Veldig mange av musikerne jeg jobber med i dag møtte jeg som student!

Publisert Sist oppdatert
Brukes kun til Alumniportrett - Martin Nodeland
Martin Nodeland - Foto: Lars Petter Pettersen
Navn: Martin Nodeland
Studium: Bachelor i utøvende musikk

Martin fullførte bachelor i 2021

Martin Nodeland arbeider i dag i all hovedsak som utøvende musiker. En typisk måned innebærer et sted mellom 15 og 20 konserter.

- Herunder er det en slags tredeling av type konserter. En del handler om å spille med og utvikle egne prosjekter, under eget navn og ledelse. Samtidig bidrar jeg mye til konserter som «sideman» i kolleger og andre artister sine prosjekter. Den siste delen består av ad hoc jobbing i konsertserier initiert av meg eller faste jazzgigs på hoteller, restauranter og lignende. Den første delen spesielt, innebærer også mye administrativt arbeid og komponering. Det siste halvåret har jeg i tillegg undervist på musikklinje og fra tid til annen gitt privattimer.

Hvorfor valgte du å studere Bachelor i utøvende musikk ved UiS?

Da jeg gjorde min «prøvespill-turné» tilbake i 2013 var UiS det eneste universitet jeg fikk tilbud om studieplass. Når det er sagt er jeg veldig glad for at det ble akkurat slik. Det var et sosialt, faglig og musikalsk miljø der som var utmerket for mine ønsker og behov.

Hva husker du best ved studietiden ved UiS?

Musikkmiljøet i Stavanger, både rundt universitet og i byen generelt er mer kompakt enn for eksempel her i Oslo. Man fikk liksom med seg alt som skjedde, og hvis man var litt frempå så kunne man spille med alle og enhver. Det var også en veldig god kultur for at de eldre og mer erfarne studentene var tilstede og bidro til å bygge opp under jam-kultur, band og prosjekter. Det samme gjaldt deler av lærerstaben. De kom på konserter og jammer, og gav deg tilbakemeldinger og oppfølging både i og utenfor arbeidstiden. Det var et tett og sammensveiset miljøet og en fantastisk tid.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Studiet, lærerne og innholdet i undervisning var veldig bra. Men det alene forbereder deg ikke på arbeidslivet. Det er erfaringene man gjør seg ved å omsette kunnskapen til praktisk utøving som står igjen som det viktigste for meg. De erfaringene fikk jeg delvis gjennom veiledning og oppfølging fra lærerstaben, men kanskje først og fremst gjennom læringsmiljøet som skapes blant studentene.

Hva liker du best med jobben din?

Jeg liker å ha styring over min egen hverdag, og å bruke tiden min på å musisere med dyktige kolleger. Det oppleves givende å kunne jakte på videre utvikling og prestasjoner som musiker i det daglige arbeidet. Jeg blir også hele tiden kjent med nye flott musikere og personlighete, og jeg får spille masse spennended musikk - noe jeg er veldig takknemlig for.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

Bruk tiden og jobb hardt og mye, men ha også et reflektert forhold til hvordan du øver. Når jeg tenker tilbake på min tid som student så ville jeg nok vært mer kritisk til forholdet mellom tid brukt og læringsutbytte. Når man har mye tid blir det lett til at man bare sitter og «spiller». Det er viktig å leke seg og utforske, men prøv å benytt muligheten til å forske på å øve «riktig».

Skriv musikk, start prosjekter, book konserter. Stavanger har bra med muligheter til å få spille for folk. Det er ingen som «gir» deg jobber når du er ferdig på studiet, så øv deg på den administrative delen av det å være musiker nå, så får du en lettere overgang til arbeidslivet.
Stift og dyrk musikalske bekjentskap og nettverk underveis. Veldig mange av musikerne jeg jobber med i dag er folk jeg møtte mens jeg studerte. Sammen skaper dere muligheter og arbeid for hverandre.

Les mer ...