Hopp til hovedinnhold

Helsefag - studiestartprogram 2021

Velkommen til studiestart mandag i august!

Publisert: Endret:

Program for nye studenter i sykepleie 2021

Studenter på bachelor i sykepleie må levere politiattest og utfylt tuberkulose/MRSA-skjema ved studiestart.

Mandag 16. august

Kl. 12.00-13.00: Offisiell semesteråpning i Fadderområdet

Tirsdag 17. august

Kl. 10.15-14.00: Informasjonsmøte for klasse A, B og C. Sted: Kjell Arholms hus, KA-A1

Onsdag 18. august

Kl. 10.15-14.00: Informasjonsmøte for klasse D, E, og F. Sted: Kjell Arholms hus, KA-A1

Kl. 12.15-14.00: Klasse A, B og C - Bli kjent i gruppene (3 grupper per klasse) og møte klasseleder. Sted: Ulike rom i KA hus

Torsdag 19. august

Kl 10.15-14.00: Informasjonsmøte for klasse G, H og I. Sted: Kjell Arholms hus, KA-A1

Kl. 12.15-14.00: Klasse D, E og F - Bli kjent i gruppene (3 grupper per klasse) og møte klasseleder. Sted: Ulike rom i KA hus

Fredag 20. august

Kl. 12.15-14.00: Klasse G, H og I - Bli kjent i gruppene (3 grupper per klasse) og møte klasseleder. Sted: Ulike rom i KA hus

Informasjon om hvilken klasse du tilhører finner du på Studentweb før studiestart. Klasselister blir også gjort tilgjengelige i foajeen i Kjell Arholms hus fra mandag 16. august.

Program for nye studenter i paramedisin 2021

Studenter på bachelor i paramedisin må levere politiattest og utfylt tuberkulose/MRSA-skjema ved studiestart.

Mandag 16. august

kl. 12.00-13.00: Offisiell semesteråpning i Fadderområdet

Onsdag 18. august

Kl. 10:15-12:00 Velkommen: Praktisk informasjon

Kl. 12:15-14:00 Omvisning i HelseCampus og prøving av uniform

Torsdag 19. august

kl. 09.15-14.00: Førstehjelpskurs. Sted: HelseCampus

Program for nye studenter i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie 2021

Studenter på master i spesialsykepleie må levere politiattest ved studiestart.

Mandag 16. august

Kl.  09:00: Velkommen til master i spesialsykepleie! – felles for alle spesialiseringer. Sted: Kjell Arholms hus, KA-AUD 2

Kl.  10:00: «Hva er rett? Og hvordan bruke denne nye kunnskapen i praksis?» v/ Britt Sætre Hansen, professor

Kl.  11:00: Felles informasjonsmøte – introduksjon til Studentweb og Canvas v/ Stine B. Sørflaten

Kl.  11:30: "Bli kjent"- lunsj. Sted: Kjell Arholms hus, kantinen

Kl.  12:00: Offisiell semesteråpning i Fadderområdet

Tirsdag 17. august

Kl.   08:15: Introduksjon til fagområdet anestesisykepleie v/ Aina Lekens. Sted: Kjell Arholms hus KA-U041

Kl.   08:15: Introduksjon til fagområdet intensivsykepleie v/ Dagrunn N. Dyrstad. Sted: Kjell Arholms hus KA-U040

Kl.  08:15: Introduksjon til fagområdet operasjonssykepleie v/ Ida Mykkeltveit. Sted: Kjell Arholms hus KA-U051

Program for nye studenter i helsevitenskap 2021

Mandag 16. august

Kl. 12.00 - 13.00: Offisiell semesteråpning i Fadderområdet

Mandag 30. august

Det er felles åpning studieprogrammene Master i helsevitenskap, Master i rus- og psykisk helsearbeid og Master i helsesykepleie fra kl.12.15 til ca. 13.30.

Kl. 12.15 – 12.30: Velkommen, kunstnerisk innslag og velkomsthilsen ved dekan, Det helsevitenskapelige fakultet. Sted: Kjell Arholms hus, KA-A1

Kl. 12.30 – 13.15: Åpningsforelesning: Folkehelsearbeid i etterkant av koronapandemien: Viktigare enn nokon gong? ved Geir Sverre Braut, seniorrådgiver og professor i helsefag/samfunnsmedisin ved Høgskulen på Vestlandet

Kl. 13.15 – 13.30: Presentasjon av Studentorganisasjonen ved UiS - StOr ved leder

kl. 13.30 – 13.45: Presentasjon av emnet MHV145 Menneskerettigheter, helseetikk og helserett ved emneansvarlig Ane Bendixen

kl. 13.45 – 14.15: Lunsj sammen med studenter fra eget studieprogram. Sted: Kjell Arholms hus, KA U-050  

Kl. 14.15 – 15.45: Presentasjon av studieprogrammet i helsevitenskap ved studieprogramleder Margareth Kristoffersen. Sted: Kjell Arholms hus, KA U-050  

Masteråpningen fram til lunsj vil bli streamet. Lenke publiseres på læringsplattformen Canvas. Vennligst se emnet med navnet: Master i helsevitenskap-studieinfo.

Program for nye studenter i rus- og psykisk helsearbeid 2021 ​

Mandag 16. august

Kl. 12.00-13.00: Offisiell semesteråpning i Fadderområdet

Mandag 30. august

Det er felles åpning studieprogrammene Master i helsevitenskap, Master i rus- og psykisk helsearbeid og Master i helsesykepleie fra kl.12.15 til ca. 13.30.

Kl. 12.15 – 12.30: Velkommen, kunstnerisk innslag og velkomsthilsen ved dekan, Det helsevitenskapelige fakultet. Sted: Kjell Arholms hus, KA-A1

Kl. 12.30 – 13.15: Åpningsforelesning: Folkehelsearbeid i etterkant av koronapandemien: Viktigare enn nokon gong? ved Geir Sverre Braut, seniorrådgiver og professor i helsefag/samfunnsmedisin ved Høgskulen på Vestlandet

Kl. 13.15 – 13.30: Presentasjon av Studentorganisasjonen ved UiS - StOr ved leder

kl. 13.30 – 13.45: Presentasjon av emnet MHV145 Menneskerettigheter, helseetikk og helserett ved emneansvarlig Ane Bendixen

kl. 13.45 – 14.15: Lunsj sammen med studenter fra eget studieprogram. Sted: Kjell Arholms hus

Kl. 14.15 – 15.45: Presentasjon av studieprogrammet i rus- og psykisk helsearbeid ved studieprogramleder Trond Grønnestad og møte med emneansvarlige på programmet. Sted: Kjell Arholms hus, KA AUD U-129

Masteråpningen fram til lunsj vil bli streamet. Lenke publiseres på læringsplattformen Canvas.

Program for nye studenter i helsesykepleie 2021 ​

Studenter på master i helsesykepleie må levere politiattest ved studiestart.

Mandag 16. august

Kl. 12.00 - 13.00: Offisiell semesteråpning i Fadderområdet

Mandag 30. august

Det er felles åpning studieprogrammene Master i helsevitenskap, Master i rus- og psykisk helsearbeid og Master i helsesykepleie fra kl.12.15 til ca. 13.30.

Kl. 12.15 – 12.30: Velkommen, kunstnerisk innslag og velkomsthilsen ved dekan, Det helsevitenskapelige fakultet. Sted: Kjell Arholms hus, KA-A1

Kl. 12.30 13.15: Åpningsforelesning: Folkehelsearbeid i etterkant av koronapandemien: Viktigare enn nokon gong? ved Geir Sverre Braut, seniorrådgiver og professor i helsefag/samfunnsmedisin ved Høgskulen på Vestlandet

Kl. 13.15 – 13.30: Presentasjon av Studentorganisasjonen ved UiS - StOr ved leder

kl. 13.30 – 15.00: Lunsj med medstudenter og presentasjon av studieprogrammet i helsesykepleie ved studieprogramleder Nina Egeland. Sted: Kjell Arholms hus, KA U-052

Masteråpningen fram til lunsj vil bli streamet. Lenke publiseres på læringsplattformen Canvas.

Program for nye studenter PHCC 2021

Mandag 16. august

Kl. 12.00-13.00: Offisiell semesteråpning i Fadderområdet

Mandag 23. august

Kl. 10.15 - 16.00: Informasjonsmøte Sted: Kjell Arholms hus, KA AUD U-129

Tirsdag 24. august - torsdag 26. august

Teorisamling i emnet MPH120 Pre Hospital Emergency Medical Care.

Semesterstart for studieprogrammet inngår som en del av første teorisamling. Se timeplan for mer informasjon om innhold, tidspunkter og rom.

Program for nye studenter i jordmorfag 2021 ​

Studenter på master i jordmorfag må levere politiattest ved studiestart.

Mandag 16. august

Kl. 12.00-13.00: Offisiell semesteråpning i Fadderområdet

Mer informasjon om studiestartprogram kommer

Tilbake til studiestart-forside.

Bli med på omvisning på campus Ullandhaug!