Hopp til hovedinnhold

Bente Rigmor Walgermo

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24138
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Mitchell, Monica Gundersen; Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Se : Jeg kan skrive navnet mitt : Assosiasjoner mellom navneskriving ved skolestart og skriftspråklige ferdigheter . I: Skriveutvikling og skrivevansker.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202694319.

   s.34-52.

  • Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Solheim, Oddny Judith

   (2021)

   Screening tests of reading: Time for a rethink?.

   Acta Didactica Norden (ADNO)

   ISSN 2535-8219.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/ADNO.8136

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Walgermo, Bente Rigmor

   (2021)

   Flerspråklige barns språk- og leseutvikling. I: Å lykkes med lesing : Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205553743.

  • Lundetræ, Kjersti; Walgermo, Bente R.

   (2021)

   Leseopplæring - å komme på sporet. I: Å lykkes med lesing : Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205553743.

   s.37-67.

  • McTigue, Erin ; Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Foldnes, Njål

   (2019)

   How can we determine students' motivation for reading before formal instruction? Results from a self-beliefs and interest scale validation study.

   Early Childhood Research Quarterly

   ISSN 0885-2006.

   Volum 48.

   s.122-133.

   DOI: 10.1016/j.ecresq.2018.12.013

  • Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Kartleggingsprøver i lesing - tid for nytenking?.

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 12.

   Hefte 4.

   DOI: 10.5617/adno.6499

  • Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Developmental Dynamics of Early Reading Skill, Literacy Interest and Reader's Self-Concept Within the First Year of Formal Schooling.

   Reading and writing

   ISSN 0922-4777.

   Volum 31.

   Hefte 6.

   s.1379-1399.

   DOI: 10.1007/s11145-018-9843-8

  • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Literacy interest and reader self-concept when formal reading instruction begins.

   Early Childhood Research Quarterly

   ISSN 0885-2006.

   Volum 44.

   s.90-100.

   DOI: 10.1016/j.ecresq.2018.03.002

  • Lundetræ, Kjersti; Walgermo, Bente Rigmor

   (2014)

   Leseopplæring - å komme på sporet. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205431164.

   s.148-171.

  • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente Rigmor

   (2014)

   Arbeid med vokabular i leseopplæringen. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.55-70.

  • Wagner, Åse Kari H.; Walgermo, Bente Rigmor

   (2014)

   Flerspråklige barns språk- og leseutvikling. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205431164.

   s.98-114.

  • Mangen, Anne; Walgermo, Bente Rigmor; Brønnick, Kolbjørn S

   (2013)

   Reading linear texts on paper vs. computer screen: effects on reading comprehension.

   International Journal of Educational Research

   ISSN 0883-0355.

   Volum 58.

   s.61-68.

   DOI: 10.1016/j.ijer.2012.12.002

  • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2012)

   Vokabular og leseforståelse - en sammenligning av to oppgaveformater. I: Skriv! Les!.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-519-2870-0.

   s.213-228.

 • Bøker og kapitler
  • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Skaftun, Atle

   (2013)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2012. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

  • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Walgermo, Bente Rigmor

   (2012)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2011. Analyse av resultater og prøvekvalitet.

  • Solheim, Oddny Judith; Brønnick, Kolbjørn Selvåg; Walgermo, Bente R.

   (2012)

   Kartlegging av leseferdighet 1-3 trinn. Analyse av resultater og prøvekvalitet i perioden 2008-2013.

  • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente Rigmor; Skaftun, Atle

   (2011)

   Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2010. Analyse av resultater og prøvekvalitet..

 • Formidling
  • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2022)

   Engasjerende undervisning med blikk for eleven, teksten og lærerens rolle.

  • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R.

   (2022)

   Fagfolk: unødvendig med skjerm allerede ved skolestart.

  • Esmaeeli, Sara; Walgermo, Bente R.; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Barn med svak språklig kompetanse i barnehagen og overgangen til skolens begynneropplæring i lesing og skriving.

  • Walgermo, Bente R.; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2020)

   Barn med svak språklig kompetanse i barnehagen & overgangen til skolens begynneropplæring i lesing og skriving.

  • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R.

   (2019)

   6-åringar: – Meir leik i undervisninga.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith

   (2019)

   First Grade Reading Intervention and Motivation Dynamics..

  • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R.

   (2019)

   Er det eigentleg meir friminutt 6 åringane i skulen treng?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R.

   (2018)

   Kvifor leikar dei ikkje?.

   VG : Verdens gang

   ISSN 0805-5203.

  • Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   First Grade Reading Skill and Motivation Dynamics.

  • Rongved, Elisabeth; Walgermo, Bente R.

   (2018)

   Disputas om motivasjon for lesing i første klasse.

  • McTigue, Erin ; Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Frijters, Jan c

   (2017)

   Measuring multiple dimensions of early literacy motivation through self-report at school entry.

  • Walgermo, Bente R.

   (2016)

   Motivasjon for lesing det første året på skolen.

  • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   FIRST GRADE READING INTERVENTION AND MOTIVATION DYNAMICS - Can early intervention change the course of low emergent readers motivational developemnt? .

  • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   SCHOOL STARTERS MOTIVATION FOR READING  Literacy Interest and Reader Self-concept for students with different levels of emergent literacy skills.

  • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Motivation for reading at school entry.

  • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith

   (2015)

   Motivation for reading at school entry for children with and without risk of reading difficulties..

  • Dahle, Elin Anita; Walgermo, Bente Rigmor

   (2015)

   Vokabular og kjønn ved skolestart.

  • Walgermo, Bente Rigmor

   (2015)

   Struggling reader’s motivation for reading and effects of early interventions for children at risk of developing reading difficulties..

  • Walgermo, Bente Rigmor

   (2015)

   Motivation for reading at school entry.

  • Walgermo, Bente Rigmor; Mangen, Anne; Brønnick, Kolbjørn S

   (2013)

   Lesing av sammenhengende tekster på skjerm og papir: apropos digitalisering av leseprøver.

  • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle

   (2011)

   Vurdering av ordforståelse i relasjon til leseforståelse.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway