Irske forskere lot seg inspirere av Lesesenteret

Utdanningsforskere fra Dublin City University gjestet Lesesenteret i forrige uke, og mener de to miljøene har mye å lære av hverandre.

Publisert Sist oppdatert

Patrick Burke, Kjersti Lundetræ og Eithne Kennedy
F.v. Patrick Burke, Kjersti Lundetræ, Eithne Kennedy.

– Skolesystemet og lærerutdanningene i Norge og Irland er ulike, men utfordringene i skolen og for oss utdanningsforskere har mange likhetstrekk. Det er interessant, sier Eithne Kennedy.

Hun er professor ved School of Language, Literacy & Early Childhood Education, Dublin City University. Forrige uke besøkte hun og stipendiat Patrick Burke Lesesenteret. Forskerne ved DCU ble kjent med Lesesenterets arbeid som resultat av et møte i Barcelona i regi av lærerutdanningsnettverket i European Consortium of Innovative Universities (ECIU) i 2019. De hadde på planene å gjeste senteret i 2021. Nå er de glade for at det lot seg gjøre å ta opp tråden med norske forskerkolleger. For om besøket kom sent, kom det godt, skal vi tro irene.

– Vi ønsker å etablere et slags lesesenter i Irland, og det har vært veldig interessant å nyttig å se hvordan senteret er bygget opp. Vi har fått presentert mange interessante prosjekter og hatt gode møter med våre norske kolleger. Vi er imponerte over kvaliteten på forskningen ved Lesesenteret, og ikke minst samarbeidet mellom ulike disipliner. Dette vil vi ta med oss i det videre arbeidet, forteller de.

Interessert i partnerskapstankegangen

Det er alltid kjekt når internasjonale fagfeller tar kontakt og ønsker å besøke Lesesenteret for å lære og utveksle erfaringer, mener senterleder Kjersti Lundetræ.

– Det var både interessant og lærerikt å høre om det irske utdanningssystemet og om lese- og skriveforskningen som Eithne og Patrick er involvert i. Selv om det er nokså store forskjeller mellom irsk og norsk skole og lærerutdanning, har vi mye felles og mye vi kan lære av hverandre.

Hun er glad for at verden igjen er åpnet, og at det er mulig å knytte internasjonale kontakter.

– Når vi får møtes og bli kjent på denne måten, blir veien kortere til faglige samarbeid, sier Lundetræ.  

Inspirert av Språkløyper

En av utfordringene forskerne ved UiS og irene har til felles, er hvordan forskningen kan finne veien fra universitetet inn i klasserommene.

– Vi synes det har vært interessant å høre om partnerskapsarbeidet som foregår mellom forskere og skoler her ved UiS. Dette er også noe vi er opptatt av, forteller Kennedy.

De irske forskerne har særlig fokus på elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn, og har jobbet med prosjekter i samarbeid med skoler rundt Dublin. De har latt seg inspirere av arbeidet Lesesenteret har gjort med det nettbaserte kompetanseutviklingsprosjektet Språkløyper.

– Måten nettstedet er bygget opp på og de forskningsbaserte ressursene er lagt frem på, er noe vi kommer til å ta med oss når vi vil arbeide for å nå ut til skoler over større deler av Irland, forteller de.