Litteraturens nytteverdi

Bokomtale: Har skjønnlitteraturen nytteverdi i dagens skole? På hvilken måte er den i så fall nyttig?

Publisert Sist oppdatert

Litteraturens nytteverdi omslag

Kjøp boka hos Fagbokforlaget.

Skjønnlitteraturens plass i skolen er under press i det nye norskfaget. Internasjonale sammenlikninger av skoleprestasjoner og nye læreplaner favoriserer virkelighetsrelevans og nytte for livet utenfor skolen. Boken diskuterer noen sentrale begreper i dette nye skolepolitiske og pedagogiske klimaet og presenterer en måte å arbeide med skjønnlitteratur på som kan være et svar på disse utfordringene for litteraturfaget.

Å lese og forholde seg til skjønnlitteratur innebærer å engasjere seg i en verden av stemmer, synspunkter, verdier og holdninger. Litteraturarbeid i et slikt perspektiv er myndiggjøring og forberedelse til deltakelse i demokratiet nyttig og verdifullt og samtidig en ny og nøktern måte å legitimere skjønnlitteraturens plass i skolen på.

Om forfatteren

Atle Skaftun er professor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har også utgitt Knut Hamsuns dialogiske realisme (2003), Å kunne lese (2006) og Litteraturdidaktikk (2017).