Skap forventning og engasjement rundt lesinga

På glimrande vis skapar pedagogisk leiar Ingunn i Haugland Gardsbarnehage forventning og engasjement til tekstane i ”Bokstavsommaren”. Sjå korleis vi med enkle grep kan få barna engasjerte i fabulerande, skapande språkaktivitetar.

Publisert Sist oppdatert

Teksten dei jobbar med i filmen er fra Bokstavsommaren, ei samling tekstar som Erna Osland har skreve på oppdrag frå Nynorsksenteret og Lesesenteret. Tekstane kan lesast som ei samanhengande forteljing, men det er òg mogleg å lese dei ulike bokstavforteljingane frittståande. Alle tekstane er illustrerte av Inger Lise Belsvik.

Du kan laste ned Bokstavsommaren til utskrift eller til skjermbruk

Barn frå Haugland Gardsbarnehage i fabulerande, skapande språkaktivitetar.