Digitale jazzstudier - DigJazz

DigJazz er en fleksibel og nettbasert videreutdanning i jazz og improvisasjonsmusikk. Studiet gir en innføring i gehørbaserte arbeidsmetoder og passer for deg som vil videreutvikle deg som pedagog og musiker.

Published Endret
Fakta
Varighet

1 år

Antall studiepoeng

30

Antall studieplasser

15 - 20

Opptaksprøve

Video

Søknadsfrist

1. mars Lokalt opptak

DigJazz er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning.

Studer DigJazz i Stavanger

Ta en fleksibel og nettbasert videreutdanning i jazz og improvisasjonsmusikk ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Bilder fra første samling med DigJazz-studenter i Bjergsted. Foto: Marie von Krogh
På studiets første samling fikk DigJazz-studentene en instroduksjon til gehørbasert metodikk gjennom lytting, imitasjon og samspill. Foto: Marie von Krogh

Om studiet

Emnet er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning.

På studiet jobber vi med samspill og gehør, og knytter dette til utøvelse på instrumentet. Gjennom lytting, imitasjon og samspill introduseres studenten for gehørbasert metodikk, og får undervisning på samlinger og digitalt (videoleksjoner). Refleksjon i gruppe rundt egen pedagogisk praksis og anvendelse av kunnskap er også en sentral arbeidsform. Egenøving og oppgaver mellom samlingene er en sentral del av studiet. Mellom samlingene jobber studenten med 4 innleveringsoppgaver (digitalt) og 2 praktiske oppgaver som forberedes til samlingene.

DigJazz er Norges første digitale studium innen improvisasjon!

Thomas Eide Torstrup , universitetslektor

Studiet består av tre hovedkomponenter: 

 • Samlingsbasert undervisning: Gruppeundervisning. Samspillsundervisning, forelesninger, refleksjonssamtaler. Praktiske oppgaver i tilknytning til samlingene.
 • Videoleksjoner: Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må levere oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og forståelse. 
 • Hovedinstrumenttimer og individuell veiledning av praksis. Veiledningen skjer via videosamtale.
DigJazz-studenter på studiets aller første samling i Bjergsted høsten 2020. Foto: Marie von Krogh
Studentene møtes på fire samlinger i løpet av studieforløpet. Egenøving og oppgaver mellom samlingene er en sentral del av studiet. Foto: Marie von Krogh.

Samlinger 2023/2024

 • 16. - 17. september 2023
 • 10. - 12. november 2023
 • 19. - 21. januar 2024
 • 13. - 14. april 2024

Alle studieprogram tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag gjennomgår årlige revisjoner. Reviderte studieplaner og emnebeskrivelser for studieåret 2023/2024 publiseres her 1. februar 2023.

Studentportrett: Karl Ole tar digitale jazzstudier for å ha et mer lekent forhold til instrumentet sitt

Hva kan du bli?

DigJazz gir deg verktøy som kan gjøre deg til en mer fleksibel utøver i en større bredde av sjangere. Studiet gir deg gehørbaserte metoder og perspektiver som du får bruk for som pedagog i f.eks kulturskole, videregående eller andre arenaer i det frivillige musikkliv.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap:

 • Ha kunnskap i hvordan gehørbasert metodikk kan anvendes i samspills- og individualundervisning på forskjellige nivå.
 • Ha kunnskap om innstudering av musikk på gehør.
 • Ha kunnskap om grunnleggende funksjonsharmonikk og forståelse av hvordan å jobbe gehørbasert med akkorder.

Ferdigheter:

 • Anvende gehørsbaserte metoder i øvings- og læringsprosesser, og jobbe gehørbasert på eget instrument.
 • Demonstrere ferdigheter innen gehørbasert samspill og improvisasjon.
 • Beherske enkle polyrytmiske fenomener med en gehørbasert tilnærming
 • Kunne bruke muntlige didaktiske verktøy i undervisning, samspill og egenutvikling

Generell kompetanse:

 • Koble gehørbasert musisering til egen praksis i utøving og pedagogisk arbeid.

Alumniportrett

Halvor Holm

- Det er lenge siden jeg hadde slik glede av å øve på saksofonen min!

Solveig Vindholmen

- Teoridelen på studiet var gull verdt!

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

Søknad og opptak

Slik søker du til DigJazz

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb.

I artiklene under finner du alt du trenger å vite om videoinnspilling, opptakskrav og dokumentopplasting. Søknads- og opptaksprosessen til "Digitale jazzstudier - DigJazz" behandles av sentralt opptakskontor ved UiS. For spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post opptak@uis.no

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 1. mars.
Sekundæropptaket er åpent fra 15. april til 15. mai - dersom det er flere ledige studieplasser etter primæropptaket.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 1. mars
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitteringse-posten du mottar, finner du en lenke til et følgeskjema. Skjemaet må fylles ut og sendes inn innen søknadsfristen.
 • Husk å inkluder motivasjonsbrev og en musikalsk CV i følgeskjemaet. CV må inneholde en oversikt over hva du har gjort som musiker frem til nå
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument (vitnemål, karakterutskrift, språkdokumentasjon mm.) er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen
 • Søkere til DigJazz uten bachelorgrad, men med oppnådd generell studiekompetanse, må sende inn et 5 - 10 minutter langt videoopptak med valgfritt repertoar. Lenke til video skal legges i følgeskjema innen søknadsfristen
 • Søkere til Digjazz med bachelorgrad kreves ikke for video, men må skrive et noe utvidet motivasjonsbrev i følgeskjemaet og dokumentere fullført bachelorgrad
 • Start planlegging av videoinnspilling tidlig. Les mer under Innlevering av videoopptak
 • Resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb i begynnelsen av april
 • Husk å svare på tilbud og/eller venteliste i SøknadsWeb innen oppgitt frist

Hvem kan søke DigJazz?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

Før søkere med fullført videregående skole som opptakskrav:
 • Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd generell studiekompetanse fra videregående skole
 • Dokumentasjon på språk, norsk og engelsk - se språkkrav for å finne ut om dette gjelder deg
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

For søkere med fullført bachelorprogram i utøvende musikk som opptakskrav:
 • Vitnemål og karakterutskrift med fullført og oppnådd bachelorgrad i utøvende musikk
 • Dokumentasjon på språk, norsk og engelsk - se språkkrav for å finne ut om dette gjelder deg
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom bachelorutdanningen gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra utdanningsstedet samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Videovurdering - for søkere uten fullført Bachelor i utøvende musikk

Søkere til DigJazz uten fullført Bachelorprogram i utøvende musikk kreves ikke for ordinært prøvespill, men blir i stedet bedt om å levere et 5-10 minutter langt videoopptak med valgfritt repertoar. 

Samlinger for DigJazz 2023/2024

 • 16. - 17. september 2023
 • 10. - 12. november 2023
 • 19. - 21. januar 2024
 • 13. - 14. april 2024

Generelle opptakskrav 

For opptak til enkeltemnestudiet Digitale jazzstudier - DigJazz (30 studiepoeng), kreves det bestått videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse (GSK). Søkere uten en fullført bachelor i utøvende musikk må i tillegg bli funnet kvalifisert etter videovurdering.

Språkkrav skal være oppnådd i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.
Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Realkompetansesøknader skal dokumenteres godt.

Språkkrav

På lavere grads- og årsstudier ved Fakultet for utøvende kunstfag undervises det på norsk. Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Videovurdering

Søkere til DigJazz kreves ikke for ordinært prøvespill, men for søkere med oppnådd generell studiekompetanse kreves det at man leverer et 5-10 minutters langt videoopptak med valgfritt repertoar. Les mer om hvordan du kan levere inn din video under Innlevering av videoopptak.

Søkere til DigJazz med en oppnådd bachelorgrad i utøvende musikk kreves ikke for video, kun motivasjonsbrev og bekreftelse på fullført bachelorgrad. 

Søkere til DigJazz med oppnådd generell studiekompetanse kreves ikke for ordinært prøvespill, men blir i stedet bedt om å levere et videoopptak. Videoen må ha 5 - 10 minutters varighet med valgfritt repertoar. Prøvespillprogrammet og videolenker legger du i det elektroniske følgeskjemaet innen søknadsfristen.

Merk!

Søkere til DigJazz med et fullført bachelorprogram i utøvende musikk kreves ikke for video, kun motivasjonsbrev og bekreftelse på fullført bachelorgrad. Motivasjonsbrevet legger du i det elektroniske følgeskjemaet innen søknadsfristen.

Spesifikasjoner til videoinnspilling

 • Begynn å ta opp deg selv i god tid før innleveringsfristen
 • Det er lov å levere flere ulike videoer, for eksempel kan ulike verk/stykker/låter og ulike satser være spilt inn hver for seg
 • Det er ikke lov å redigere innenfor en enkelt sats/låt
 • Videoen skal inneholde hele prøvespillprogrammet som du har oppgitt i følgeskjemaet
 • Lydfil alene tillates ikke
 • Video skal lastes opp til YouTube
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2022

Husk!

Husk å filme slik at vi ser deg, gjerne ansiktet, og ikke minst ser deg spille/synge. Husk at det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Sjekk at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

NB! Det er ingen garanti for at hele ditt innspilte videomateriale vil bli sett av kommisjonen.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til opptak@uis.no

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Opptaksreglement for Digitale jazzstudier – DigJazz

1. Virkeområde

Reglementet gjelder for opptak til studieprogrammet Digitale jazzstudier - DigJazz, en tilleggs- og videreutdanning på 30 studiepoeng, ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS, utlyst nordisk.

Opptaksreglementet for Digitale jazzstudier - DigJazz bygger på Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), av 1. april 2005 § 3-6 punkt 7 og FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, av 18 oktober 2018 §1-1.

2. Opptaksgrunnlag

2.1 Søkere til Digitale jazzstudier – DigJazz må dokumentere:

 • fullført Bachelor i utøvende musikk og utfyllende motivasjonsbrev
  eller
 • generell studiekompetanse, motivasjonsbrev og et 5 - 10 minutters langt videoopptak med valgfritt repertoar.

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året hen søker opptak til.

2.2 Språkkrav i norsk/annet skandinavisk språk skal være bestått i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak. Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

3. Kommisjonsordning

3.1 Avdelingsleder oppnevner faglig kommisjon for opptak.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner ut fra søknadsdokumenter og eventuelt innsendt videoopptak
2) rangering av søkere (jf. punkt 4).

3.3 Kommisjonen fremlegger resultatene for avdelingsleder.

4. Rangering

4.1 Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier basert på kommisjonens faglige vurdering og instrumentsammensetning.

4.2 Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

5. Opptak

5.1 Vurdering av formalia/grunnlagskompetanse gjøres av saksansvarlig for opptak.

5.2 Vurdering av komplett søknad med eventuell video og videre vurdering for opptak gjøres av faglig kommisjon.

5.3 Faglig kommisjon fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser, instrumentsammensetning og budsjettkonsekvenser. Endelig opptak vedtas av dekan.

Forslag til opptak er basert på:

 • kommisjonens vurdering og rangering
 • andre ressurshensyn

5.4 Dersom det er flere ledige studieplasser etter endt primæropptak kan avdelingsleder avgjøre om studiet skal åpnes for en ny sekundær opptaksrunde. Supplerende opptak kan også gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

6. Oppstart

6.1 Søkerne informeres om tilbud, venteliste eller avslag.

6.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

6.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram basert på rammevilkår som gruppestørrelse og økonomi.

7. Klageadgang

7.1 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 til § 32. Klagefristen er 3 uker fra den dagen resultatet av opptaket er offentliggjort, eller 3 uker etter eventuell mottatt begrunnelse.

7.2 Klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til studium som ikke inngår i Samordna opptak, blir behandlet av Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1.

7.3 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Vedtatt av dekan og studieprogramutvalget ved Fakultet for utøvende kunstfag 22. november 2019. Sist revidert og vedtatt av Studieporteføljeutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 18. oktober 2022.

Spørsmål og svar

Kan jeg kombinere studiet med jobb? Hva slags datautstyr og IT-verktøy trenger jeg for å kunne gjennomføre studiet? Her får du svar på alt du måtte lure på.

spørsmål og svar SOS

Jeg bor i Stavanger. Kan jeg bruke øvingsrom på fakultetet?

Du kan kun bruke øvingsrom under samlingshelgene tilknyttet studiet.

Kan jeg kombinere studiet med jobb?

Ja, det kan du, så lenge du deltar på obligatorisk undervisning og leverer arbeidskrav.

Jeg bor ikke i Stavanger og lurer på om det er mulig å benytte studentbolig?

Dessverre, alle studentboligene ved UiS er tildelt heltidsstudenter.

Hva slags datautstyr og IT-verktøy trenger jeg for å kunne gjennomføre studiet?

Du må ha en vanlig datamaskin/laptop med kamera og headset. Alle studenter ved UiS får gratis tilgang til Office 365 som inneholder alt du trenger for kommunikasjon med faglærere og medstudenter.

Kan jeg kombinere dette studiet med et annet heltidsstudium ved en annen institusjon?

Ja, det kan du, så lenge du leverer nødvendige arbeidskrav. Du finner informasjon om arbeidskrav under emnebeskrivelsen.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post opptak@uis.no

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studentliv

Følg oss!