Ni faktorer som påvirker barnas motivasjon når de skal skrive tekster

En ny doktorgradsavhandling fra Universitetet i Stavanger bidrar med kunnskap om hva som påvirker elevenes motivasjon når de skal skrive tekster i begynneropplæringa.

Publisert Sist oppdatert

lærer med elever

Avhandlingen setter elevenes stemmer i fokus. Alves-Wold har undersøkt data fra 56 internasjonale studier og deretter identifisert ni faktorer som påvirker elevenes egen motivasjon. Elevene har selv rapportert inn i studiene hva som påvirker motivasjon, enten gjennom spørreundersøkelser, intervjuer eller alternative rapporter, som tegninger eller skriftlige refleksjoner.

ABCs of Writing Motivation

Avhandlingen identifiserer ni faktorer som er gjennomgående i flere av studiene, hentet fra de internasjonale undersøkelsene, som alle er basert på elevsvar fra de første fem årene av lese- og skriveopplæringa.

De ni faktorene er satt opp i en alfabetisk rekkefølge på engelsk. Her er en oversikt over ABC-faktorene på både engelsk og norsk:  

  • A: Appeal – Attraktivitet
  • B: Beliefs – Egne forestillinger
  • C: Choice – Valg
  • D: Difficulty – Vanskelighetsgrad 
  • E: Environment – Miljø
  • F: Feedback – Tilbakemelding
  • G: Goals – Mål
  • H: Help – Hjelp
  • I: Instructor -  Lærer

Når Alves-Wold har gått mer i dybden på disse ni motivasjonsfaktorene, er det flere av motivasjonsfaktorene som er gjenkjennbare fra annen motivasjonsforskning. Elevene opplever blant annet motivasjon gjennom å skrive til ekte mottakere, samt gjennom å ha frihet til å skrive kreativt i forhold til sjangre og tematikker. Barnas innsamlede svar viser også at en vanskelig oppgave ikke er demotiverende, men heller at oppgaver som er for enkle oppfattes som kjedelige og meningsløse.

Tilbakemeldinger er også en svart viktig faktor for barna i de første årene av skriveoppgaver. Motivasjon oppstår gjennom positiv respons, både individuelt og i plenum.

Aline Alves-Wold har samtidig som hun har gjennomgått de 56 studiene, laget en oversikt over praksiseksempler på hvordan man kan fremme motivasjon i skriveopplæringen. Disse vil bli offentliggjort når den siste artikkelen hennes er publisert.

- For meg har det vært viktig å ta vare på praksiseksempler som kommer frem i studiene, og samle dem sammen. Gjennom det kan man ta tak i de ulike motivasjonsfaktorene og utprøve eksempler i eget klasserom for å selv se om det har innvirkning på elevens motivasjon og glede over å skrive tekster, sier Aline Alves-Wold.

Visuell påvirkning hos de yngste barna

Et annet interessant funn i avhandlingen ble gjort gjennom å undersøke designet av spørreundersøkelser hos barna i begynneropplæringa. Undersøkelser har en utbredt bruk av visuell billedstøtte, for eksempel gjennom dyr, ansikter og geometriske figurer.

Avhandlingen undersøkte ansikter og sirkler som billedstøtter. Disse ble videre sammenlignet systematisk. Kvantitative resultater indikerer her at når ansiktsskalaer brukes, hopper yngre elever oftere over motivasjonsspørsmål og unngår oftere de ekstreme endene av skalaen – for eksempel gjennom veldig glade, sinte eller triste emojier. Dette ble undersøkt gjennom piloteringer av kartleggingsprøvene i lesing for første og tredje trinn. De yngste barna viser altså tendenser til å svare mer presist når figurer og visuelle elementer er mest mulig nøytrale.

Vi ser frem til den siste publiseringen og til å kunne presentere mer innhold knyttet til Alves-Wold sitt forskningsprosjekt.

Mer informasjon:

Universitetslektor i utdanningsvitenskap
51831162
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Velkommen til disputas

Torsdag 2. mai 2024, kl. 10:00 vil Aline Alves-Wold, ph.d-kandidat ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, disputere for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger.

Aline Alves-Wold vil forsvare avhandlingen: «Young students’ motivation to write: An investigation of K5-students’ own responses and of the self-reports used to capture their voices»

Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her.

Det blir prøveforelesning og disputas i Kjølv Egelands hus, E-164 fra kl. 10:00.