SAFE-LEAD - Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten

Ledere i kommunehelsetjenesten erfarer ofte at de mangler gode verktøy i kvalitet og sikkerhetsarbeidet. Dette vil SAFE-LEAD gjøre noe med. Målet med SAFE-LEAD er å øke kompetansen innen kvalitet og sikkerhet hos ledere i sykehjem og hjemmetjenesten.

Published Sist oppdatert
Fakta
Prosjektleder

Siri Wiig

Prosjektperiode

2016 - 2021

Finansiering

Norges Forskningsråd, HELSEVEL og Universitetet i Stavanger

Budsjett

22 millioner, 12 millioner fra NFR

Lær mer om SAFE-LEAD gjennom vår podkast!

Ingunn Aase (forsker)
Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten
SAFE-LEAD skal utvikle, implementere og evaluere en forskningsbasert lederguide i sykehjem og hjemmetjenesten (Foto: Shutterstock).

Det er stort behov for å styrke kompetansen innen kvalitet og sikkerhet blant ledere i sykehjem og i hjemmetjenesten, og en viktig utfordring er at lederne mangler gode verktøy i kvalitetsarbeidet. SAFE-LEAD skal utvikle, implementere og evaluere en forskningsbasert lederguide i sykehjem og hjemmetjenesten. Utvalget består av fire sykehjem og fire hjemmetjenester i Norge. Spørreskjema, intervju, og observasjon benyttes for å evaluere intervensjonen. Prosjektet vil også gjøre en sammenligning med en tilsvarende studie av lederverktøy i Nederland.

SAFE-LEAD lederguide

Hovedingrediensen i SAFE-LEAD er en lederguide som er utviklet som et verktøy for å støtte ledere i deres arbeid med kvalitet og sikkerhetsforbedring. Lederguiden ble i utgangspunktet utviklet basert på omfattende forskning i ti europeiske sykehus fra EU FP7 QUASER prosjektet. Forskerteamet i SAFE-LEAD har videreutviklet og tilpasset guiden til kommunehelsetjenesten i Norge. Lederguiden er strukturert rundt syv vanlige utfordringer som ledere typisk møter i arbeidet med kvalitetsforbedring: Struktur, samhandling og organisasjonspolitikk, kompetanse, kultur, engasjement, fysisk utforming og teknologi, og eksterne krav.

Lederguiden er bygd opp systematisk ved at man følger tre steg. Det første steget handler om å kartlegge hvilke utfordringer organisasjonen har i arbeidet med kvalitetsforbedring. Steg to gir forslag til konkrete målsettinger knyttet til de syv utfordringene, mens man i steg tre skal utvikle konkrete tiltak og handlingsplaner.

Intervensjonsdesign

Intervensjonen består av to faser. Alle åtte enheter deltar i første fase, som varer i seks måneder. I denne fasen samles lederne i totalt fire workshop hvor forskere fra SAFE-LEAD prosjektet fasiliterer og støtter lederne i arbeidet med lederguiden. Fire av de åtte enhetene (to sykehjem og to hjemmetjenester) deltar videre i fase to hvor de får mer egenansvar for å benytte lederguiden i det daglige kvalitetsarbeidet. I denne fasen vil forskerne delta på to workshops sammen med lederne, samt to site-visits i settinger hvor kvalitetsarbeid er på agendaen, med påfølgende diskusjon mellom lederne og forskere. Til sammen pågår fase en og to i totalt 12 måneder.

Les mer om prosjektet og se publikasjoner i Forskningsrådets prosjektbank

Forskere i prosjektet

Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Timelønnet førsteamanuensis
004790050804
Det helsevitenskapelige fakultet
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap
51833279
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Senterkoordinator
51834204
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Ekstern tilknyttet UiS
51834167
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i sykepleiefag
51831534
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Medforskere

 • Berit Ullebust, Førde kommune, USHT – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Sogn and Fjordane
 • Line Hurup Thomsen, Stavanger kommune, USHT – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Rogaland
 • Elisabeth Holen-Rabbersvik, Kristiansand kommune
 • Anne Torhild Sandvik Pedersen, pårørenderepresentant
 • Elsa Kristiansen, seniorrepresentant (Seniorsaken)
 • Torunn Grinvoll, Pasient og brukerombud, Vestfold (Helsedirektoratet)

Expert advisory board

 • Professor Roland Bal (leder), ERASMUS University, Rotterdam, Nederland
 • Professor Olav Røise, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Norge
 • Professor Boel Anderson-Gäre, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping University, Adjunct Professor The Dartmouth Institute, NH, USA
 • Dr Janet Anderson, Reader in Health Care Improvement, Florence Nightingale Faculty of Nursing and Midwifery, King's College London, England

Partnere

 • Associate Professor Hester van de Bovenkamp, ERASMUS University, Rotterdam, Nederland
 • Professor Roland Bal, ERASMUS University, Rotterdam, Nederland

Tilbake til SHARE