Ingunn Størksen

Professor i psykologi

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-343

Bio

PROJECTS

SELMA , AGDER PROJECT , LEKBASERT LÆRING , AERA 2022 i-posterWWW.LEKBASERT.NO , ANI BANANI MATH TEST , MoveEarly , REKOM i Sandnes , BAMBI , Skoleklar

VIDEOS

SELMANorwegian public TV (start at 16.29 minutes)Child music video from our centerSocial competence from the Agder projectSelf-regulation game from the Agder projectAgderprosjektet på 7 minuttSnart førsteklassingBook on child development, Foredrag på MF,  Ett barn, to hjem

RECENT COLUMNS

forskning.noBarnehagestart kan være tøft for ettåringerEr vi oss selv nok? Om nærhet og avstand i koronaens tid, Online ECEC care during COVID-19Home care during COVID-19Utdanningsforbundet lider av kunnskapsallergi

RESEARCH AREAS

Early Childhood Education and Care, Child Development, Self-regulation and School Readiness, Social Development, Parental Divorce, Q methodology, Quantitative research methods

RECENT AND ONGOING PUBLICATIONS

Evertsen, C., Tharaldsen, K. B., and Størksen, I., (submitted). Exploring success factors for districtwide implementation of a Classroom Assessment Scoring System related intervention. Scandinavian Journal of Educational Research.

Størksen, I., Rege, M., Solli, I. F., ten Braak, D., Lenes, R., & Geldhof, G. J. (2023). The playful learning curriculum: A randomized controlled trial. Early Childhood Research Quarterly, 64, 36-46. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2023.01.015

Thijssen, M., Rege, M., Solli, I.F., & Størksen, I. (2023) Cross-Productivities of Executive Functions: Evidence from a Field Experiment. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4366433 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4366433

Fidjeland, A., Rege, M., Solli, I. F., & Størksen, I. (2023). Reducing the gender gap in early learning: Evidence from a field experiment in Norwegian preschools. European Economic Review, 104413. 10.1016/j.euroecorev.2023.104413

Pollarolo, E., Skarstein, T., Størksen, I., & Kucirkova , N. (2023). Mathematics and higher-order thinking in early childhood education and care (ECEC). Nordisk barnehageforskning20(2), 70–88. https://doi.org/10.23865/nbf.v20.298   

Evertsen, C., Størksen, I., Tharaldsen, K. B., & Kucirkova, N. (2023). Gains and challenges with the Classroom Assessment Scoring System in a social pedagogical tradition. Frontiers in Education, 7, 1053. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.965174

AERA 2022 i-poster

Pollarolo, E., Størksen, I., Skarstein, T. H., & Kucirkova, N. (2022). Children’s critical thinking skills: perceptions of Norwegian early childhood educators. European Early Childhood Education Research Journal, 1-13. https://doi.org/10.1080/1350293X.2022.2081349

Evertsen-Stanghelle, C., Størksen, I., & Kucirkova, N. (2022) Professionals’ Perceptions of the Classroom Assessment Scoring System as a structure for professional community and development. European Early Childhood Education Research Journal. https://doi.org/10.1080/1350293X.2022.2031245

Campbell, J. A., Idsøe, E. and Størksen, I. (2022) Screening for potential, assessing for achievement: A study of instrument validity for early identification of high academic potential in Norway. Scandinavian Journal of Education Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2042735 . 

Lenes, R., Størksen, I., McClelland M., & Idsøe, T. (2022). The role of mother's education and child gender for children's vocabulary and math skills in the transition from Early Childhood Education and Care to first grade in Norway. European Early Childhood Education Research Journal, 1-20. https://doi.org/10.1080/1350293X.2022.2055101

ten Braak, D., Lenes, R., Purpura, D. J., Schmitt, S. A., & Størksen, I. (2022). Why Do Early Mathematics Skills Predict Later Mathematics and Reading Achievement? The Role of Executive Function. Journal of Experimental Child Psychology 214 (2021) 105306. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2021.105306

(more publications in www.cristin.no)

RECENT BOOKS

Størksen, I., Lenes, R., Lunde, S., Campbell, J. A. og Løkken, I. M. (2023). Sosial og emosjonell utvikling og livsmestring - ressursbok for barnehagen. Oslo: Cappelen DAMM Akademisk.

Størksen, I. og Valeur, T. (2023). 5 år - vennskap, mestring og følelser. Oslo: Cappelen DAMM.

RESEARCH PROJECTS

Project leader (together with Professor Mari Rege) of SELMA (Social and Emotional Learning and Life-mastery in Early Childhood Education and Care) (2021-2025) (RCN no. 318626), https://www.uis.no/nb/selma

Project leader (together with Professor Mari Rege) of Lekbasert Læring (2017-2021) (RCN no. 270703) www.uis.no/lekbasertlaering and www.lekbasert.no

Center leader of FILIORUM Centre for Research in Early Childhood Education and Care (2018 - 2019) (RCN no. 275576) www.filiorum.no

Associate Project leader (together with Professor Mari Rege) of the Agder project (2014 - 2019) (RCN no. 2376973) www.uis.no/agderprosjektet

Project leader of SKOLEKLAR The School Readines project (2011-2013) (RCN no. 203326)

Project leader of BAMBI Young children and parental divorce (2008-2010) (RCN no. 187572)

Project leader of National Q-conference, Stavanger, November 19th - 20th 2009.

DOCTORAL THESIS

Parental Divorce: Psychological Distress and Adjustment in Adolescent and Adult Offspring. (2005).  Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo

PHD STUDENTS I SUPERVISE / HAVE SUPERVISED

Ranginkaman, N. (current) Social Competence and Optimism in Norwegian Kindergartners: Validation of Assessments and Investigation of Associations

Basharat, S. (current) Exploring Social and Emotional Wellbeing, Skills and Competences of Children and Educators in the Norwegian Preschool Context

Pollarolo, E. (current). Higher-Order Thinking in Early Childhood Education and Care: An empirical study in the Norwegian and Italian contexts

Evertsen-Stanghelle, C. (submitted for evaluation). Exploring professionals’ perceptions of a districtwide implementation of a CLASS-related intervention in the Norwegian Early Childhood Education and Care System

Lenes, R. (2021). Development of self-regulation and academic skills: The role of child factors, socioeconomic status, and cultural context. Faculty of Arts and Education, UiS.

ten Braak, D. (2020). Early Childhood Executive Function, Literacy, and Mathematics: Direction of Effects and Domain-Specificity Across the Transition to School. Faculty of Arts and Education, UiS.

Øverland, K. (2012). Children of divorce in daycare: Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology. Faculty of Arts and Education, UiS.

Ellingsen, I. T. (2011). Adolescents in foster care and their families. A Q methodological study on family perceptions. Faculty of Arts and Education, UiS.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Størksen, Ingunn; Valeur, Tiril

   (2023)

   5 år - vennskap, mestring og følelser.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 978-82-02-79458-3.

  • Størksen, Ingunn; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Campbell, Janine Anne; Løkken, Ingrid Midteide

   (2023)

   Sosial og emosjonell utvikling og livsmestring - Ressursbok for barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-79684-6.

  • Nærland, Adriane

   (2023)

   «Å lete etter gull hos elever» – Læreres opplevelser rundt implementeringsarbeidet i Folkehelse og Livsmestring.

   Universitetet i Stavanger.

  • Minde, Karoline

   (2023)

   Barns psykiske helse på småbarnsavdeling – Personalets arbeidsmåter med tanke på å forebygge, identifisere og støtte.

   Universitetet i Stavanger.

  • Raaum, Guro; Størksen, Ingunn

   (2023)

   Relasjoner og vennskap i overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen - En kvalitativ studie om ungdommers opplevelse av overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen, og deres relasjoner og vennskap..

  • Torheim, Hannah Marie

   (2021)

   Livsmestring og psykisk helse i skolen. Læreres holdninger og opplevelser.

   Universitetet i Stavanger.

  • Holzmann, Torill Kristine

   (2021)

   Barnehagelæreres erfaringer i arbeid med tilknytning og livsmestring hos barn med sammensatte hjelpebehov på spesielt tilrettelagt avdeling..

   Universitetet i Stavanger.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2021)

   Snart førsteklassing - Med sosial kompetanse i ranselen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245038811.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2020)

   Legebaseret læring: et forskningsbaseret førskoleoplæg.

   ISBN 9788723541338.

  • Falch, Linn Terese Egeland

   (2020)

   Barn med nevroutviklingsforstyrrelser og sosial deltakelse i lek - Fagpersoners refleksjoner omkring pedagogiske praksiser, muligheter og begrensninger i den norske barnehagen.

   Universitetet i Stavanger.

  • Rosnes, Inger-Silje

   (2020)

   Forhold som er av betydning for minoritetspråklige barns livsmestring, språkutvikling og relasjoner i barnehagen. .

   Universitetet i Stavanger.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2019)

   Lekbaserat Lärande.

   ISBN 9789178230594.

  • Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt

   (2018)

   Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-2387-9.

  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Livsmestring og livsglede i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-58640-9.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2018)

   Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 978-82-492-1963-6.

  • Størksen, Ingunn; Ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2016)

   Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788249218523.

  • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn

   (2015)

   På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

   Universitetet i Stavanger.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Snart førsteklassing - med sosial kompetanse i ranselen.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon.

   ISBN 978-82-7841-890-1.

  • Skåland, Hanne Størksen

   (2014)

   Hva er barneahgelærernes opplevelse av nærhet og konflikt til barn med vansker?.

   Universitetet i Stavanger.

  • Vestly, Siv Marie

   (2014)

   Er det kjønnsforskjeller i sosiale ferdigheter, selvregulering og akademiske ferdigheter blant norske barn i barnehage og første klasse?.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ingvild, Helgevold Aslaksen

   (2014)

   Selvrapportert trivsel blant barn i første klasse: Er trivsel et produkt av evne til selvregulering eller tidligere faglige ferdigheter og evner?.

   Universitetet i Stavanger.

  • Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt

   (2014)

   Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0160-3.

  • Lenes, Ragnhild

   (2014)

   Personalets opplevelse av nærhet og konflikt i relasjonen med barn i barnehagen: Sammenhenger med barnets kjønn, atferdsregulering og sosioøkonomisk bakgrunn.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roth Nordal, Karen Helene

   (2013)

   Selvregulering blant barn i norske barnehager: Samvarierer denne evnen med andre utviklingsfaktorer og med forhold knyttet til barnas hjem?.

   Universitetet i Stavanger.

  • Skeie, Eyvind; Størksen, Ingunn

   (2012)

   Koalabjørnens hemmelighet.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon.

   ISBN 978-82-7841-755-3.

  • Størksen, Ingunn

   (2012)

   Barn og samlivsbrudd - informasjon til foreldre.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon.

   ISBN 978-82-7841-757-7.

  • Størksen, Ingunn

   (2012)

   Barn og samlivsbrudd. Veileder for ansatte i barnehager.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon.

   ISBN 978-82-7841-756-0.

  • Svanaug, Lunde

   (2012)

   Positivt engasjement og kommunikasjon med voksne i barnehagen og små barns evne til selvregulering.

   Universitetet i Stavanger.

  • Haugerud, Ellen Margrethe

   (2012)

   De psykometriske egenskaper til observasjonsverktøyet inCLASS - når det anvendes i en norsk setting.

   Universitetet i Stavanger.

  • Størksen, Ingunn

   (2012)

   New and Inventive Apporahces to Collect Qualitative and Quantitative Data among Young Children (page 22 - 27).

   Norges forskningsråd.

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2011)

   Alle barn på jorden har den samme rett: Den autoritative voksenrollen og relasjonsarbeid i barnehagen.

   ISBN 978-82-93166-19-1.

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2011)

   Kanskje er det du som gjør meg glad igjen: Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd.

   ISBN 978-82-93166-18-4.

  • Størksen, Jan; Størksen, Ingunn

   (2007)

   Soneforsvar med barn i hus Jan Aasmann Størksen med kona som ekspertkommentator.

   ISBN 9788275472777.

 • Formidling
  • Størksen, Ingunn

   (2023)

   Team-arbeid og psykologisk trygghet på avdelinger i barnehagen.

   Lærende nettverk for barnehager ;

   2023-02-01.

  • Størksen, Ingunn

   (2023)

   Sosial og emosjonell utvikling i barnehagen.

   Planleggingsdag;

   2023-01-02.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2023)

   Informasjonsmøte om forskningsprosjektet SELMA.

   Åpent online seminar;

   2023-01-26.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2023)

   SELMA - sosial og emosjonell utvikling og livsmestring i barnehagen.

   Åpen online konferanse;

   2023-01-10.

  • Størksen, Ingunn

   (2023)

   Hva er Lekbasert læring, og hvordan kan Lekbasert læring brukes i barnehagen? Og hva er SELMA?.

   Planleggingsdag i Færder kommune;

   2023-01-30.

  • Størksen, Ingunn

   (2023)

   Her er foreldre mest fornøyd med barnehagen sin.

  • Størksen, Ingunn; Fidjeland, Andreas; Rege, Mari

   (2023)

   Guttene trenger mer fleksibel pedagogikk - ikke fleksibel skolestart.

   Aftenposten.

   Volum 164.

   Hefte 105.

   s.44-45.

  • Størksen, Ingunn

   (2023)

   Relasjoner, sosial utvikling og selvregulering i tidlige barneår – og resten av livet.

   Seminar;

   2023-04-19.

  • Størksen, Ingunn

   (2023)

   Oppdatering fra Selma.

   Brown Bag;

   2023-03-29.

  • Størksen, Ingunn

   (2023)

   Status i SELMA.

   Storsamling i forskningsprosjektet SELMA;

   2023-04-25.

  • Størksen, Ingunn; Andreas, Fidjeland; Rege, Mari

   (2023)

   Se på innholdet i barnehagen og første trinn i skolen!.

   Aftenposten.

  • Størksen, Ingunn

   (2023)

   Meld deg på: Gi 5-åringene livsmestring med SELMA.
  • Størksen, Ingunn

   (2023)

   Barn skal lære å snakke om følelser. Kan det gi dem god psykisk helse som voksne?.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Størksen, Ingunn

   (2023)

   Samfunnet bruker stadig mer penger på psykisk helse. Hvorfor blir vi ikke friskere?.
  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2023)

   Informasjonsmøte for barnehagestyrere i Kristiansand.

   Samling for styrere;

   2023-06-20.

  • Størksen, Ingunn

   (2023)

   Psykisk forebygging eller bekjempe utenforskap? Ja takk, begge deler!.

   Forskersonen.no.

  • Størksen, Ingunn

   (2023)

   Fattigdom tar ikke sommerferie.

  • Størksen, Ingunn

   (2023)

   Language acquisition in Norwegian kindergarten contexts – evidence from empirical research.

   Language & Language related research, DMMH;

   2023-09-04.

  • ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn

   (2023)

   From Kindergarten to Secondary School: differential relations between Executive Function and Academic skills.

   EARLI Conference 2023;

   2023-08-22 - 2023-08-26.

  • Størksen, Ingunn

   (2022)

   Rektor og avdelingsleder bekymret: – Mange barn kan ikke leke.
  • Størksen, Ingunn

   (2022)

   Systematisk arbeid i barnehagen.

   Samling for PPD i Midt-Finnmark;

   2022-09-07.

  • Størksen, Ingunn

   (2022)

   Oppfølgingsstudie (RCT) i Lekbasert læring.

   Brown bag;

   2022-09-21 - .

  • ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn

   (2022)

   Differential relations between executive function and academic achievement across development: a longitudinal study from kindergarten to secondary school.

   EARLI SIG15 pre-conference symposium;

   2022-09-21 - .

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2022)

   Jobber sammen for barnas beste.
  • Størksen, Ingunn

   (2022)

   De voksnes relasjon til barn og unge - betydningen for sosial utvikling og selvregulering .

   Oppvekstnettverk Nordmøre - Læringsmiljøløypa;

   2022-10-25.

  • Fidjeland, Andreas; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy

   (2022)

   Reducing the Gender Gap in Early Learning: Evidence from a Field Experiment in Norwegian Preschools.

   EALE confernce;

   2022-09-08 - 2022-09-10.

  • Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2022)

   Cross-Productivities of Executive Functions.

   44nd Meeting of the Norwegian Association of Economists;

   2022-10-25 - 2022-10-26.

  • Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2022)

   Cross-Productivities of Executive Functions.

   44nd Meeting of the Norwegian Association of Economists;

   2022-10-25 - 2022-10-26.

  • Størksen, Ingunn; Lenes, Ragnhild

   (2022)

   Informasjonsmøte om SELMA i Sandnes kommune.

   Samling for pedagogiske ledere og styrere;

   2022-11-04.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2022)

   Informasjonsmøte om SELMA.

   Møte med pedagogiske ledere og styrere;

   2022-12-08.

  • Størksen, Ingunn

   (2022)

   SELMA seminar med Ingunn Størksen .

   Samling i barnehagestiftelsen KANVAS;

   2022-11-29.

  • Rege, Mari; Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2022)

   What Matters in Preschool? New Findings .

   2022 Rohit and Harvanit Kumar Conference on the Economics of Early Childhood Education;

   2022-02-24 - 2022-02-25.

  • Rege, Mari; Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2022)

   Cross-Productivities of Executive Functions .

   CESIfo Economics of Education Conference;

   2022-05-20 - 2022-05-21.

  • Størksen, Ingunn

   (2022)

   Livsmestringsbegrepet i SELMA – en reise gjennom mange teorier og definisjoner.

   Forskergruppemøte i Livsmestringsgruppa;

   2022-02-03.

  • Størksen, Ingunn

   (2022)

   De viktige ansatte i barnehagen, og deres rolle for barns kognitive utvikling.

   Samling for assistenter, fagarbeidere og FUB i Sandnes;

   2022-02-02.

  • Størksen, Ingunn

   (2022)

   Sosial og emosjonell kompetanse i barnehagen.

   Paneldebatt på Læringsmiljøsenteret;

   2022-06-08.

  • Størksen, Ingunn; Campbell, Janine Anne

   (2022)

   Planer for implementering og IPE analyser i forskningsprosjektet SELMA .

   Forskningsseminar om Innovasjon;

   2022-02-17.

  • Størksen, Ingunn

   (2022)

   SELMA - Sosiale og emosjonell utvikling og livsmestring i barnehagen.

   Nettverk for effektstudier og longitudinelle studier om barn i barnehage (NELBA);

   2022-04-04.

  • Størksen, Ingunn

   (2022)

   Selvregulering, reguleringsstøtte og sosiale ferdigheter hos barn i barnehage og tidlig skolealder.

   De Utrolige Årenes årlige fagdag 2022;

   2022-04-28.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild

   (2022)

   Paper presentation: The Playful Learning Curriculum for 5-Year-Olds: A Randomized Controlled Trial.

   AERA 2022;

   2022-04-21 - 2022-04-26.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild

   (2022)

   I-poster: The Playful Learning Curriculum for 5-year-olds: a Randomised Controlled Trial (doi: 10.3102/IP.22.1881843) .

   AERA 2022;

   2022-04-21 - 2022-04-26.

  • Størksen, Ingunn; Skancke Eriksen, Gudrun; Robert, Ullmann

   (2022)

   Til barnets beste: Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen.

   Arendalsuka;

   2022-08-17.

  • Størksen, Ingunn

   (2022)

   Professor om første skoledag - Skolestart 2022.
  • Størksen, Ingunn

   (2022)

   Første skoledag i Rogaland.
  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Derfor er implementeringsteori viktig i utdanningsforskning.
  • Størksen, Ingunn

   (2021)

   Utvikling, funn og erfaringer fra Agderprosjektet og Lekbasert læring.

   Faglig foredrag fra andre fagfelt;

   2021-09-16.

  • Størksen, Ingunn

   (2021)

   Lek og læring i tidlig alder - Lekbasert læring i begynneropplæringen?.

   Lek i begynneropplæringen?;

   2021-09-22 - 2021-09-23.

  • Størksen, Ingunn

   (2021)

   Hvordan kan vi hjelpe korona-barna med barnehagestart?.
  • Størksen, Ingunn

   (2021)

   Lengre barnehagetilvenning.
  • Størksen, Ingunn

   (2021)

   Tipsene til en god start i barnehagen.
  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2021)

   Interdisciplinary collaboration in the Agder project i symposiumet Interdisciplinary collaborations to improve early learning via evidence-based preschool curricula.

   19th Biennal EARLI Conference on Research on Learning and Instruction ;

   2021-08-24 - 2021-08-28.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer

   (2021)

   Små barn tester mattekunnskaper på nettbrett med apekatten Ani Banani.

  • Størksen, Ingunn; Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2021)

   Barnehagestart kan være tøft for mange ettåringer.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Størksen, Ingunn

   (2021)

   Er livsmestring et meningsfullt begrep i pedagogisk arbeid i barnehager? .

   Velferdsuniversitetet: Livsmestring;

   2021-04-30.

  • Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn; McClelland, Megan; Gonzales, Christopher

   (2021)

   Children`s self-regulation in Norway and the United States: The role of mother`s education and child gender on self-regulation across cultural contexts.

   SRCD konferanse 2021. ;

   2021-04-08.

  • Størksen, Ingunn

   (2021)

   Målet med prosjektet er å støtte opp om barnas sosioemosjonelle utvikling.
  • Størksen, Ingunn

   (2021)

   Sam-produksjon mellom barnehagelærere og forskere i Agderprosjektet ved utvikling av førskoleopplegget Lekbasert læring.

   Nettverk for velferdsforskning - Seminar om brukermedvirkning;

   2021-11-25.

  • Størksen, Ingunn

   (2021)

   Lekbasert læring i norske barnehager – utvikling, forskning og videreutdanning.

   Utvekslingsbesøk fra Lego foundation;

   2021-11-11.

  • Størksen, Ingunn

   (2021)

   Co-production between kindergarten teachers and researchers in the Agder project.

   Seminar om folkeforskning 6. desember Arkivenes hus;

   2021-12-06.

  • Størksen, Ingunn

   (2021)

   SELMA - oppstart og planer.

   FORUM FILIORUM;

   2021-04-13.

  • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn

   (2021)

   Ani Banani Math Test.

   Webinar: Designs for researching mathematics learning in early childhood education and care;

   2021-04-14 - .

  • Størksen, Ingunn

   (2021)

   SELMA-prosjektet .

   Samling for CLASS observatører i Sandnes;

   2021-06-15.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer

   (2021)

   The Agder project - development and testing.

   Designs for researching mathematics learning in early childhood education and care;

   2021-04-14.

  • Pollarolo, Enrico; Kucirkova, Natalia; Størksen, Ingunn; Skarstein, Tuula Helka

   (2021)

   Perceptions of Norwegian early childhood educators on children's critical thinking skills.

   Norske barnehageforskningskonferanse;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Fidjeland, Andreas Østbø; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2021)

   Reducing the Gender Gap in Early Learning: Evidence from a Field Experiment in Norwegian Preschools.

   AEFP Conference;

   2021-03-17 - 2021-03-19.

  • Fidjeland, Andreas Østbø; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2021)

   Reducing the Gender Gap in Early Learning: Evidence From a Field Experiment in Norwegian Preschools.

   ASSA Annual Meeting;

   2021-01-03 - 2021-01-05.

  • Fidjeland, Andreas Østbø; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2021)

   Reducing the Gender Gap in Early Learning: Evidence From a Field Experiment in Norwegian Preschools.

   Forskermøtet;

   2021-01-07 - 2021-01-08.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2020)

   Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser.

  • Størksen, Ingunn

   (2020)

   Conducting RCTs in various traditions: Procedures for missing data & analyses.

   Quantitativ Forum;

   2020-10-28.

  • Størksen, Ingunn

   (2020)

   Være sammen – tross alt.

  • Nordaker, Dag Jostein; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Strand, Maria Gilje; Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring.
  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Solevåg, Anna Rebecca; Størksen, Ingunn

   (2020)

   Er vi oss selv nok? Om nærhet og avstand i koronaens tid.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Størksen, Ingunn

   (2020)

   Barnehagen som forskningsarena - eksempler fra Skoleklar, Agderprosjektet og Lekbasert læring.

   Masterprogram i barnehagevitenskap;

   2020-08-27.

  • Størksen, Ingunn

   (2020)

   The transition from Early Childhood Education and Care (ECEC) to school .

   Det utviklingsvetenskapelige seminariet;

   2020-10-14.

  • Størksen, Ingunn

   (2020)

   Missing data in RCT studies.

   SEM circle;

   2020-10-15.

  • Størksen, Ingunn

   (2020)

   Keynote: Sammenheng barnehage og skole - Fellesskap, forskning og fornyelse.

   Læringsmiljøkonferansen 2020;

   2020-11-03 - 2020-11-04.

  • Aadland, Katrine Nyvoll; Aadland, Eivind; Tjomsland, Hege Eikeland; Johannessen, Kjersti; Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Resaland, Geir Kåre; Glosvik, Øyvind; Lykkebø, Osvald; Stokke, Rasmus; Andersen, Lars Bo; Anderssen, Sigmund Alfred; Pfeiffer, Karin Allor; Tomporowski, Phillip D; Størksen, Ingunn; Bartholomew, John B.; Ommundsen, Yngvar; Howard, Steven; Okely, Anthony D.

   (2020)

   Visste du at barnehagelærarar i Sogn og Fjordane utviklar modellar for fysisk aktivitet i barnehagen? .

   Barnehageforskarar ved HVL deler siste nytt frå eiga forsking;

   2020-09-22.

  • Størksen, Ingunn

   (2020)

   Erfaringer og funn fra Agderprosjektet og relaterte forsknings-prosjekt.

   DMMH - Faglig forum;

   2020-11-30.

  • Størksen, Ingunn

   (2020)

   Gode råd på veien til barnefamiliene.

   Vårt land.

   ISSN 0805-5424.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2020)

   Se forskernes tips til hva personalet i barnehagen kan gjøre for å skape trygghet og kontinuitet for barna.

   barnehage.no.

  • Størksen, Ingunn

   (2020)

   Forventer ikke at hun blir en anonym kunnskapsminister.
  • Størksen, Ingunn

   (2020)

   Barn blir friskere av å gå i barnehage, slår forskere fast.
  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Collaborative Development and Investigation of a Playful Learning Curriculum to Promote School Readiness in Norway.

   ICSEI2019;

   2019-01-10.

  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Masterclass: Playful learning in Early Childhood Education and Care (ECEC) across cultures.

   ICSEI2019;

   2019-01-12.

  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Quality and leadership in ECEC in Norway.

   ICSEI2019;

   2019-01-10.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Størksen, Ingunn

   (2019)

   Leik eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?.
  • ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn

   (2019)

   How self-regulation mediates the relation between early math and later academic achievement.

   18th Biennial EARLI Conference;

   2019-08-12 - 2019-08-16.

  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Ny forskning: Enkelte barnehager gir barna et stort forsprang inn i skolen.
  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Hva skal til for å lykkes med å øke kvaliteten og utjevne kvalitetsforskjeller mellom barnehagen? .

   NHO: Private barnehager "Fra kapasitetsutvikler til kvalitetsutvikler";

   2019-11-19.

  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Keynote: Læringsutbytte av Lekbasert læring - Sammen for å videreutvikle den gode norske barnehagen.

   Bedre sammen! Partnerskap og innovasjon i barnehage- og skoleforskning;

   2019-10-30 - 2019-10-31.

  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Keynote: Lekbasert læring i barnehagen.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2019;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Lekbasert Læring - status og vegen videre.

   Samarbeids-workshop med Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder kompetansefond;

   2019-12-06.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2019)

   Ny forskning: Læring i barnehagene gir bedre skolebarn.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2019)

   Utdanningsforbundet lider av kunnskapsallergi.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Størksen, Ingunn

   (2019)

   Lek eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?.

   Arendalsuka;

   2019-08-15 - .

  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Kvalitet i barnehagen i form av læringsutbytte.

   Kvalitet i barnehagen, Arendalsuka;

   2019-08-12.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2019)

   Vil ha mer læring i barnehagen.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2019)

   Barn lærer best gjennom lek.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2019)

   Promoting Child Development in a Universal Preschool System: A Field Experiment.

   CESifo Working Papers.

   ISSN 1617-9595.

   Hefte 7775.

   s.1-41.

  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Viktig at barnehagen er i stadig utvikling.
  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Takknemlig for et innholdsrikt år i Oregon.
  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Early School Readiness Interventions in an International Context: The Case of Norway.

   Faculty seminiar at School of Public Health, OSU, USA;

   2019-05-10.

  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Some results from The Agder project and Lekbasert læring.

   Presentation for Graduate students, at Hallie E. Ford Center, OSU, USA;

   2019-04-22.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2019)

   Viktige verdidebatter i barnehagen.

   Adresseavisen.

   ISSN 0805-3804.

  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Hva er Lekbasert læring?.

   Planleggingsdag for alle barnehageansatte i hele Kvam herad kommune;

   2019-09-20.

  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Hvordan kan lekbasert læring brukes blant de eldste i barnehagen?.

   Workshop for ansatte på stor avdeling;

   2019-09-20.

  • Størksen, Ingunn

   (2019)

   Hva trenger barna i barnehagen? Blogginnlegg på Læringsmiljøsenterets blogg.
  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Åpning av barnehageforskning.
  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Åpnet nytt senter for barnehageforskning: – Det første vi skal gjøre, er å dra ut i barnehagene.

  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   – Det er ikke alltid den frie leken er morsom for alle barn.
  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   The Agder Project, Playful Learning and FILIORUM.

   Seminar for graduate students at Hallie E. Ford Center, OSU;

   2018-09-26.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2018)

   Statusrapport for Agderprosjektet og Lekbasert læring.

   Møte i Fylkesutvalget i Vest-Agder;

   2018-09-04 - .

  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State .

   Seminar på SOFI;

   2018-02-01 - .

  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Lekbasert læring: teori og forskningsdesign.

   Opplæringsdag for sammenligningsgruppe i Lekbasert læring;

   2018-06-18.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2018)

   Agderprosjektet passer for både barnehage og første klasse.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 126.

   s.36-36.

  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Kjønnsforskjeller i overgangen mellom barnehage og skole.

   Innspillskonferanse for Stoltenbergutvalget;

   2018-04-05.

  • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn

   (2018)

   Opplæring i kartlegging i Agderprosjektet T3 - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring.

   Opplæring i kartlegging i Agderprosjektet;

   2018-02-15 - 2018-02-16.

  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Ansatte i barnehager roser læring gjennom lek. Her lærer barna ved å leke: «Det er gøy, lystbetont og styrker den sosiale kompetansen».
  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Startskuddet for nytt barnehageforskningssenter.

  • Størksen, Ingunn; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rege, Mari

   (2018)

   Går ikke i barnehage for å bli flinke.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 126.

   s.26-26.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2018)

   Mål: Et bedre læringsgrunnlag før skolestart.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 126.

   s.30-30.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Votruba, Mark E

   (2018)

   Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Får femåringer samme muligheter på tvers av barnehager. Resultater fra Agderprosjektet..

   Utdanningskonferanse UiS 2018;

   2018-02-07.

  • Størksen, Ingunn; Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   FILIORUM - Hvor står prosjektet nå?.

   Stormøte for FILIORUM;

   2018-02-27.

  • ten Braak, Dieuwer; Kleemans, Tijs; Størksen, Ingunn; Verhoeven, Ludo; Segers, Eliane

   (2018)

   The Role of Attentional and Behavioral Control in Early Literacy and Numeracy Development .

   EARLI SIG 5;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn

   (2018)

   Opplæring i kartlegging i Lekbasert Læring T2 - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring.

   Opplæring i kartlegging i Lekbasert Læring T3;

   2018-05-15 - 2018-05-28.

  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   UiS får nasjonalt forskningssenter.
  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Starter ny barnehageforskning.
  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Hvor ble det av leken?.

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Votruba, Mark E

   (2018)

   Variation in Center Quality in a Universal Publicly Subsidized and Regulated Childcare System.

   EALE 2018;

   2018-09-13 - 2018-09-15.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2018)

   Tidleg innsats i barnehagen – Gjør vi nok i Norge?.

   PPT konferanse Hordaland;

   2018-04-03 - .

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin; Kalil, Ariel; McClelland, Megan

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State.

   Kvantitativt Forum;

   2018-03-21.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State .

   CES Ifo Are Conference - Economics of Education;

   2018-08-30 - 2018-08-31.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2018)

   Status i Agderprosjektet og Lekbasert læring.

   Styremøte i kompetansefondene på Agder;

   2018-04-06 - .

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State .

   Seminar at VATT Institute for Economic Research;

   2018-05-24 - .

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State.

   Stavanger-Bergen Workshop on Child Development;

   2018-06-04 - 2018-06-05.

  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Forskere lanserer lekebok – 130 tips for de eldste barna.
  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Lekbasert læring i barnehagen - Kvantitative og kvalitative resultater etter første implementering.

   Barnehage2018;

   2018-06-06 - 2018-06-07.

  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Lærer bedre gjennom lek.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2018)

   Slik kan femåringer leke seg til læring.
  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Livsmestring gjennom relasjoner, selvregulering og sosial kompetanse.

   Barnehagekonferanse Tidlig innsats og livsmestring;

   2018-05-24.

  • Størksen, Ingunn

   (2018)

   Barnehagerelaterte forskjeller i barnehagebarns utvikling.

   Barn & Unge-kongressen 2018;

   2018-04-24 - 2018-04-26.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2018)

   Passer for både barnehage og første klasse.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2018)

   Mer læring og mindre skole i barnehagen.
  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   Orientering om Agderprosjektet og RogaBarn - hvor langt har disse prosjektene kommet?.

   Utdanningskonferanse - Utvidet dialogmøte;

   2017-02-08.

  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   Kjerneområder og forskning i Agderprosjektet.

   Videreutdanning i førskolepedagogikk, sammneligningsgruppe;

   2017-09-25.

  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   UiS får 25 millioner til å forske på barnehage.
  • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn

   (2017)

   Opplæring i kartlegging i Lekbasert Læring prosjektet - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring. .

   Workshop i Lekbasert Læring;

   2017-08-14 - .

  • ten Braak, Dieuwer; Kleemans, Tijs; Størksen, Ingunn; Verhoeven, Ludo; Segers, Eliane

   (2017)

   Developmental Pathways to Reading and Math: the Role of Attentional and Behavioral Control.

   17th Biennial EARLI Conference;

   2017-08-29 - 2017-09-02.

  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   Livsmestring i barnehagen – gjennom relasjoner, selvregulering og sosial kompetanse.

   Fagdag for barnehageansatte i bydel Grorud;

   2017-11-22.

  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   Psykisk helse i barnehagen. Forebyggende arbeid gjennom relasjoner, selvregulering og sosial kompetanse..

   Fagdag for Barnehagenettverk i Midt-Hordaland;

   2017-11-10.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen; Størksen, Ingunn

   (2017)

   Slik kan foreldre vite at barnehagen er god.

  • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn

   (2017)

   Opplæring i kartlegging i Agderprosjektet - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring. .

   Workshop i Agderprosjektet;

   2017-05-15 - .

  • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2017)

   Agderprosjektet.

   Forskningsmøte NUBU;

   2017-03-14 - .

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Størksen, Ingunn; Votruba, Mark E

   (2017)

   School Readiness in a Welfare State With Publicly Subsidized Universal Childcare.

   Forskerseminar om Longitudinelle studier i barnehagen;

   2017-11-02.

  • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Idsøe, Thormod

   (2017)

   Examining developmental pathways between self-regulation and academic skills in Norway.

   SRCD 2017 Biennial Meeting, Austin, Texas;

   2017-04-06 - 2017-04-08.

  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   Barns sosiale kompetanse – den voksnes rolle.

   Foreldremøte;

   2017-04-19.

  • Størksen, Ingunn; Lenes, Ragnhild

   (2017)

   Self-regulation, classroom adjustment, and student teacher relationships during transition to school in Norway .

   SRCD Society for Research in Child Development Biennial meeting 2017;

   2017-04-06 - 2017-04-08.

  • Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn

   (2017)

   The Importance of Early Self-Regulation and Early School Adjustment Difficulty During Transition to School in Norway.

   SRCD - conference 2017, paper presentation;

   2017-04-06 - 2017-04-08.

  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   Lekbasert læring i førskolegruppa.

   Opplæringsdag i RogaBarn og Læringsløp Drammen;

   2017-03-31.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2017)

   Status i Agderprosjektet og RogaBarn - hvor langt har disse prosjektene kommet?.

   Møte i AIK, Kunnskapsdepartementet;

   2017-06-01.

  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   Jubler for nytt barnehagesenter på UiS.

  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   To sentere får 50 mill. kr. til barnehageforskning – slik skal de bruke pengene.
  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   UiS har fått 25 millionar kroner til barnehageforskning.

  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   Stimulering av selvregulering i førskolegruppa.

   Opplæringsdag i Lekbasert læring;

   2017-03-31.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2017)

   School Readiness in a Welfare State with Publicly Subsidized Universal Childcare.

   Workshop on Child Development;

   2017-08-03.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2017)

   JA TAKK BEGGE DELER! Fri lek og veiledet lek i barnehagen .

   Nordiske Impulser 2017;

   2017-05-23.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2017)

   Implementeringsarbeid knyttet til rammeplanen ved Læringsmiljøsenteret.

   Seminar med Nasjonale senter i Utdanningsdirektoratet;

   2017-09-28.

  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   Selvregulering i tidlige år - hvorfor er det viktig, og hvordan kan vi stimulere det.

   Samling med barnehagelærere i Finnøy og Rennesøy;

   2017-02-02.

  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   Denne søte videoen om vennskap er sett over 100.000 ganger.
  • Størksen, Ingunn

   (2017)

   Voksne må ikke forstyrre barn som leker.
  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2017)

   Ja - la oss hegne om leken!.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

   Volum 149.

   Hefte 68.

   s.29-29.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2017)

   Tidlig innsats og kvalitet i barnehagen.

   Frokostseminar: Oppvekst, ulikhet og muligheter senere i livet;

   2017-11-01 - .

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2017)

   Klar for å lære! Gode barnehager gir barn bedre muligheter til å lykkes i skolen.

   KS Høstkonferanse Midt-Norge/Møre og Romsdal;

   2017-11-08 - .

  • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Psychometric properties, reliability and validity of the Ani BananiMath Task.

   Seminar om longitudinelle studier i Bodø;

   2017-11-02.

  • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; McClelland, Megan

   (2016)

   From Kindergarten to First grade in Norway: Direction of the Developmental Pathways Between Self-regulation and Academic Skills.

   Longitudinelle studier i barnehagen ;

   2016-11-02 - .

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2016)

   Viktigheten av vennerelasjoner i barnehagen.

   www.læringsmiljøsenteret.no.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Selvregulering - Hvordan kan vi stimulere selvregulering?.

   Sammen for barnet;

   2016-05-02.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2016)

   Hva selvregulering er.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.23-23.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Sykt sterk.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Leveling the playing field: An intervention to promote school readiness and human potential.

   Workhops med Andy Hargreaves og Dennis Shirley ;

   2016-06-23.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2016)

   Begeistring i barnehagene.

   Fædrelandsvennen.

   ISSN 0805-3790.

   s.22-22.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Sjekk hva barnet ditt vil lære i 1. klasse Dette kan du forvente av barnets første skoleår..

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2016)

   Magdalena (5) skal følges i 45 år.
  • Ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn

   (2016)

   Opplæring i kartlegging i Agderprosjektet - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring.

   Worshop i Agderprosjektet;

   2016-06-06.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   SELVREGULERING - betydningen for tidlig læring.

   Kursdag for alle som arbeider med de yngste barna i Randaberg;

   2016-08-15.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Agderprosjektet – erfaringer frem til nå.

   Workshop om Longitudinelle studier i barnehagen 2. november 2016;

   2016-11-02.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Barnehagelæreres erfaringer med lekbaserte læringsaktiviteter.

   Utdanningskonferansen 2016 - Ny kunnskap om læring;

   2016-11-08.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Starter det i barnehagen - Hva så med skolestart.

   Utdanningskonferanse i Rogaland 2016;

   2016-11-03.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Disse barna skal det forskes på til de blir 50 år - Omfattende prosjekt.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Gakk-gakker og glasskår - Vi trenger en mykere overgang mellom barnehage og skole.

   Naturfag.

   ISSN 1504-4564.

   Volum 2016.

   Hefte 2.

   s.12-14.

  • Størksen, Ingunn; Lea, Åse; Lunde, Svanaug; Rege, Mari

   (2016)

   Investering i viten med Vitensenteret.

   Agderposten.

   ISSN 0805-3723.

   Volum 2016.

   s.17-17.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Samspillet i fokus.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2016)

   Samtykke i forskningsprosjekt på registerdata.

   Fædrelandsvennen.

   ISSN 0805-3790.

   s.27-27.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Læringsmiljøsenterets arbeid innen barnehagefeltet.

   Sammen for barnet;

   2016-05-02.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Hva er Agderprosjektet?.

   Assistentsamling i Agderprosjektet;

   2016-04-18 - 2016-04-19.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Stortingsmelding 19 sett opp mot erfaringer og kunnskap fra forskning.

   Saksbehandlarsamling, Fylkesmannen i Rogaland;

   2016-05-23 - 2016-05-24.

  • Ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; McClelland, Megan

   (2016)

   From Kindergarten to First grade in Norway: Direction of the Developmental Pathways Between Self-regulation and Academic Skills.

   Earli Sig5 Learning and Development in Early Childhood;

   2016-06-29 - 2016-07-01.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Kunnskap om tidlig selvregulering - hva betyr det for barnehagens arbeid?.

   Planleggingsdag;

   2016-11-18.

  • Størksen, Ingunn

   (2016)

   Presentasjon av førskoleopplegget.

   Informasjonsmøte om RogaBarn;

   2016-11-14.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Hva har vi lært fra Skoleklarprosjektet?.

   Seminar med forskningsavdelingen i Utdanningsdirektoratet;

   2015-12-03.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Kritisk til lesepress før skolestart.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Selvregulering er grunnmuren for læring.
  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Agderprosjektet, Tidlig innsats gir størst avkastning.

   Agderkonferansen;

   2015-01-22.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Sosial kompetanse.

   Sola konferansen;

   2015-04-13.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Selvregulering - vår indre stemme.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Volum 2.

   s.32-34.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Selvregulering.

   Være sammen konferanse;

   2015-05-29.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Overgangen mellom barnehage og skole. Noen eksempler fra norsk og internasjonal forskning..

   Møte på Statsministerens kontor;

   2015-03-17.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Vet for lite, på god vei.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.2-3.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Mia (15): – Det var vanskelig å plutselig skulle bli en familie på seks stykker.
  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Samlivsbrudd i familier til de minste barna - hva gjør vi?.

   Skilsmissekonferanse i Vennesla;

   2015-05-06.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Selvregulering.

   Styrersamling i Læringsverkstedet;

   2015-05-04.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Farlig læring?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 123.

   Hefte 107.

   s.2-3.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   FAGPRAT – Intervjuserie i barnehageforum.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Hva bør barn lære før skolen og hvordan?.

   Kunnskapsdepartementets miniseminar om læring i barnehagen ;

   2015-02-12.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Skoleklar.
  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Sosial kompetanse - hva er det og hva gjør vi? .

   Utdanningsforbundet: Utvikling, lek og læring i barnehagen;

   2015-02-09.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Barnehagene viser stor interesse for Agderprosjektet.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Det pedagogiske grunnlaget i Agderprosjektet.

   Informasjonsmøter i Agderprosjektet ;

   2015-02-10.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Skolefrafall og barnehage.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 123.

   Hefte 27.

   s.2-2.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Stor interesse for Agderprosjektet.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Læring i hverdagsaktiviteter.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Preparing for school in Norwegian daycare centers.

   The Early Years – Why Quality of day care matters;

   2015-08-24 - 2015-08-25.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Vroom, Vrooom!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 123.

   Hefte 148.

   s.2-3.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Hvilke kompetanseområder er viktig å stimulere i barnehagen - og hvordan?.

   Temaseminar: Ny forskning om barnehage;

   2015-09-17.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Hvordan gikk det med 5- og 6-åringene i skolen?.
  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Informasjon om forskningsdesign i Agderprosjektet.

   Videreutdanning i førskolepedagogikk Aust Agder;

   2015-09-21 - 2015-09-22.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Lekbasert læring.

   Videreutdanning i førskolepedagogikk, Aust Agder;

   2015-09-21 - 2015-09-22.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Presentasjon av resultater fra forskningsprosjektet Skoleklar.

   Seminar med forskningsavdelingen på Utdanningsdirektoratet;

   2015-12-03.

  • Størksen, Ingunn; Evertsen, Cecilie

   (2015)

   Presentasjon av rapporten På leit etter læringsmiljøet i barnehagen.

   Faglig samling på Utdanningsdirektoratet;

   2015-10-28.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Selvregulering i tidlige år - hvordan kan vi stimulere den?.

   Barnehagekonferansen Sammen for barnet;

   2015-11-25.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Sosial kompetanse i barnehagen - hva gjør vi?.

   Personaldag i Auglendsdalen barnehage;

   2015-11-13.

  • Lenes, Ragnhild; Ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn

   (2015)

   Playful learning på norsk.

   Første steg.

   ISSN 1504-1891.

   Hefte 4.

   s.43-47.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Gi heller barna ros.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Lekbasert læring i barnehagen.

   Videreutdanning i førskolepedagogikk, Vest Agder;

   2015-09-23 - 2015-09-24.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Informasjon om forskningsdesign i Agderprosjektet - Vest Agder.

   Videreutdanning i førskolepedagogikk, Vest Agder;

   2015-09-23 - 2015-09-24.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Professor kritisk til egenvurdering.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Leteplassen.

  • Størksen, Ingunn

   (2015)

   Snakk om det!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.2-3.

  • Størksen, Ingunn; Svanaug, Lunde

   (2015)

   Ranselen er pakket.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen; Størksen, Ingunn

   (2015)

   På leit etter Læringsmiljøet i barnehagen..

   Fremlegging av synteserapport;

   2015-10-14.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Sammendrag av forskning og presentasjon av data.

   Veiledersamling i Agderprosjektet;

   2014-03-07 - 2014-03-08.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Den som var en mobiltelefon!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 122.

   Hefte 261.

   s.2-2.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   The Norwegian Daycare context.

   Workshop in the Agder project;

   2014-12-05.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Barnet og magien.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 122.

   s.2-2.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Oppfølging av barn etter samlivsbrudd.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 122.

   Hefte 58.

   s.2-2.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Lek og lær.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

   s.18-18.

  • Øverland, Klara; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Taust om samlivsbrudd.
  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Vil gi mer læring i barnehagen.
  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Kan bli overstimulert av inntrykk.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Snart skolestart.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Lite kontakt med voksne i barnehagen.
  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Skåner førsteklassingene ved lærerstreik.
  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Samlivsbrudd – hva med barna?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.3-3.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Læring for livet.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 122.

   Hefte 92.

   s.2-2.

  • Jakobsen, Siw Ellen; Øverland, Klara; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Taust om samlivsbrudd. Når mamma og pappa går fra hverandre, er barnehagen et trygt sted hvor rutiner og omsorg kan fortsette som normalt.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Skoleklar og Agderprosjektet.

   Seminar med opplæringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet;

   2014-10-21.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Tidlig Læring.

   Åpent foredrag for Hå, Time og Klepp;

   2014-10-29.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Småbarnforeldres bruk av mobiltelefon.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Relasjoner og selvregulering i barnehagen.

   PPT Rogaland Fagdager;

   2014-05-13.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Psykososiale konsekvenser av samlivsbrudd for små barn.

   De utfordrende barna - fagdag;

   2014-04-09.

  • Størksen, Ingunn; Vist, Torill; Garred, Rudy

   (2014)

   Presentasjon av boka "Utvikling, lek og læring - forskning og praksis".

   Bokpresentasjon Universitetsbiblioteket i Stavanger;

   2014-09-09.

  • Idsøe, Ella Maria C.; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Evnerike barn og dropout.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

   s.60-60.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Hvor står Agderprosjektet?.

   Agderposten.

   ISSN 0805-3723.

   s.3-3.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Agder-prosjektet i barnehagen - Svar til Barnehagelærer Hilde Tellefsens innlegg i Lillesands-Posten.

   Lillesands-posten.

   s.24-24.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Fremtidens barnehage.

   Fædrelandsvennen.

   ISSN 0805-3790.

   s.21-21.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Viktig barnehageforskning.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

   s.23-23.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Mer læring i barnehagen?.
  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Hva er Agderprosjektet?.

   Fædrelandsvennen.

   ISSN 0805-3790.

   s.24-24.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Harvard om barns tidlige utvikling.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 122.

   s.2-2.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Skal bedre levekår på Sørlandet - Mer læring i barnehagen (s.1 og s.6).

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Femåringene skal trenes før skolestart - Stavangerforskere får 42 millioner kroner til forskning.
  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Agderprosjektet - åpen for diskusjon.

   Fædrelandsvennen.

   ISSN 0805-3790.

   s.25-25.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Trivsel i første klasse.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.2-2.

  • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd.
  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Jenter har bedre selvregulering enn gutter.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Selvregulering. Hva er det? Hva gjør vi?.

   Samling for spesialpedagoger i Møre og Romsdal;

   2014-09-23.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Samlivsbrudd - rekasjoner hos barna og tiltak i barnehager Hvordan gi emosjonell og relasjonell trygghet?.

   Samling for spesialpedagoger i Møre og Romsdal;

   2014-09-24.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Sosioøkonomisk nivå betyr noe.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.2-2.

  • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Ungdom takler skilsmisse helt greit.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Formidling til brukere i sektoren erfaringer og utfordringer.

   FINNUT seminar 11.06.2014;

   2014-06-11.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Hva kan Klepp lære av Skoleklar?.

   Samling for barnehagestyrere i Klepp Kommune;

   2014-10-01.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Presentasjon av Agderprosjektet.

   Tverrpolitisk møte i Vest Agder;

   2014-09-01.

  • Størksen, Ingunn

   (2014)

   Barnehagen skal ikke være en treningsleir for skolen.

  • Størksen, Ingunn

   (2013)

   Bruk av nettbrett i forskning.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Volum 30.

   Hefte 4.

   s.64-67.

  • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen.

   Barn av vår tid- om barns læring;

   2013-09-09.

  • Størksen, Ingunn

   (2013)

   Historiene våre.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.3-3.

  • Størksen, Ingunn

   (2013)

   Betydningen av foreldre-engasjement, og informasjon om SKOLEKLAR-prosjektet.

   Foreldremøte;

   2013-01-24.

  • Roland, Pål; Størksen, Ingunn

   (2013)

   Tidlig innsats ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

   Atferdssenterets konferanse: Tidlig innsats - utsatte barn har dårlig tid!;

   2013-10-19 - 2013-10-20.

  • Størksen, Ingunn

   (2013)

   Foreløpige resultater fra SKOLEKLAR.

   Tilbakemelding til foreldre og pedagoger i Klepp;

   2013-10-21.

  • Størksen, Ingunn

   (2013)

   Bruker "følelseskort" i skilsmisseprat.

  • Størksen, Ingunn

   (2013)

   Presentasjon av SKOLEKLAR til The Danish Association of Pupils (DSE).

   Seminar med DSE;

   2013-03-15.

  • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret.

   Barnehageseminar;

   2013-06-03.

  • Størksen, Ingunn

   (2013)

   Nettbrettløsning for forskningsprosjektet Skoleklar, med Ani Banani matteoppgaver.