Solveig jobber som kantor i Den Norske kirke

- Studiet var for meg en fin bekreftelse på at gehør kan utvikles gjennom hele livet, bare det får nok oppmerksomhet!

Published Sist oppdatert
Brukes kun til Alumniportrett - Solveig Vindholmen
Solveig Vindholmen - foto fra Lillesand kirke
Navn: Solveig Vindholmen
Studium: Digitale jazzstudier - DigJazz

Solveig fullførte DigJazz i 2022.

Solveig Vindholmen jobber som kantor i Den Norske Kirke (DNK) i Lillesand menighet.

- En kantor i DNK har det musikalske ansvar i menigheten. Praktiske arbeidsoppgaver er med andre ord planlegging og spilling ved gudstjenester, begravelser og vielser, arrangere konserter, dirigere kor og akkompagnere barnekor.

Hvorfor valgte du å studere DigJazz ved UiS?

- Min bakgrunn som musiker er klassisk kirkemusikerutdannelse. I studietiden lærte vi å tolke og gjengi nedskrevet musikk, som for eksempel preludier og fuger av Bach. Det var lite fokus på improvisasjon og mye fokus på notelesning. Jeg er veldig glad i jazz, og hadde lyst til å lære meg improvisasjon. Det er et mål for meg å kunne improvisere mer i min utøvende del av arbeidet - rett og slett fordi musikk som blir til i øyeblikket er veldig livgivende, dersom den som spiller behersker improvisasjonskunsten ...

Hva husker du best ved studietiden ved UiS?

- Det jeg husker best var at all læring skulle foregå auditivt. Innlæringsprosessen av en ny sang skulle gå gjennom lytting og ikke gjennom notelesning. For meg var dette nytt, det utfordret tålmodigheten, for innstuderingen hadde jo gått mye fortere om jeg hadde hatt notene foran meg. Men, det åpnet samtidig opp for andre sanser. Studiet var for meg en fin bekreftelse på at gehør kan utvikles hele livet, bare det får nok oppmerksomhet.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

- Hele studiet syns jeg var nyttig. Teoridelen var gull verdt (og kunne med fordel ha vart lengre). Men sammen med pianotimene jeg hadde med Thomas, så var det nok til at jeg etter kurset har blitt trygg nok til å improvisere litt også i jobbsammenheng. Det var også nyttig å lære enkel arrangeringsteknikk som kan brukes i mange sammenhenger.

Hva liker du best med jobben din?

- Jeg trives aller best i samspill med andre musikere, om det er konsert, gudstjeneste eller en kirkelig handling.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

- Sørg for å få med deg alle forelesninger - det er god tidsbruk.
- Ikke vær redd for å spørre om det er noe du ikke forstår.
- Lag deg gode rutiner for øving.

Og, vær tilstede i livet ditt og i hverdagen din, i møte med medmennesker og i musikken!

Les mer ...