Mikroemne: Veiledet lesing for 1.-10. trinn

Som en del av en nasjonal satsing på lesing og at vi sammen må jobbe for økte leseferdigheter i skolen, tilbyr nå Nasjonalt lesesenter mikroemner. Emnene vil være praktisk retta, gi 2,5 studiepoeng og kunne fullføres over et par uker. I emnet vil du lære mer om veiledet lesing, en lesemetode som passer for alle lærere i grunnskolen.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Varighet

Mikroemnet går over ca tre måneder.

Gjennomføring

Nettbasert

Pris

Emnet er gratis, med unntak av studieavgift og pensumlitteratur.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning. Du må være ansatt i grunnskolen for å kunne søke på emnet.

Studiepoeng

2.5 studiepoeng (masternivå)

Antall studieplasser

80. Ved flere søkere, vil de første 80 kvalifiserte søkerne få plass.

Studieperiode

Oktober 24 til Januar 25.

Søknadsfrist

2. september 2024

Om mikroemner

Nasjonalt lesesenter vil i løpet av 2024 og 2025 tilby en rekke mikroemner. Disse emnene skal være praktisk retta og gi deg som lærer i grunnskolen innføringer i hvordan man kan jobbe med å øke elevenes leseferdigheter. Et mikroemne gir deg 2,5 studiepoeng, er gratis å ta (med unntak av en studieavgift) og er samlingsbaserte over et par uker.

Mikroemnene er en del av satsingsområdet Tid for lesing, som starter opp våren 2024, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

Illustrasjon av lærer som leser med elevgruppe
Studiet vil gi deg en praktisk innføring i veiledet lesing, og passer for deg som jobber med elever fra 1. til 10. trinn

Lesing er viktig i alle fag på skolen. Samtidig ser vi at antallet elever som strever med lesing øker. Elever kan ha problemer med å både avkode tekster, finne informasjon, tolke og vurdere tekster kritisk.

Veiledet lesing kan brukes i alle fag

I dette emnet vil du få erfaring med en praktisk rettet metode, veiledet lesing. Veiledet lesing handler om samtaler mellom lærer og elever om ulike leseutfordringer man støter på i en tekst, og egner seg både i små grupper og i en hel klasse.

Veiledet lesing passer både i begynneropplæringa, på mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og er en metode som kan tilpasses alle nivå av lesere. Dessuten trenger du ikke være norsklærer for å ta emnet. Veiledet lesing er en nyttig metode i alle fag hvor lesing inngår som en del av undervisningen.

Ved å gjennomføre emnet vil du få innsikt i hvordan du lettere kan oppdage leseutfordringer i vanskelige tekster, og hvordan du videre støtter eleven i å utvikle leseforståelse, gjennom modellering og tekstbaserte spørsmål.

Gjennomføring

Emnet går over tre ettermiddager à tre timer, og vil inneholde både forelesninger, faglige diskusjoner, workshops og erfaringsdeling. Mellom samlingene vil det være obligatoriske arbeidskrav der studentene gjør små utprøvinger i egen praksis. Undervisningen vil foregå digitalt i Teams. Etter de tre samlingene, vil det gjennomføres en kort digital presentasjon på 10 minutter, hvor studenten deler erfaringer fra utprøving av økter med egne elever, med påfølgende 5 minutters samtale. Denne vurderes som bestått eller ikke bestått.

Vil du lese mer om veiledet lesing allerede nå og se mer hva du kan forvente i mikroemnet, kan du se våre innføringshefter om metoden her:

Samlingsdatoer

Datoer vil bli publisert i August. Emnet vil også ha en muntlig eksamen digitalt i desember/Januar.

Emneansvarlig og studiekoordinatorer

Dosent i lesevitenskap
51833252
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Konsulent
51832047
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning