Leseplanleggeren

Leseplanleggeren gir en rød tråd fra målene i læreplanen til aktivitetene i timene.

Publisert Sist oppdatert
Leseplanleggeren er bygget opp etter en metode som gjerne kalles "baklengs planlegging".

God undervisning har en sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering. Målet med god leseplanlegging er at elevene skal forstå hvorfor de skal lese en tekst, og hva de skal bruke lesingen til. Lesesenteret har derfor utviklet Leseplanleggeren. Den viser hvordan du kan planlegge lesingen av tekster i klasserommet, og er bygget opp etter en metode som gjerne kalles "baklengs planlegging". Leseplanleggeren er delt inn i fire: 

1. Mål: Hva skal elevene lære etter å ha jobbet med utvalgte tekster? 

2. Etter lesing: Hvordan skal de få vist hva de har lært? 

3. Under lesing: Hvordan legger du til rette for at elevene skal forstå det de leser? 

4. Før lesing: Hvordan kan du sette i gang? Hvordan skal du få elevene motiverte og engasjerte for lesingen? 

Leseplanleggeren er utviklet av fagpersoner og forskere ved Lesesenteret som alle har lang erfaring med undervisning i grunnskolen og forsknings- og utviklingsarbeid på skolefeltet. 

Selve Leseplanleggeren kan du laste ned som pdf (gratis) eller bestille i vår nettbutikk (kr 3,00). 

Leseplanleggeren i praksis: Eksempler fra klasserommene