Inga Kjerstin Birkedal

Universitetslektor i spesialpedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Bio

Jeg er universitetslektor med begynneropplæring og lesing og skriving som fagfelt. Jeg har arbeidet med, og utviklet Språkløyper- en nettbasert kompetanseutvikling for språk, lesing og skriving. Arbeidet i Språkløyper er knyttet til overgangen barnehage-skole, begynneropplæring og leseforståelse på mellomtrinnet. Jeg har utarbeidet og er emneansvarlig for kfk-kurset Begynneropplæring 1-7. Videre har jeg vært delaktig i det randomiserte og kontrollerte studiet På sporet, og er nå involvert i i innovasjonsprosjektet Engasjer.

Desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp)  er en del av området mitt og jeg har samarbeidet med kommuner og skoler i ulike deler av landet. Jeg har undervist på lærerutdanningen knyttet til begynneropplæringen og lese- og skrivevansker spesialpedagogikk, og er også veileder på erfaringsbasert master for lærerspesialister.

Bakgrunnen min er 16 år som lærer på 1-4 trinn, og spesialpedagog med vekt på lese- og skrivevansker på mellomtrinnet. 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Mossige, Margunn; Birkedal, Inga Kjerstin; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Billington, Mary Genevieve

   (2016)

   En stadig pågående prosess. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.8-13.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Mossige, Margunn

   (2016)

   Spørreundersøkelse 3 - deltakerne i utviklingsarbeidet. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.35-42.

 • Formidling
  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2024)

   God lese- og skriveopplæring på 1.- 4.trinn.

   Foredrag for lærere ;

   2024-05-24.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2024)

   Tidlig innsats og På sporet.

   Foredrag for lærere ;

   2024-09-14.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2024)

   Leseflyt, broen mellom avkoding leseforståelse .

   Foredrag for lærere ;

   2024-04-25.

  • Ofstad, Gunn Helen; Birkedal, Inga Kjerstin; Filbrandt, Elisabeth Rege; Moser, Thomas

   (2023)

   Overgangssekken- fellesobjekter som støtte i overgangen barnehage- SFO og skole.

   Filiorum forum;

   2023-09-19.

  • Ofstad, Gunn Helen; Birkedal, Inga Kjerstin; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2023)

   Hvor kom bruddet? Overgang fra barnehage til SFO og skole.

   Lek i begynneropplæringen, nasjonal konferanse;

   2023-11-23 - 2023-11-24.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Alfsvåg, Trude

   (2023)

   Rike oppgaver- rike muligheter.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 2.

   s.54-59.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2023)

   Rask bokstavprogresjon og skriving.

   Foredrag for lærere ;

   2023-01-17.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2023)

   Prosjekt Overgangssekken.

   Presentasjon for kollegaer;

   2023-03-22 - 2024-03-22.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2023)

   Rike oppgaver for engasjement, mestring og dybdelæring.

   Foredrag for lærere ;

   2023-01-23.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2023)

   Tidlig innsats og På sporet intervensjonen.

   Foredrag for lærere ;

   2023-10-25.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2023)

   Rask bokstavprogresjon og meningsfulle skriveoppgaver.

   Foredrag for lærere ;

   2023-11-29.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2023)

   Rike vurderingsoppgaver elever får vist sin kompetanse.

   Foredrag for lærere ;

   2023-05-31.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2019)

   Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og partnerskap mellom Nordreisa og Lesesenteret. Inn i LK20.

   Fagdag for Nordreisa kommune;

   2019-11-19.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Oppstartsamling Språkløyper.

   Oppstartsamling Språkløyper;

   2018-04-10 - 2018-04-27.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Startsamling Lindås- Kulturmøter.

   Språkkommunesamling Lindås;

   2018-02-21.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Språkløyper og begynneropplæring.

   NOLES;

   2018-10-01 - 2018-10-02.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   På sporet skriv.

   DEKOM samling Asker og Bærum;

   2018-06-13.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Skoleutvikling og endring.

   Personalseminar;

   2018-08-15.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Tidlig innsats i skolen.

   Språkkommunesamling;

   2018-03-20 - 2018-03-21.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin; Sandø, Heidi

   (2018)

   Å samarbeide om barn og elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy.

   Språkkommunesamling 1, pulje 3;

   2018-06-06 - 2018-06-07.

  • Fuglestad, Unni ; Gjestsen, Åse Kathrine; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Språkkommunearbeid - for eier, leder og PPT.

   Språkkommunesamling 2, pulje 3;

   2018-11-07 - 2018-11-08.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Planleggingsdag for Kviteseid: utvikling av profesjonelle læringsfellesskap, skoleutvikling og endring, å planlegge undervisning, elever som strever med lesing.

   Fagdag for skolene i Kviteseid kommune;

   2018-08-15.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn

   (2017)

   Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling.

   Skriv/Les konferansen ;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2017)

   Hva med guttene....

   Utviklingsseminar Strand;

   2017-10-05.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Språkløyper, begynneropplæring og lesestrategier.

   Kurs for lærere i Drammen kommune;

   2016-10-20.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Introduksjonssamlinger Språkløyper.

   Introduksjonssamlinger Språkløyper;

   2016-04-25 - 2016-05-09.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Introduksjonsamling overgangen barnehage-skole - kulturmøter.

   Introduksjonssamlinger Språkløyper overgang barnehage-skole;

   2016-11-16.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Hva strever elever med på mellomtrinnet?.

   Kurs for lærere i Lillehammer kommune;

   2016-04-12 - 2016-04-14.

  • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Billington, Mary Genevieve; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   When expert teachers use open educational resources in school based professional development.

   ECER 2016 (The European Conferance on Educational Research);

   2016-08-23 - 2016-08-26.

  • Billington, Mary Genevieve; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Å lede arbeid med Språkløyper på skolen.

   Andre samling for språkkommuner 2016;

   2016-11-09 - 2016-11-10.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Hva strever elever på 4. og 5. trinn med? -fokus på avkodingsferdigheter.

   PIRLS kursrekke for skoler;

   2016-02-02 - .

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Ofstad, Gunn Helen; Mørk, Peter

   (2016)

   Språkløyper Overgang fra barnehage til skole Kulturmøter.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2014)

   Når to skal skrive på data.

   Lesedigg lesekonferanse;

   2014-04-07 - 2014-04-08.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Aasen, Marit; Birkedal, Inga Kjerstin; Sæbø, Johanne Ur

   (2019)

   Leseforståelse.

  • Melberg, Jorunn; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Arbeidsmåter i begynneropplæringen- Drama som arbeidsmåte.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Veiledet lesing i begynneropplæringen.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Metoder i begynneropplæringen.

  • Birkedal, Inga Kjerstin

   (2016)

   Overgangen barnehage-skole - kulturmøter.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway