Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnelse av teori gjennom for eksempel forelesninger, sier forsker Grethe H. Bjerga ved Universitetet i Stavanger.

Published Sist oppdatert
Kvinnelig sykepleier i hvit uniform. Eldre kvinnelig pasient ligger i sykehusseng i bakgrunnen.
Denne uken startet filmingen i sykepleierlaben på campus. Foto: Cathrine Sneberg

Ansatte ved Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har samarbeidet om prosjektet «Hva fremmer etisk praksis» som er gjennomført i spesialisthelsetjenenesten.

Nå inngår de et innovativt samarbeid med skuespillerne Ole Christoffer Ertvåg og Per Kjerstad og et filmteam om å filmatisere temaer om etisk praksis inspirert av prosjektet.

De har fått økonomisk bidrag hos flere aktører som Norsk Sykepleierforbund, SUS og fra Universitetet i Stavanger. I høst mottok de også et større beløp fra Sparebanken Vest til filmingen.

Utvikling av etisk praksis hos helsepersonell

Å ha fokus på etisk praksis er aktuelt relatert til store endringer, økt kompleksitet og teknologisk utvikling i dagens helsevesen.

Oppmerksomhet på etikk og helsepersonells etiske kompetanse kan bidra til å fremme en klinisk praksis som fremmer humanitet, og vektlegger å ivareta pasientens verdighet. Gode etiske praksiser bidrar også til gode læringsarenaer for studenten, og for utviklingsmuligheter for helsepersonell, sier Grethe H. Bjerga som er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

I prosjektet møtte forskere og fagansvarlige fra klinikken seks sykepleiere og seks leger og psykologer, fordelt på to grupper, til det som kalles refleksive dialoger.

Profil av tre personer som ser i samme retning.
Ole Christoffer Ertvåg, Per Kjerstad og Bente Rossavik følger med på innspiling av filmene i sykepleierlaben ved UiS. Foto: Cathrine Sneberg

Dialogene startet med en kort presentasjon av begreper i etikk for å starte tankeprosessen. Temaene var verdighet, møtet mellom helsepersonell og pasient, etikk i ledelse og etisk kompetanse.

Temaene ble diskutert i lys av deltakerens erfaringer og fortellinger fra praksis. Dialogene ble tatt opp på bånd og transkribert, og vi fikk et rikt materiale, forteller Bjerga.

Inspirert av samtaler med helsepersonell

I samarbeid med skuespillerne har det blitt laget manus og skrevet filmscener inspirert av fortellinger fra helsepersonells hverdag i tjenesten.

– Inspirert av fortellinger fra helsepersonells komplekse og unike erfaringer i møtet med pasienter og deres pårørende, fremtrer noen temaer. Disse temaene er diskutert med skuespillerne og er utgangspunktet for manus og filmscener, legger hun til.

Denne uken spilles det inn fem ulike filmer i sykepleierlaben i Kjell Arholms hus på campus. I den ene møter vi en sykepleier og en eldre pasient, i en annen ser vi en samtale mellom en avdelingsleder og en sykepleier. Felles for alle filmene er at de kan brukes til refleksjon rundt ulike etiske tema.

Det etiske og estetiske uttrykket åpner nye rom

Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnelse av teori gjennom for eksempel forelesninger, sier Grethe H. Bjerga.

Bilde av tre forskere ved UiS og SUS som mottar midler fra to representanter fra Sparebanken Vest.
Prosjektet fikk i høst støtte fra Sparebanken Vest. Fra venstre: Hilde Kvassheim Johansen( Sparebanken Vest), Anne Kare Ueland (Sparebanken Vest), Bente Rossavik (SUS), Kari Kaldestad (UiS) og Grethe H. Bjerga (UiS).

Dramatiserte fortellinger har et annet språk og får fram egne erfaringer og følelser hos den som ser og lytter. Drama åpner for ny innsikt, utvikler empati og den profesjonelles personlige etiske kompetanse og fagidentitet.

Gjennom dramatisering av fortellingene til film fremtrer mennesket bak diagnosen, og kan fremme gode menneske-til-menneske møter, mener forskerne.

De dramatiserte fortellingene vil brukes i veiledning av studenter i praksis og i undervisning i emner innen veiledning ved UiS. I klinisk praksis kan de anvendes i refleksjon og opplæring av praksisveiledere, samt i veiledning og veiledningsgrupper for tverrfaglig helsepersonell.

Vi vil bruke de dramatiserte fortellingene til å skape refleksjoner med fokus på etikk og etisk kompetanse hos helsepersonell. Dette er et nybrottsarbeid, og det er spennende å etablere et slikt samarbeid mellom kulturlivet, universitet og universitetssykehuset, sier Bjerga.

Hun legger til at dette er en kreativ måte å formidle forskning til bruk i både utdanning og praksis.