Endringsledelsesstudent Sunniva vil jobbe med å endre og utvikle organisasjoner

Noe av det Sunniva Tighe liker aller best med masterstudiet, er mangfoldet blant studentene i klassen. Der studerer sykepleiere, pedagoger, politifolk og samfunnsvitere side om side for å lære hvordan de kan lede utviklingsprosesser i organisasjoner.

Publisert Sist oppdatert
Ung kvinne med langt lyst hår og hvit t-skjorte står på en balkong og smiler mot kamera. I bakgrunnen ses et leilighetskompleks.
Sunniva Tighe ønsker å jobbe med endring og utvikling på organisasjonsnivå. Derfor tar hun en master i endringsledelse. Foto: privat.

Hvorfor valgte du å studere master i endringsledelse?

– Jeg valgte å studere endringsledelse for å få flere muligheter i arbeidslivet. Det er spennende fag og kunnskap som er relevant for flere ulike bransjer. Alle organisasjoner ønsker jo å utvikle seg, endringsledelsesstudiet gir verktøy og kunnskap for å kunne forstå og lede utviklingsprosesser i organisasjoner.

Hvordan ser en typisk studiehverdag ut for deg? 

– En typisk studiehverdag er for meg ganske variert. Vi har hatt forelesninger en til to ganger i uken. Forelesningene er interessante og lærerike, så de deltar jeg alltid på. Ellers går noen dager til gruppearbeid og kollokviegruppe på universitetet og noen til selvstudium hjemme. Med så fleksibel hverdag legger jeg opp dagene litt etter hvordan det passer meg. For eksempel har jeg hatt ulike deltidsjobber ved siden av studiet og har da mulighet til å legge studiene til når jeg har fri fra jobb.

Hva liker du best med masteren i endringsledelse? 

– Det jeg liker best med masteren i endringsledelse, er mangfoldet av studiebakgrunner og arbeidserfaring. I vår klasse har vi alt fra sykepleiere, pedagoger, politi og samfunnsvitere. Noen har mange års erfaring fra arbeidslivet, mens andre kommer rett fra bachelor. Dette bidrar til flere spennende perspektiver i samtaler og diskusjoner i klasserommet.

Hva er det mest spennende du har gjort på studiet hittil? 

– Tredje semesteret mitt var jeg i praksis hos Norwegian Smart Care Cluster. Her fikk jeg delta i arbeidshverdagen i en klyngebedrift, en helt annen type bedrift enn jeg har erfaring med fra før, noe som var veldig spennende. Jeg fikk lært mye og truffet mange engasjerte og flinke folk. I tillegg fikk jeg i fjor sommer muligheten til å være med på et seminar om innovasjon og entreprenørskap i Brasil i en uke, veldig spennende!

Hvordan er studiemiljøet? 

– Studiemiljøet på endringsledelse opplever jeg som veldig bra. Det er relativt små klasser, så det er gode muligheter for å bli godt kjent. Vi har også en linjeforening som arrangerer både sosiale og faglige sammenkomster. De siste årene har det blitt arrangert studietur til Egersund tidlig i første semester, som både er sosialt og lærerikt. Jeg vil si det er et godt studiemiljø på endringsledelse med mulighet for å bli godt kjent med medstudenter og å få seg nye venner!

Hva ønsker du å bruke utdanningen din til/hva ønsker du å jobbe med etter endt studium? 

– Etter endt studium ønsker jeg å kunne bidra til endring og utvikling på organisasjonsnivå. Jeg synes det er veldig spennende å arbeide med mennesker, så jeg ser for meg en jobb hvor jeg får være i kontakt med andre mennesker hver dag og lære og utvikle meg. Kanskje noe innen HR, prosjektledelse eller i en stilling som konsulent eller rådgiver.

Hva kan du ta med deg inn i arbeidslivet fra det du lærer på masteren? 

– Endring og utvikling er relevant i alle organisasjoner og ledelsesprosesser. Etter masteren i endringsledelse vil jeg ta med meg kunnskap og evner til å forstå og lede endrings- og utviklingsprosesser i organisasjoner.

Har du noen råd til de som vurderer å søke på denne masteren? 

– Søk! Endringsledelse er en spennende master som gir mange muligheter videre. Ellers vil jeg absolutt anbefale å delta i fadderuken, engasjere seg i linjeforeningen, delta på forelesningene og sosiale arrangementer.

Søk på master i endringsledelse.

Studentmiljø i Stavanger