Hopp til hovedinnhold

Inga Kjerstin Birkedal

Universitetslektor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Mossige, Margunn; Birkedal, Inga Kjerstin; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Billington, Mary Genevieve

   (2016)

   En stadig pågående prosess. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.8-13.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Mossige, Margunn

   (2016)

   Spørreundersøkelse 3 - deltakerne i utviklingsarbeidet. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.35-42.

 • Formidling
  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2019)

   Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og partnerskap mellom Nordreisa og Lesesenteret. Inn i LK20.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Skoleutvikling og endring.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Tidlig innsats i skolen.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   På sporet skriv.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Oppstartsamling Språkløyper.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Startsamling Lindås- Kulturmøter.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Språkløyper og begynneropplæring.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Planleggingsdag for Kviteseid: utvikling av profesjonelle læringsfellesskap, skoleutvikling og endring, å planlegge undervisning, elever som strever med lesing.

  • Fuglestad, Unni ; Gjestsen, Åse Kathrine; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Språkkommunearbeid - for eier, leder og PPT.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin; Sandø, Heidi

   (2018)

   Å samarbeide om barn og elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2017)

   Hva med guttene....

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn

   (2017)

   Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Ofstad, Gunn Helen; Mørk, Peter

   (2016)

   Språkløyper Overgang fra barnehage til skole Kulturmøter.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Språkløyper, begynneropplæring og lesestrategier.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Introduksjonssamlinger Språkløyper.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Introduksjonsamling overgangen barnehage-skole - kulturmøter.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Hva strever elever med på mellomtrinnet?.

  • Billington, Mary Genevieve; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Å lede arbeid med Språkløyper på skolen.

  • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Billington, Mary Genevieve; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   When expert teachers use open educational resources in school based professional development.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Hva strever elever på 4. og 5. trinn med? -fokus på avkodingsferdigheter.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2014)

   Når to skal skrive på data.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Aasen, Marit; Birkedal, Inga Kjerstin; Sæbø, Johanne Ur

   (2019)

   Leseforståelse.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Overgangen barnehage-skole - kulturmøter.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Metoder i begynneropplæringen.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Veiledet lesing i begynneropplæringen.

  • Melberg, Jorunn; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Arbeidsmåter i begynneropplæringen- Drama som arbeidsmåte.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway