Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Publisert Sist oppdatert

lærer leser til barnegruppe
UiS ser fram til å være del av en storsatsing på det spesialpedagogiske feltet (Illustrasjonsfoto: Getty)

Fem spesialpedagogiske miljøer i Norge har fått 32 millioner fra Forskningsrådet til å styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge. Målet for senteret er å skape det beste grunnlaget for kunnskapsbasert spesialpedagogisk praksis i skole og barnehage. Senteret ledes av Monica Melby-Lervåg og Øistein Anmarkrud fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og er et samarbeid mellom UiO, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Nord Universitet. 

Den formelle åpningen av det nye senteret skjer fredag 1. oktober. Fullstendig program for senterets kick-off og påmelding til fysisk deltakelse finner du her. Arrangementet blir hybrid, og du vil også kunne følge åpningen på Zoom.

Program

Fra UiS sin side er hele fire enheter involvert i prosjektet. Lesesenteret og Kunnskapssenter for utdanning skal lede hver sin arbeidspakke, mens Læringsmiljøsenteret og Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk bidrar inn i to andre arbeidspakker.

Les også: Nytt senter samler toppkompetansen på spesialpedagogisk forskning

Kunnskapssenter for utdanning skal lede arbeidet med systematiske kunnskapsoppsummeringer. Senterleder Elaine Munthe gleder seg til å komme i gang.

- Kunnskapsoversikter spiller en stor rolle for praktikere og forskere fordi de kan si noe om hva vi allerede vet eller har god grunn til å anta har betydning for utvikling av inkluderende praksiser i ulike klasser. De kan også identifisere områder hvor vi har lite forskning, og hvor vi bør arbeide systematisk med ny forskning. Vi gleder oss til å være med på dette viktige arbeidet og å bidra til gode kunnskapsoversikter sammen med andre forskere i SpedAims, sier hun.

Oddny Judith Solheim på sin side er sentral i Lesesenterets arbeid inn i Spedaims, og leder også en av arbeidspakkene.

- Senteret gir oss en fantastisk mulighet til å samarbeide på tvers av institusjoner for å øke kvaliteten og relevansen av spesialpedagogisk forskning. I tillegg står formidling av forskningsresultater sentralt. Målet er at forskningsbasert kunnskap skal nå helt ut til skoler og barnehager og slik bidra til å forbedre spesialpedagogisk praksis, mener hun.

Ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedaogikk (IGIS) er instituttleder Lars Rune Waage klar for å yte sin skjerv.

- Selv om omfanget av deltakelsen i SpedAims for IGIS sin del er begrenset, ser vi fram til å bidra inn mot det som er et framvoksende spesialpedagogisk felt, gjennom å veilede en stipendiat innenfor temaet matematikkvansker, forteller han.

Les mer om SpedAims på senterets hjemmeside.