Hopp til hovedinnhold

SELMA - Social and Emotional Learning & Life Mastery in Early Childhood Education and Care

Målet med SELMA-prosjektet er å styrke sosial kompetanse, livsglede og mestring i barnehagen.

Publisert: Endret:

Barns rett til glede gjennomsyrer Rammeplan for barnehagen. Å fremme barns sosiale utvikling og samhandling med andre står også sentralt, så vel som hvert enkelt barns utvikling, opplevelse av trivsel, livsglede, mestring. Dette er fokus for forskningsprosjektet SELMA. (Foto: Marie von Krogh/SELMA, Læringsmiljøsenteret)

Korte fakta
Prosjektledelse

Prosjektet drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved UiS og har et "Scientific advisory board" med anerkjente og erfarne forskere fra inn- og utland.

Samarbeid

Samarbeidspartnere i prosjektet er Sandnes kommune og KANVAS barnehager.

Varighet

Prosjektet går fra 2021-2025.

Finansiering

SELMA er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt finansiert av Forskningsrådet.

Forskningsprosjektet SELMA setter søkelys på tre viktige områder fra Rammeplan for barnehager: Sosial kompetanse, mestring og livsglede. (Foto: Marie von Krogh/SELMA, Læringsmiljøsenteret)

Dette er SELMA

Forskningsprosjektet SELMA har som mål å utvikle og prøve ut et opplegg for å støtte opp om barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling i barnehagen. Forskere og ansatte i barnehager skal samarbeide om å konkretisere arbeidsmåter, og det skal lages en omfattende nettbasert ressursbank som skal bidra til kompetanseutvikling.

Foto: Marie von Krogh/SELMA, Læringsmiljøsenteret.

Det finnes få kartleggingsverktøy for forskning innen sosiale og emosjonell utvikling blant barn, og dette vil utvikles og piloteres i første fasen av prosjektet.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fremhever respekt, tilgivelse, likeverd, mangfold, fellesskap, demokrati, solidaritet og sosial kompetanse som sentrale verdier for barnehagen. Det at barna skal få oppleve glede gjennomsyrer rammeplanen; barnehagen skal bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barna skal støttes i å mestre motgang og håndtere utfordringer. Arbeidsmåter for å fremme barns utvikling og opplevelser innen disse områdene er derimot i liten grad beskrevet i rammeplanen.

I SELMA vil forskere og ansatte i barnehager samarbeide om å konkretisere arbeidsmåter for å fremme barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling. De ansatte i barnehagen har ulik bakgrunn og det er behov for lett tilgjengelige ressurser for å styrke felles kompetanse. Det skal lages en omfattende nettbasert ressursbank som skal bidra til ansattes kompetanseutvikling. Ressursbanken skal også inneholde konkrete forslag og eksempler på leker og aktiviteter for barna som kan bidra til deres sosiale og emosjonelle læring og utvikling. Ressursene som blir utviklet vil deretter prøves ut i en stor sammenlignings-studie som inkluderer om lag 150 barnehager. Prosjektet har mange relaterte delmål, blant annet knyttet til implementeringsarbeid, og de ansattes egen trivsel. Samarbeidspartnere i prosjektet er Sandnes og KANVAS barnehager. Prosjektet drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved UiS og har et Vitenskapelig rådgivende styre med anerkjente og erfarne forskere fra inn- og utland. Prosjektvarighet er fra 2021 - 2025.

Forskere og medarbeidere i prosjektet

51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
51833721
Handelshøgskolen ved UiSAvdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor
51831336
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Postdoktor
51832947
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
51831329
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Professor
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51832943
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51833771
Handelshøgskolen ved UiSAvdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Dosent
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor
51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskningAvdeling Porsgrunn
Førstelektor
51831410
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver
51832991
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Seniorrådgiver
51831476
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver