Toårig master i Service Leadership in International business

Tradisjonelle forelesninger hvor professoren doserer, er erstattet med veilederstyrt praktisk arbeid. Det nye masterstudiet på Norsk hotellhøgskole gir et unikt utgangspunkt for en lederkarriere i serviceindustrien.

Published Sist oppdatert

 Service Leadership in International Business
Masteren gir et godt utgangspunkt for en lederkarriere i mange bransjer. (Illustrasjon: Shutterstock)

Hele studiet vil være bygget på en studentaktiv læringsform etter prinsippene fra Student centered learning eller Case based teaching.

– Dette er det eneste studiet i Norge, så vidt vi vet, som utelukkende bygger på case-based teaching. Her trenes studentene på å løse oppgaver, både individuelt og i grupper, relatert til fagene som tas, og det hele med et overordnet ledelsesperspektiv, sier professor Trude Furunes, instituttleder ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger.

Les mer om studiet: Service Leadership in International Business

Internasjonal profil

Serviceindustrien er en av verdens ledende økonomier og det er et stort arbeidsmarked for uteksaminerte studenter både lokalt, regionalt og nasjonalt. Med studiets internasjonale profil vil studentene også være attraktive på det globale arbeidsmarkedet.

Studentene får kunnskap om serviceledelse i bred og internasjonal forstand og får i løpet av studietiden mulighet til enten å reise på utveksling, ta enkeltstående frie valgemner ved UiS eller ta en såkalt «research track» innen innovasjon og service design. Studentene som tar «research track» jobber sammen med eksterne partnere i arbeidslivet om å utvikle et serviceprodukt, og får tilbud om å innlemmes i forskergruppene ved instituttet.

– Det vil gi studenter som tar denne mastergraden en unik kompetanse, ifølge Furunes.

Utveksling i Australia?

Studiet har 30 studieplasser, hvorav 15 plasser er tiltenkt internasjonalt opptak og 15 plasser lokalt opptak. Undervisningen på det toårige studiet foregår på engelsk.

– Det er muligheter for utveksling i hele tredje semester, på våre samarbeidsskoler. Vi har tilbud både fjernt og nært, enten man ønsker å reise til Finland, Storbritannia, New Zealand eller Australia, for å nevne noen, sier Furunes.

Attraktive i mange bransjer

Studentene vil få arbeidslivsrelevant trening i beslutningstaking, kreativ problemløsning og etisk refleksjon gjennom studentaktive læringsmetoder. De får kunnskaper innen ledelse av serviceorganisasjoner fra et teoretisk perspektiv, men også førstehånds erfaring med praktisk problemløsning innen alt fra tjenesteinnovasjon, markedsføring, HR og personalproblematikk, operasjonsledelse, business analytics og strategisk ledelse. Hele tiden med en internasjonal dimensjon.

Kandidater med denne utdannelsen vil være attraktive for stort sett alle bransjer, og den gir et godt utgangspunkt for en lederkarriere på ulike organisatoriske nivå.

Tekst: Benedicte Pentz

Først publisert 24.02.2020