NYHET: Kreativ skriving i skolen

Ønsker du å bli en bedre skriver, og samtidig bli en bedre veileder i skriving? Da kan videreutdanningen Kreativ skriving i skolen passe deg. Emnet er tilpasset deg som jobber i barneskolen og vil bli bedre rustet til å undervise i skriving og kreativt tekstarbeid.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Varighet

To semester (høst 2024 og vår 2025)

Gjennomføring

Deltidsstudium. Det vil bli fem samlinger, hvor fire er med oppmøte ved UiS, og en digital samling.

Pris

Gratis, med unntak av en generell studieavgift til UiS. Eventuelt reise og opphold må også dekkes selv.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og ansettelse i skolen. Lærerstudenter kan også søke dersom de har avlagt eksamen på bachelornivå. Alle søkere må legge ved en tekstprøve på maks 1.500 ord som vil vektes ved opptak. Les mer om kravet lenger ned på denne siden.

Studiepoeng

15 studiepoeng. Emnet er på masternivå.

Antall studieplasser

20

Oppstart

Høsten 2024. Vi tar forbehold om at det må være tilstrekkelig antall søkere for at emnet skal starte opp.

Søknadsfrist

Utløpt.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på

student.lesesenteret@uis.no

Her kan du utvikle deg som skriver og som veileder for barn som skriver kreativt i norskfaget.

Bjørn Arild Ersland , professor i skrivekunst for barn og emneansvarlig.

Barn som skriver i klasserom
Foto: Inge Schreuder-Lindløv, UiS

Norskfaget skal også være et kunstfag som skal gi elevene litterære opplevelser og mulighet til å uttrykke seg kreativt og skapende!

Dette emnet vil passe for deg som jobber på barnetrinnet og ønsker å utvikle deg som skriver og som veileder i skriving i for elevene. Det er også åpent for studenter i lærerutdanninga som allerede har fullført eksamen på bachelornivå.

Lær gjennom egen kreativ skriving

Emnet springer ut fra erfaringer fra forskningsprosjektet "Skriv som du vil", hvor forskere på Nasjonalt lesesenter utvikler en ny metode for kreativ skriving i skolen. Metoden skal gi deg som lærer et verktøy for å få elevene til å skrive kreativt, og hvordan du kan gi veiledning i kreativt tekstarbeid og stille gode spørsmål til elevenes tekster.

Veiledning av kreativ skriving handler om å stille gode spørsmål til elevens tekster.

Bente Rigmor Walgermo , førsteamanuensis og emneansvarlig.

For å kunne få godt utbytte av emnet, er det også et viktig element i emnet å delta med egen kreativ skriving og prøve ut prosesser med eget tekstarbeid. Gjennom emnet skal du skrive egne tekster og få veiledning på disse, i samarbeid med både emneansvarlige og medstudenter. Emnet vil derfor være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og arbeid med egne tekster, herunder skrivegrupper hvor deltakerne får prøve ut kreativ skriving og å gi tilbakemelding på hverandres tekster.

Skriveveiledning av erfarne barnebokforfattere

Forfatter og professor i skrivekunst Bjørn Arild Ersland er sammen med førsteamanuensis Bente Rigmor Walgermo emneansvarlige.

Studieemnet bygger på erfaringer fra Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforenings forfatterskole, hvor Ersland er rektor. I tillegg er Hilde Hagerup med som foreleser i emnet. Hagerup, som også har professorkompetanse i skrivekunst for barn, er prisbelønt barne- og ungdomsbokforfatter og tilknyttet Norsk Barnebokinstitutt.

Bente Rigmor Walgermo forsker på motivasjon av barn og unge, og vil bidra inn i emnet omkring hvordan veilede når barn skriver kreative tekster i norskfaget.

Emnet passer for alle norsklærere på barnetrinnet, og gruppearbeid tilpasses slik at man får utbytte ut fra hvilke aldersgruppe du selv underviser.

Emnet går over to semester og er samlingsbasert, med samlinger på Universitetet i Stavanger. Det er på masternivå og gir deg 15 studiepoeng.

Opptakskrav

I søknaden skal du legge med en tekstprøve på maks 1.500 ord, og denne vil vektes i opptaket. Teksten kan være hva som helst, enten det er en fortelling eller en sakprosatekst, om et emne du har lyst til å undersøke eller fortelle andre om. Du bestemmer selv hvordan teksten skal være og hva den skal handle om - i kreativ skriving er alt lov!

Samlingsdatoer
Høsten 2024:

20. - 21. august 1. - 2. oktober 19. - 20. november

Våren 2025:

28. - 29. januar (digital samling) 25. - 26. mars Samlingene foregår på dagtid.

Emneansvarlige og studiekoordinatorer

Professor i skrivekunst
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51833244
OD - 1st floor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF