Å lese novella "En nesten pinlig affære" med bruk av lesestrategier

Kristine Skjæveland viser steg for steg hvordan en kan legge til rette for at elever som strever med å lese skal få utbytte av å lese ei novelle.

Published Sist oppdatert

Gutt sitter med haka på hendene/bordkanten og stirrer tomt framfor seg

Eleven skal ta skrivingen steg for steg med

Her bruker hun Johan Harstads novelle "En nesten pinlig affære" (2001) - ei novelle som setter fokus på mobbing. Målet med dette undervisningopplegget er blant annet at elevene skal:

  • Prøve ulike lese- og skrivestrategier.
  • Finne fram til hvordan man best kan jobbe for å lese effektivit og for å forstå og huske det man lærer.