SAFE-LEAD - Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten

Ledere i kommunehelsetjenesten erfarer ofte at de mangler gode verktøy i kvalitet og sikkerhetsarbeidet. Dette vil SAFE-LEAD gjøre noe med. Målet med SAFE-LEAD er å øke kompetansen innen kvalitet og sikkerhet hos ledere i sykehjem og hjemmetjenesten.

Published Endret
Fakta
Prosjektleder

Siri Wiig

Prosjektperiode

2016 - 2021

Finansiering

Norges Forskningsråd, HELSEVEL og Universitetet i Stavanger

Budsjett

22 millioner, 12 millioner fra NFR

Lær mer om SAFE-LEAD gjennom vår podkast!

Ingunn Aase (forsker)
Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten
SAFE-LEAD skal utvikle, implementere og evaluere en forskningsbasert lederguide i sykehjem og hjemmetjenesten (Foto: Shutterstock).

Det er stort behov for å styrke kompetansen innen kvalitet og sikkerhet blant ledere i sykehjem og i hjemmetjenesten, og en viktig utfordring er at lederne mangler gode verktøy i kvalitetsarbeidet. SAFE-LEAD skal utvikle, implementere og evaluere en forskningsbasert lederguide i sykehjem og hjemmetjenesten. Utvalget består av fire sykehjem og fire hjemmetjenester i Norge. Spørreskjema, intervju, og observasjon benyttes for å evaluere intervensjonen. Prosjektet vil også gjøre en sammenligning med en tilsvarende studie av lederverktøy i Nederland.

SAFE-LEAD lederguide

Hovedingrediensen i SAFE-LEAD er en lederguide som er utviklet som et verktøy for å støtte ledere i deres arbeid med kvalitet og sikkerhetsforbedring. Lederguiden ble i utgangspunktet utviklet basert på omfattende forskning i ti europeiske sykehus fra EU FP7 QUASER prosjektet. Forskerteamet i SAFE-LEAD har videreutviklet og tilpasset guiden til kommunehelsetjenesten i Norge. Lederguiden er strukturert rundt syv vanlige utfordringer som ledere typisk møter i arbeidet med kvalitetsforbedring: Struktur, samhandling og organisasjonspolitikk, kompetanse, kultur, engasjement, fysisk utforming og teknologi, og eksterne krav.

Lederguiden er bygd opp systematisk ved at man følger tre steg. Det første steget handler om å kartlegge hvilke utfordringer organisasjonen har i arbeidet med kvalitetsforbedring. Steg to gir forslag til konkrete målsettinger knyttet til de syv utfordringene, mens man i steg tre skal utvikle konkrete tiltak og handlingsplaner.

Intervensjonsdesign

Intervensjonen består av to faser. Alle åtte enheter deltar i første fase, som varer i seks måneder. I denne fasen samles lederne i totalt fire workshop hvor forskere fra SAFE-LEAD prosjektet fasiliterer og støtter lederne i arbeidet med lederguiden. Fire av de åtte enhetene (to sykehjem og to hjemmetjenester) deltar videre i fase to hvor de får mer egenansvar for å benytte lederguiden i det daglige kvalitetsarbeidet. I denne fasen vil forskerne delta på to workshops sammen med lederne, samt to site-visits i settinger hvor kvalitetsarbeid er på agendaen, med påfølgende diskusjon mellom lederne og forskere. Til sammen pågår fase en og to i totalt 12 måneder.

Les mer om prosjektet og se publikasjoner i Forskningsrådets prosjektbank

Forskere i prosjektet

Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Timelønnet førsteamanuensis
004790050804
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetslektor i sykepleie
51833279
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Senterkoordinator
51834204
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Ekstern u/betaling
51834167
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i sykepleiefag
51831534
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Medforskere

 • Berit Ullebust, Førde kommune, USHT – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Sogn and Fjordane
 • Line Hurup Thomsen, Stavanger kommune, USHT – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Rogaland
 • Elisabeth Holen-Rabbersvik, Kristiansand kommune
 • Anne Torhild Sandvik Pedersen, pårørenderepresentant
 • Elsa Kristiansen, seniorrepresentant (Seniorsaken)
 • Torunn Grinvoll, Pasient og brukerombud, Vestfold (Helsedirektoratet)

Expert advisory board

 • Professor Roland Bal (leder), ERASMUS University, Rotterdam, Nederland
 • Professor Olav Røise, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Norge
 • Professor Boel Anderson-Gäre, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping University, Adjunct Professor The Dartmouth Institute, NH, USA
 • Dr Janet Anderson, Reader in Health Care Improvement, Florence Nightingale Faculty of Nursing and Midwifery, King's College London, England

Partnere

 • Associate Professor Hester van de Bovenkamp, ERASMUS University, Rotterdam, Nederland
 • Professor Roland Bal, ERASMUS University, Rotterdam, Nederland

Tilbake til SHARE