Hopp til hovedinnhold

Digitale jazzstudier - DigJazz

DigJazz er en fleksibel og nettbasert videreutdanning i jazz og improvisasjonsmusikk. Studiet gir en innføring i gehørbaserte arbeidsmetoder og passer for deg som vil videreutvikle deg som pedagog og musiker.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år

Antall studieplasser

15

Studiepoeng

30

Opptaksprøve

Video

Søknadsfrist

1. mars via lokalt opptak

DigJazz er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning.

Studer DigJazz i Stavanger

Ta en fleksibel og nettbasert videreutdanning i jazz og improvisasjonsmusikk ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Bilder fra første samling med DigJazz-studenter i Bjergsted. Foto: Marie von Krogh
På studiets første samling fikk DigJazz-studentene en instroduksjon til gehørbasert metodikk gjennom lytting, imitasjon og samspill. Foto: Marie von Krogh

Om studiet

Emnet er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning.

På studiet jobber vi med samspill og gehør, og knytter dette til utøvelse på instrumentet. Gjennom lytting, imitasjon og samspill introduseres studenten for gehørbasert metodikk, og får undervisning på samlinger og digitalt (videoleksjoner). Refleksjon i gruppe rundt egen pedagogisk praksis og anvendelse av kunnskap er også en sentral arbeidsform. Egenøving og oppgaver mellom samlingene er en sentral del av studiet. Mellom samlingene jobber studenten med 4 innleveringsoppgaver (digitalt) og 2 praktiske oppgaver som forberedes til samlingene.

DigJazz er Norges første digitale studium innen improvisasjon!

Thomas Eide Torstrup , universitetslektor

Studiet består av tre hovedkomponenter: 

 • Samlingsbasert undervisning: Gruppeundervisning. Samspillsundervisning, forelesninger, refleksjonssamtaler. Praktiske oppgaver i tilknytning til samlingene.
 • Videoleksjoner: Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må levere oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og forståelse. 
 • Hovedinstrumenttimer og individuell veiledning av praksis. Veiledningen skjer via videosamtale.
DigJazz-studenter på studiets aller første samling i Bjergsted høsten 2020. Foto: Marie von Krogh
Studentene møtes på fire samlinger i løpet av studieforløpet. Egenøving og oppgaver mellom samlingene er en sentral del av studiet. Foto: Marie von Krogh.

Samlinger 2021/2022

 • 11. - 12. september 2021
 • 29. - 31. oktober 2021
 • 15. - 16. januar 2022
 • 22. - 24. april 2022

Hva kan du bli?

DigJazz gir deg verktøy som kan gjøre deg til en mer fleksibel utøver i en større bredde av sjangere. Studiet gir deg gehørbaserte metoder og perspektiver som du får bruk for som pedagog i f.eks kulturskole, videregående eller andre arenaer i det frivillige musikkliv.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

 

Kunnskap:

Ha kunnskap i hvordan gehørbasert metodikk kan anvendes i samspills- og individualundervisning på forskjellige nivå.

Ha kunnskap om innstudering av musikk på gehør.

Ha kunnskap om grunnleggende funksjonsharmonikk og forståelse av hvordan å jobbe gehørbasert med akkorder.

 

Ferdigheter:

Anvende gehørsbaserte metoder i øvings- og læringsprosesser, og jobbe gehørbasert på eget instrument.

Demonstrere ferdigheter innen gehørbasert samspill og improvisasjon.

Beherske enkle polyrytmiske fenomener med en gehørbasert tilnærming.

Kunne bruke muntlige didaktiske verktøy i undervisning, samspill og egenutvikling.

 

Generell kompetanse:

Koble gehørbasert musisering til egen praksis i utøving og pedagogisk arbeid.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

Søknad og opptak

Slik søker du til DigJazz

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb. Her finner du viktig søknadsinformasjon.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 1. mars.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 1. mars
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb finner du en lenke til et obligatorisk følgeskjema
 • Fyll ut og send inn følgeskjema med CV og motivasjonsbrev innen søknadsfristen
 • Søkere til DigJazz uten bachelorgrad, men med oppnådd generell studiekompetanse, må sende inn et 5 - 10 minutters videoopptak med valgfritt repertoar. Lenke til video skal legges i følgeskjema innen søknadsfristen
 • Husk også å laste opp alle obligatoriske søknadsdokumenter i SøknadsWeb innen søknadsfristen
 • For å kunne bli vurdert for opptak til DigJazz kreves det at alle nødvendige søknadsdokumenter er lastet opp i SøknadsWeb og at følgeskjema med video er fullført innen søknadsfristen
 • Du mottar kvitteringsepost fra SøknadsWeb når søknaden er registrert, samt en egen e-post fra saksbehandler når søknaden din er gjennomgått
 • Svar på din søknad publiseres i SøknadsWeb i begynnelsen av april
 • Husk å svare på tilbud og/eller venteliste i SøknadsWeb innen oppgitt frist

Hvem kan søke DigJazz?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak innen 1. mars via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

Før søkere med fullført videregående skole:
 • Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd generell studiekompetanse fra videregående skole
 • Eventuelle attester og referanser

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

For søkere med fullført bachelorprogram i utøvende musikk:
 • Vitnemål og karakterutskrift med fullført og oppnådd bachelorgrad i utøvende musikk
 • Eventuelle attester og referanser

Dersom bachelorutdanningen gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra utdanningsstedet samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Videovurdering - for søkere uten fullført Bachelor i utøvende musikk

Søkere til DigJazz kreves ikke for ordinært prøvespill, men blir i stedet bedt om å levere et 5-10 minutters langt videoopptak med valgfritt repertoar. 

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Generell studiekompetanse 

For opptak til enkeltemnet Digitale jazzstudier - DigJazz (30 studiepoeng), kreves det bestått videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse (GSK).

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet.

Språkkrav

På lavere grads- og årsstudier ved Fakultet for utøvende kunstfag undervises det på norsk. Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Videovurdering

Søkere til DigJazz kreves ikke for ordinært prøvespill. I tillegg til oppnådd generell studiekompetanse kreves det at søkerne leverer et 5-10 minutters langt videoopptak med valgfritt repertoar. Les mer om hvordan du kan levere inn din video under Innlevering av videoopptak.

Søkere til DigJazz med en oppnådd bachelorgrad i utøvende musikk kreves ikke for video, kun motivasjonsbrev og bekreftelse på fullført bachelorgrad. 

Søkere til DigJazz med oppnådd generell studiekompetanse kreves ikke for ordinært prøvespill, men blir i stedet bedt om å levere et videoopptak. Videoen må ha 5 - 10 minutters varighet med valgfritt repertoar. Prøvespillprogrammet legger du i det elektroniske følgeskjemaet.

Merk!

Søkere til DigJazz med et fullført bachelorprogram i utøvende musikk kreves ikke for video, kun motivasjonsbrev og bekreftelse på fullført bachelorgrad. 

Video og motivasjonsbrev lastes opp i det følgeskjemaet innen 1. mars.

Spesifikasjoner til videoinnspilling

 • Begynn å ta opp deg selv i god tid før innleveringsfristen.
 • Det er lov å levere flere ulike videoer, for eksempel kan ulike verk/stykker/låter og ulike satser være spilt inn hver for seg.
 • Det er ikke lov å redigere innenfor en enkelt sats/låt.
 • Videoen skal inneholde hele prøvespillprogrammet som du har oppgitt i følgeskjemaet.
 • Lydfil alene tillates ikke.
 • Video skal lastes opp til YouTube.
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2020.

Husk!

Husk å sjekke at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Finn brev med svar på din søknad under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til musikk-dans@uis.no

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Opptaksreglement for Fakultet for utøvende kunstfag

Dette reglementet gjelder for opptak til Digitale jazzstudier - DigJazz, ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS.

Vedtatt av dekan og studieprogramutvalget ved Fakultet for utøvende kunstfag 22. november 2019.

Opptaksreglementet for Fakultet for utøvende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS Forskrift sist oppdatert februar 2018.

Opptaksreglementet gjelder for opptak til følgende studier:

 • Digitale jazzstudier, DigJazz – tilleggs- og videreutdanning (30 sp)

1. Opptaksgrunnlag

1.1 Søkere til Digitale jazzstudier – DigJazz må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året h*n søker opptak til.

1.2 Søkere til DigJazz kreves ikke for tradisjonelt prøvespill. Søkerne blir i stedet bedt om å levere et videoopptak.

Søkere til DigJazz med fullført Bachelor i utøvende musikk kreves ikke for video, kun motivasjonsbrev og bekreftelse på fullført bachelorgrad.

Søkere til DigJazz med generell studiekompetanse må levere et 5 - 10 minutters langt videoopptak med valgfritt repertoar.

2. Opptak

2.1 Fagansvarlig fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Dekan vedtar deretter forslag til opptak.

2.2 Supplerende opptak kan gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

2.3 Studieadministrasjonen videreformidler svar på søknad til søkerne, vedtatt av dekan. Søkere som mottar tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må registrere svar i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

2.4 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

3. Kommisjonsordning

3.1 Fagansvarlig/fagansvarlige er kommisjon for opptak til digitale jazzstudier – DigJazz.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner ut fra innsendt videoopptak.

2) rangering av søkere i henhold til oppnådd poengsum og de rammer som er satt av avdelingsleder/dekan (Jf. punkt 4).

Kommisjonen vurderer søkerne som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Kommisjonen rangerer deretter kvalifiserte søkere.

3.3 Resultatene samles av studieadministrasjon og legges frem for avdelingsledere, med endelig vedtak av dekan.

3.4 Formelle feil ved gjennomføringen av opptaket kan påklages (Jf. punkt 5).

4. Tilbud om studieplass

4.1 Søkerne informeres per e-post og i SøknadsWeb om tilbud, venteliste eller avslag.

4.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

4.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram.

5. Klageadgang

5.1 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Spørsmål og svar

Kan jeg kombinere studiet med jobb? Hva slags datautstyr og IT-verktøy trenger jeg for å kunne gjennomføre studiet? Her får du svar på alt du måtte lure på.

spørsmål og svar SOS

Jeg bor i Stavanger. Kan jeg bruke øvingsrom på fakultetet?

Du kan kun bruke øvingsrom under samlingshelgene tilknyttet studiet.

Kan jeg kombinere studiet med jobb?

Ja, det kan du, så lenge du deltar på obligatorisk undervisning og leverer arbeidskrav.

Jeg bor ikke i Stavanger og lurer på om det er mulig å benytte studentbolig?

Dessverre, alle studentboligene ved UiS er tildelt heltidsstudenter.

Hva slags datautstyr og IT-verktøy trenger jeg for å kunne gjennomføre studiet?

Du må ha en vanlig datamaskin/laptop med kamera og headset. Alle studenter ved UiS får gratis tilgang til Office 365 som inneholder alt du trenger for kommunikasjon med faglærere og medstudenter.

Kan jeg kombinere dette studiet med et annet heltidsstudium ved en annen institusjon?

Ja, det kan du, så lenge du leverer nødvendige arbeidskrav. Du finner informasjon om arbeidskrav under emnebeskrivelsen.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post musikk-dans@uis.no

Videre studier

Ønsker du å studere utøvende musikk? Vi kan tilby alt fra Årsstudium- og Bachelor i utøvende musikk til Videreutdanning-, Master- og Postgraduate Diploma i utøvende musikk. I tillegg tilbyr vi ulike årsenheter; Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfag, Musikkproduksjon og opptaksteknikkDigitale dirigentstudierDigitale skolekorpsstudier og DigJazz.

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studentliv

Følg oss!