– Lærte at ledelse er noe man gjør, ikke noe man er

Masterstudentene som tar kurset Leadership and Organisational Change har denne våren fått teste ut og utvikle egne lederevner i praksis.

Publisert Sist oppdatert
Leadership Challenge

Kurset Leadership and Organisational Change følger ikke det tradisjonelle formatet med forelesninger, pensumliste og skriftlig eksamen. Hele kurset er istedenfor basert på en praktisk oppgave, en såkalt Leadership Challenge, hvor studentene skal løse en rekke ulike ledelsesutfordringer i samarbeid med bedrifter fra det lokale næringslivet.

Målet er å utvikle studentenes lederegenskaper gjennom problembasert læring, og kurset er bygget på en filosofi om "co-creation of knowledge". Det finnes ingen leseliste – studentene skal selv finne relevant litteratur.

Jobber i team for å løse ledelsesutfordringer

Studentene deles inn i grupper i starten av semesteret, og sammen med tildelt bedrift skal hver gruppe bli enige om en ledelsesutfordring. Hver gruppe har én dag til å gjennomføre sin "Leadership Challenge". Her presenterer gruppen utfordringen de har valgt, og de andre studentene skal i løpet av to timer legge frem sin løsning for et panel.

I etterkant skal gruppen som eier utfordringen levere en rapport basert på en av løsningene som de andre studentene presenterte.

– Leadership Challenge har vært utfordrende, spesielt i begynnelsen da vi ikke har gjort noe lignende før. Samtidig har det vært utrolig lærerikt og spennende å få prøve noe helt nytt!

Alle kan utføre ledelse, uansett hvilken stilling de har

Tirsdag 16. februar var det Camilla Rasmussen, Maria Johansen, Renat Antipov, Bertin Bero og Sergio Margiottas tur i ilden. De går alle på Master i økonomi og administrasjon med spesialiseringen Ledelse i en digital økonomi – med unntak av Margiotta som er utvekslingsstudent fra Milano.

Sammen med konsulentselskapet Bouvet ga gruppen de andre studentene i oppgave å løse følgende utfordring: Hvilke ledelsesformer kreves for at en organisasjon skal være godt rustet til å takle endring?

– Leadership Challenge har vært utfordrende, spesielt i begynnelsen da vi ikke har gjort noe lignende før. Samtidig har det vært utrolig lærerikt og spennende å få prøve noe helt nytt! En viktig ting vi har lært om ledelse er at ledelse er noe man gjør, og ikke nødvendigvis noe man er. Alle kan utføre ledelse, uansett hvilken stilling eller jobb de har. Vi har også lært hvor viktig det er med godt teamarbeid, forteller studentene.

Eva Johannesdottir (Bouvet), Serigo Margiotta, Maria Johansen, Camilla Rasmussen, Ketil Espenæs (Bouvet) og Bertin Bero.

Næringsliv og akademia sammen om å løse utfordringer

I tillegg til Bouvet som denne gruppen samarbeidet med, deltok også bedriftene Bjørnson, Ekko, Society LabPeoplewithE og Koncav i årets Leadership Challenge.

– Det har vært veldig lærerikt og fint å samarbeide med Bouvet. De hjalp oss med å finne en ledelsesutfordring, og har vært veldig samarbeidsvillige. På selve dagen var de svært involverte og engasjerte, og vi følte at de verdsatte oss og arbeidet vi gjorde. Det var også gøy å få innsyn i hvordan vår utfordring foregår i praksis og hvilke utfordringer de møter på i sin bedrift, forklarer studentene.

Bouvet på sin side skryter av studentenes innsats og forteller at det har vært spennende å være en del av Leadership Challenge.

– Vi har tro på at denne læringsformen er noe vi vil se mer av i fremtiden – der næringsliv og akademia går sammen for å løse fremtidens utfordringer. Vi liker godt at det har en sterk sammenheng med hvordan vi jobber i konsulentbransjen, med korte tidsfrister og kundepresentasjoner, sier Ketil Espenæs og Eva Johannesdottir fra Bouvet.

Professor i ledelse Rune Todnem By ønsker å legge til rette for at studentene blir komfortable med å identifiserer utfordringer og løsninger selv.

Har ikke full kontroll på innholdet

Det er professor i ledelse Rune Todnem By som underviser kurset.

– Jeg tror dagens studenter lærer mye mer gjennom aktiv deltakelse med hverandre og næringslivet enn å møte opp på tradisjonelle forelesninger og pugge predisponerte spørsmål og svar. En bærebjelke i kurset er at ledelse er noe vi alle kan bidra til. Det er noe en gjør, ikke noe en er, forklarer han.

Todnem By sitter på mye kunnskap i fagfeltet ledelse og organisasjonsendring, men forklarer at som underviser er hans viktigste oppgave å legge til rette for en læreform hvor studentene blir komfortable med å identifisere egne utfordringer og løsninger, og hvor de utvikler troen på seg selv og egen kompetanse.

– Som foreleser er denne tilnærmingen til læring både mye mer spennende og givende, men også mer utfordrende da jeg ikke har kontroll på alt innhold. I en mer tradisjonell tilnærming til undervisning bestemmer typisk foreleser innholdet i forelesningene og i eksamen. Med vår tilnærming med Leadership Challenge har jeg ikke full kontroll over valgene som tas – selvfølgelig innen spesifiserte rammer. Det å ikke ha denne tradisjonelle kontrollen er for meg veldig befriende, men for andre noe skremmende. Videre fører denne læreformen til flere samtaler hvor foreleser og studenter definerer mulige utfordringer og løsninger sammen heller enn at studenter gjør som de er fortalt.

– Jeg tror dagens studenter lærer mye mer gjennom aktiv deltakelse med hverandre og næringslivet enn å møte opp på tradisjonelle forelesninger og pugge predisponerte spørsmål og svar.

Rune Todnem By , professor i ledelse og kursansvarlig

Ambisjoner om lederkarriere? Søk Master i økonomi og administrasjon!