Digitale jazzstudier - DigJazz

DigJazz er en fleksibel og nettbasert videreutdanning i jazz og improvisasjonsmusikk. Studiet gir en innføring i gehørbaserte arbeidsmetoder og passer for deg som vil videreutvikle deg som pedagog og musiker.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år

Antall studiepoeng

30

Antall studieplasser

15 - 20

Undervisningsspråk

Norsk

Opptaksprøve

Video

Søknadsfrist

1. mars - lokalt opptak Løpende - sekundært opptak

Studiet åpner for søknad 1. januar

Ledige studieplasser

Vi har ledige studieplasser på DigJazz for studieåret 2024/2025. Søknader behandles fortløpende fra 15. april, dvs. at SøknadsWeb stenger når studiet er fylt opp. Les mer om sekundæropptaket her.

Hvem underviser på DigJazz?

Finn ansatte ved fakultet

DigJazz er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning.

Studer DigJazz i Stavanger

Ta en fleksibel og nettbasert videreutdanning i jazz og improvisasjonsmusikk ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Bilder fra første samling med DigJazz-studenter i Bjergsted. Foto: Marie von Krogh
På studiets første samling fikk DigJazz-studentene en instroduksjon til gehørbasert metodikk gjennom lytting, imitasjon og samspill. Foto: Marie von Krogh

Om studiet

Emnet er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning.

På studiet jobber vi med samspill og gehør, og knytter dette til utøvelse på instrumentet. Gjennom lytting, imitasjon og samspill introduseres studenten for gehørbasert metodikk, og får undervisning på samlinger og digitalt (videoleksjoner). Refleksjon i gruppe rundt egen pedagogisk praksis og anvendelse av kunnskap er også en sentral arbeidsform. Egenøving og oppgaver mellom samlingene er en sentral del av studiet. Mellom samlingene jobber studenten med 4 innleveringsoppgaver (digitalt) og 2 praktiske oppgaver som forberedes til samlingene.

DigJazz er Norges første digitale studium innen improvisasjon!

Thomas Eide Torstrup , universitetslektor

Studiet består av tre hovedkomponenter: 

 • Samlingsbasert undervisning: Gruppeundervisning. Samspillsundervisning, forelesninger, refleksjonssamtaler. Praktiske oppgaver i tilknytning til samlingene.
 • Videoleksjoner: Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må levere oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og forståelse. 
 • Hovedinstrumenttimer og individuell veiledning av praksis. Veiledningen skjer via videosamtale.
DigJazz-studenter på studiets aller første samling i Bjergsted høsten 2020. Foto: Marie von Krogh
Studentene møtes på flere samlinger i løpet av studieforløpet. Foto: Marie von Krogh.

Praksissamlinger

Studentene møtes på 4 samlinger i løpet av studieåret. Egenøving og oppgaver mellom samlingene er en sentral del av studiet.

Du finner eksakte datoer for samlingene i 2024/2025 under 'praksissamlinger' lenger ned på siden.

Alle studieprogram tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag gjennomgår årlige revisjoner. Reviderte studieplaner og emnebeskrivelser for studieåret 2024/2025 publiseres her 1. februar 2024.

Møt nåværende studenter

Møt tre tidligere studenter

Hva kan du bli?

DigJazz gir deg verktøy som kan gjøre deg til en mer fleksibel utøver i en større bredde av sjangere. Studiet gir deg gehørbaserte metoder og perspektiver som du får bruk for som pedagog i f.eks kulturskole, videregående eller andre arenaer i det frivillige musikkliv.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap:

 • Ha kunnskap i hvordan gehørbasert metodikk kan anvendes i samspills- og individualundervisning på forskjellige nivå.
 • Ha kunnskap om innstudering av musikk på gehør.
 • Ha kunnskap om grunnleggende funksjonsharmonikk og forståelse av hvordan å jobbe gehørbasert med akkorder.

Ferdigheter:

 • Anvende gehørsbaserte metoder i øvings- og læringsprosesser, og jobbe gehørbasert på eget instrument.
 • Demonstrere ferdigheter innen gehørbasert samspill og improvisasjon.
 • Beherske enkle polyrytmiske fenomener med en gehørbasert tilnærming
 • Kunne bruke muntlige didaktiske verktøy i undervisning, samspill og egenutvikling

Generell kompetanse:

 • Koble gehørbasert musisering til egen praksis i utøving og pedagogisk arbeid.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

Søknad og opptak

Slik søker du til DigJazz

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb.

Merk! All informasjon under 'Slik søker du' oppdateres til 1. januar. Informasjon som ligger publisert før ny søknadsperiode åpner, fra 20. august - 1. januar, tilhører forrige opptaksår.

I artiklene under finner du alt du trenger å vite om videoinnspilling, opptakskrav og dokumentopplasting. Søknads- og opptaksprosessen til "Digitale jazzstudier - DigJazz" behandles av sentralt opptakskontor ved UiS. For spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post opptak@uis.no.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. januar til 1. mars.

Sekundæropptaket er åpent fra 15. april til 15. mai - dersom det er flere ledige studieplasser etter primæropptaket.

Fakultetet publiserer nyttig info vedrørende søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til semesterstart.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 1. mars
 • Sjekk studiets opptakskrav - se 'Hvordan få opptak til DigJazz'
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen. Hva som skal lastet opp i SøknadsWeb finner du lengre ned på denne siden
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar, finner du en lenke til et elektronisk følgeskjema. Lenken til følgeskjemaet vil være aktiv i kvitterings e-posten. Utfylling av følgeskjemaet er obligatorisk, og skjemaet må sendes inn innen søknadsfristen for at du skal få mulighet til å få din søknad videre vurdert
 • Søkere til DigJazz uten bachelorgrad, men med oppnådd generell studiekompetanse, må sende inn et 5 - 10 minutter langt videoopptak med valgfritt repertoar. Lenke til video skal legges i følgeskjema innen søknadsfristen
 • Start planlegging av videoinnspilling tidlig. Les mer under Innlevering av videoopptak
 • Søkere til Digjazz med bachelorgrad kreves ikke for video, men må skrive et utvidet motivasjonsbrev i følgeskjemaet og dokumentere oppnådd bachelorgrad
 • Ufullstendige søknader vil bli trukket 
 • Endelig resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb i begynnelsen av april

Hvem kan søke DigJazz?

Studiet utlyses innenfor Norden. Det betyr at alle søkere med norsk personnummer, samt søkere bosatt i Norden, kan søke lokalt opptak via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift.

Følgeskjema må fylles ut innen søknadsfrist

I tillegg til opplasting av søknadsdokumenter i SøknadsWeb, må du fullføre et elektronisk følgeskjema innen søknadsfristen. Utfylling av følgeskjema er obligatorisk for alle søkere til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag. Du finner lenke til følgeskjemaet på kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar etter at søknaden din er registrert. I følgeskjemaet fyller du inn følgende:

Personalia, utfyllende info om din(e) søknader, kunstnerisk CV og beskrivelse av din motivasjon for å søke på studiet.

Kunstnerisk CV

CV skal føres inn i følgeskjemaet, og må inneholde en oversikt over hva du har gjort som musiker frem til nå.

Motivasjonsbrev

Søkere til DigJazz med fullført bachelorprogram i utøvende musikk kreves ikke for video, men må levere et noe lengre motivasjonsbrev. Motivasjonsbrevet fylles inn i følgeskjemaet.

Videoopptak som vurderingsgrunnlag

Søkere til DigJazz uten fullført bachelorprogram i utøvende musikk kreves ikke for ordinært prøvespill, men blir i stedet bedt om å levere et 5 - 10 minutter langt videoopptak med valgfritt repertoar. Videolenken(e) skal deles i følgeskjemaet innen søknadsfristen. Les mer under 'Innlevering av videoopptak'.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

For alle søkere til DigJazz:

 • Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd generell studiekompetanse fra videregående skole
 • Kopi av pass med bilde eller kopi av nasjonalt ID kort - for bekreftelse av statsborgerskap
 • Dokumentasjon på bestått norsk og engelsk språktest - les mer under språkkrav for å finne ut om dette gjelder deg
 • Bekreftelse på oppmelding til språktest - dersom du mangler gyldig testresultat og testen skal tas i løpet av våren
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Tillegg for søkere med fullført bachelorprogram i musikk:

 • Vitnemål og karakterutskrift med fullført og oppnådd bachelorgrad i utøvende musikk

Vitnemål fra videregående skole:

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Vitnemål fra fullført bachelorgrad:

Dersom bachelorutdanningen gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra utdanningsstedet samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier).

Merk! Det vil bli iverksatt stikkprøver og kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Generelle opptakskrav 

For opptak til enkeltemnestudiet Digitale jazzstudier - DigJazz (30 studiepoeng), kreves det fullført videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse (GSK).

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Realkompetansesøknader skal dokumenteres godt.

Språkkrav norsk og engelsk

Språkkrav i norsk og engelsk skal være bestått i henhold til UiS sitt regelverk/Samordna Opptak.
Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på universitetets nettsider om språkkrav. Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

Video som vurderingsgrunnlag

DigJazz- studiet retter seg spesielt til søkere som ønsker å videreutvikle seg som pedagog og musiker. Søkerne kreves ikke for ordinært prøvespill, men for søkere som kun har oppnådd generell studiekompetanse som opptaksgrunnlag kreves det at man leverer et 5 - 10 minutters langt videoopptak med valgfritt repertoar. Les mer om hvordan du kan levere inn din video under Innlevering av videoopptak.

Søkere til DigJazz med oppnådd bachelorgrad i utøvende musikk kreves ikke for video, men må levere et utvidet motivasjonsbrev og bekreftelse på fullført bachelorgrad.

Hvem får tilbud om studieplass?

Avdelingsleder oppnevner faglig kommisjon, som vurderer og rangerer alle søkere. Avdelingsleder og faglig kommisjon vurderer søkerne som kvalifisert/ikke kvalifisert ut fra fagkommisjonens vurderinger og rangeringer, innsendt video og søknadsdokumenter. Endelig opptak vedtas av dekan.

Kvalifiserte søkere får så tilbud om studieplass i den grad det er ledige plasser på søkt studium. Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

Se utfyllende regler for opptak i opptaksreglementet lenger ned på siden.

Dersom fakultetet har ledige studieplasser på gjeldende studium etter at primæropptaket er gjennomført, åpnes det for sekundæropptak fra ca. 15. april.

Søkere til DigJazz med oppnådd generell studiekompetanse kreves ikke for ordinært prøvespill, men blir i stedet bedt om å levere et videoopptak. Videoen må ha 5 - 10 minutters varighet med valgfritt repertoar. Prøvespillprogrammet og videolenker legger du i det elektroniske følgeskjemaet innen søknadsfristen.

Merk!

Søkere til DigJazz med et fullført bachelorprogram i utøvende musikk kreves ikke for video, kun utfyllende motivasjonsbrev og bekreftelse på fullført bachelorgrad. Motivasjonsbrevet legger du i det elektroniske følgeskjemaet innen søknadsfristen.

Spesifikasjoner til videoinnspilling

 • Begynn å ta opp deg selv i god tid før innleveringsfristen
 • Det er lov å levere flere ulike videoer, for eksempel kan ulike verk/stykker/låter og ulike satser være spilt inn hver for seg
 • Det er ikke lov å redigere innenfor en enkelt sats/låt
 • Videoen skal inneholde hele prøvespillprogrammet som du har oppgitt i følgeskjemaet
 • Lydfil alene tillates ikke
 • Video skal lastes opp til YouTube
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2023

Husk!

Husk å filme slik at vi ser deg, gjerne ansiktet, og ikke minst ser deg spille/synge. Husk at det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Sjekk at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

NB! Det er ingen garanti for at hele ditt innspilte videomateriale vil bli sett av kommisjonen.

Studentene møtes under 4 samlinger i løpet av studiet. Egenøving og oppgaver mellom samlingene er en sentral del av studiet.

Samlingsdatoer for studieåret 2024/2025:

 • 14. og 15. september 2024
 • 15. - 17. november 2024
 • 17. - 19. januar 2025
 • 11. - 13. april 2025

Fredager: ca. fra kl. 16.00 - 19.00.
Lørdager og søndager: ca. fra kl. 11.00 - 16.00.

NB! Det tas forbehold om endringer.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til opptak@uis.no Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis ut opplysninger om ventelisteplassering.

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

1. Virkeområde

Reglementet gjelder for opptak til studieprogrammet Digitale jazzstudier - DigJazz, en tilleggs- og videreutdanning på 30 studiepoeng, ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS, utlyst nordisk.

Opptaksreglementet for Digitale jazzstudier - DigJazz bygger på Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), av 1. april 2005 § 3-6 punkt 7 og FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, av 18 oktober 2018 §1-1.

2. Opptaksgrunnlag

2.1 Søkere til Digitale jazzstudier – DigJazz må dokumentere:

 • fullført Bachelor i utøvende musikk og utfyllende motivasjonsbrev
  eller
 • generell studiekompetanse, motivasjonsbrev og et 5 - 10 minutters langt videoopptak med valgfritt repertoar.

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året hen søker opptak til.

2.2 Språkkrav i norsk/annet skandinavisk språk skal være bestått i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak. Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

3. Kommisjonsordning

3.1 Avdelingsleder oppnevner faglig kommisjon for opptak.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner ut fra søknadsdokumenter og eventuelt innsendt videoopptak
2) rangering av søkere (jf. punkt 4).

3.3 Kommisjonen fremlegger resultatene for avdelingsleder.

4. Rangering

4.1 Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier basert på kommisjonens faglige vurdering og instrumentsammensetning.

4.2 Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

5. Opptak

5.1 Vurdering av formalia/grunnlagskompetanse gjøres av saksansvarlig for opptak.

5.2 Vurdering av komplett søknad med eventuell video og videre vurdering for opptak gjøres av faglig kommisjon.

5.3 Faglig kommisjon fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser, instrumentsammensetning og budsjettkonsekvenser. Endelig opptak vedtas av dekan.

Forslag til opptak er basert på:

 • kommisjonens vurdering og rangering
 • andre ressurshensyn

5.4 Dersom det er flere ledige studieplasser etter endt primæropptak kan avdelingsleder avgjøre om studiet skal åpnes for en ny sekundær opptaksrunde. Supplerende opptak kan også gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

6. Oppstart

6.1 Søkerne informeres om tilbud, venteliste eller avslag.

6.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

6.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram basert på rammevilkår som gruppestørrelse og økonomi.

7. Klageadgang

7.1 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 til § 32. Klagefristen er 3 uker fra den dagen resultatet av opptaket er offentliggjort, eller 3 uker etter eventuell mottatt begrunnelse.

7.2 Klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til studium som ikke inngår i Samordna opptak, blir behandlet av Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1.

7.3 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Vedtatt av dekan og studieprogramutvalget ved Fakultet for utøvende kunstfag 22. november 2019. Sist revidert og vedtatt av Studieporteføljeutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 18. oktober 2022.

Fakultet for utøvende kunstfag har ulike språkkrav til sine studier. Språkkravene er basert på universitetets regelverk, og skal være bestått senest innen 1. juli det året man søker opptak til.

Les mer om hvordan du kan dekke og dokumentere kravet til norsk og engelsk for opptak til DigJazz.

Fakultetet har vedtatt unntak for språkkrav for enkelte studier, se § 3.6 i opptaksreglement for studier i utøvende musikk. Det betyr at søkere til DigJazz, som ikke består språktesten i norsk, kan søke om å gjennomføre et intervju på bakgrunn av fremlagt testresultat. Søknad sendes på e-post til opptak@uis.no og testresultat skal vedlegges søknaden. Søknadsfrist for unntak fra språkkrav er 20. juli.

Merk! Det er ikke anledning til å søke om unntak fra engelsk språkkrav. Språkkrav i engelsk er de samme som engelskkravene er for søkere via Samordna opptak.

På bakgrunn av et dekanvedtak kan søkere med bestått intervju i norsk bli funnet kvalifisert for opptak.

Retningslinjer for intervju:

 • Opptakskonsulent arrangerer intervjuet (tid, sted, osv.) i samråd med søker og intervjukommisjon
 • Intervjukommisjonen består av avdelingsleder, studiekoordinator og/eller en representant fra administrasjonen
 • Søker må ha oppnådd minimumskravet nivå B1 på alle fire ferdigheter/delprøver for å kunne bli innkalt til intervju på norsk
 • Dersom testresultatene viser lavere poengsum enn minimumskravet vil man ikke være kvalifisert for intervju
 • Som hovedregel vil søkeren bli informert om intervjuet (tid, sted, generell info om intervju etc.) senest en uke før selve intervjutidspunktet
 • Intervjuvarighet: minimum 15 minutter
 • Både søker og intervjukommisjon må ha på webkamera under intervjuet
 • Søker må kunne ses tydelig på webkamera og lyd må være tilfredsstillende
 • Det skal avtales ny tid dersom det er dårlig internettforbindelse under intervjuet

Hva kan du forvente å bli spurt om under intervjuet?

Her er noen eksempler:

 • Hvem er du – fortell om dine hobbyer, hvor du er fra osv.
 • Snakk om ditt favorittema i minimum 2 minutter uten avbrytelser
 • Har du noen personer du ser opp til (innenfor ditt fagområde) og hvorfor
 • Forbered 3 spørsmål om Stavanger, fakultetet og/eller studiet du skal gå på

Det vil komme flere spørsmål under intervjuet.

Spørsmål og svar

Kan jeg kombinere studiet med jobb? Hva slags datautstyr og IT-verktøy trenger jeg for å kunne gjennomføre studiet? Her får du svar på alt du måtte lure på.

Jeg bor i Stavanger. Kan jeg bruke øvingsrom på fakultetet?

Du kan kun bruke øvingsrom under samlingshelgene tilknyttet studiet.

Kan jeg kombinere studiet med jobb?

Ja, det kan du, så lenge du deltar på obligatorisk undervisning og leverer arbeidskrav.

Jeg bor ikke i Stavanger og lurer på om det er mulig å benytte studentbolig?

Dessverre, alle studentboligene ved UiS er tildelt heltidsstudenter.

Hva slags datautstyr og IT-verktøy trenger jeg for å kunne gjennomføre studiet?

Du må ha en vanlig datamaskin/laptop med kamera og headset. Alle studenter ved UiS får gratis tilgang til Office 365 som inneholder alt du trenger for kommunikasjon med faglærere og medstudenter.

Kan jeg kombinere dette studiet med et annet heltidsstudium ved en annen institusjon?

Ja, det kan du, så lenge du leverer nødvendige arbeidskrav. Du finner informasjon om arbeidskrav under emnebeskrivelsen.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post opptak@uis.no

Studentliv

Følg oss!